‘NGK kan baie ver­loor oor gay­be­sluit’

Beeld - - News - Ma­rie­tjie Ge­ric­ke

Bloem­fon­tein. – Die NG Kerk in Suid-A­fri­ka loop die ge­vaar om baie meer lid­ma­te te ver­loor as ge­volg van die 2015- al­ge­me­ne si­no­de se be­sluit oor self­de­ge­slag­ver­hou­dings, en dat hy sul­ke ver­hou­dings aan­vaar.

So het ds. An­dries Louw, e­me­ri­tus-pre­di­kant van P­re­to­ria wat van 2004 tot 2007 lid was van die al­ge­me­ne si­no­de se taak­span oor ho­mo­sek­su­a­li­teit, Sa­ter­dag in Bloem­fon­tein ge­sê.

“Die NG Kerk is op die af­draan­de pad. Hy kan, soos wat met die P­res­bi­te­ri­aan­se kerk in A­me­ri­ka ge­beur het, wat on­langs in twee ge­skeur het, baie meer lid­ma­te ver­loor om­dat daar nie by die waar­heid van die Woord ge­hou word nie.”

Louw het op die een­dag­se­mi­naar van die New Li­ving Way Mi­ni­stry van An­dré Bek­ker ge­praat oor die on­der­werp “Ho­mo­sek­su­a­li­teit – die an­der kant”, wat ge­han­del het oor vrae oor die By­bel en ho­mo­sek­su­a­li­teit.

Hy het ge­sê dit is nog nie we­ten­skap­lik be­wys­baar dat ho­mo­sek­su­a­li­teit bi­o­lo­gies be­paal word nie. “Van­dag word al­ge­meen er­ken dat om­ge­wings­fak­to­re ’n be­lang­ri­ke rol speel.

“Ek glo ook, soos wat die al­ge­me­ne bood­skap van dié se­mi­naar was, dat ’n mens met goeie te­ra­pie, en ook deur be­ke­ring en toe­wy­ding aan God, ho­mo­sek­su­e­le ver­hou­dings kan af­sweer.”

Louw het na pres. Ba­rack O­ba­ma van die VSA ver­wys wat on­langs ge­sê het dat hy ten guns­te is van wet­ge­wing wat te­ra­pie ver­bied aan ho­mo­sek­su­e­le om hul o­ri­ën­ta­sie tot self­de­ge­slag­lief­de te pro­beer ver­an­der.

Hy het ook na die gay-a­gen­da ver­wys wat ver­al op vier ter­rei­ne van die le­we uit­speel: in die me­dia, siel­kun­de en psi­gi­a­trie, regs­we­se en die kerk, waar dit ge­dryf word. Men­se moet hier­op be­dag wees, het hy ge­sê.

“Die wê­reld­wye doel hier­van is om ho­mo­sek­su­a­li­teit aan­vaar­baar te maak en om wet­ge­wing daar te stel wat kri­tiek ver­bied.”

Bek­ker, ’n self­er­ken­de voor­ma­li­ge pe­do­fiel van Kemp­ton Park wat nou as k­lerk by die po­li­sie werk en ook vir die New Li­ving Way Mi­ni­stry, het ge­sê dit is moont­lik om jou o­ri­ën­ta­sie ho­mo­sek­su­eel en pe­do­fiel te ver­an­der.

“Ek was daar en het sek­su­e­le da­de met seun­tjies ge­pleeg. Ek het my la­ter be­keer, maar dit het nog nie ge­maak dat ek op­ge­hou het met my o­ri­ën­ta­sie om lief­de vir die­self­de ge­slag te voel nie.

“Ek moes eers my he­le hart vir God gee en ver­skeie te­ra­pieë on­der­gaan. Van­dag is ek met ’n vrou ge­troud en is ge­luk­kig.”

Hy het ge­sê: “Ek glo o­ri­ën­ta­sie is vloei­baar. Dit kan ver­an­der word.”

Dr. Tom­mie G­rey, me­di­kus van P­re­to­ria, het oor bi­o­lo­gie­se in­vloe­de ge­praat en ge­sê me­dies ge­spro­ke is ho­mo­sek­su­e­le nor­ma­le men­se. “Daar is die­ge­ne wat glo dat ho­mo­sek­su­e­le nie kan ver­an­der nie, dat klaar vir hul­le ge­kies is. Maar as ons dit aan­vaar, sê ons die By­bel is on­waar.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.