Ruim­te­s­ta­sie­fo­to’s nou te koop

Beeld - - News - El­sa­bé B­rits

’n Suid-A­fri­kaan­se maat­skap­py het die reg­te ver­kry om fo­to’s en an­der beeld­ma­te­ri­aal van A­fri­ka wat met twee ka­me­ras op die In­ter­na­si­o­na­le Ruim­te­s­ta­sie (IRS) ge­neem word, te ver­sprei.

Dié Kaap­se, pri­va­te sa­tel­liet­maat­skap­py, S­pa­ce Com­mer­ci­al Ser­vi­ces Ae­ro­spa­ce Group (SCS AG), het die reg­te by die Ka­na­de­se maat­skap­py Urt­heCast ge­koop. Hul­le ver­sprei ook die fo­to’s van twee Dei­mos-sa­tel­lie­te.

De­wald Lloyd van S­pa­ce Com­mer­ci­al Ser­vi­ces Glo­bal In­for­ma­ti­on (SCSGi), wat die beel­de sal ver­sprei, sê die I­ris­ka­me­ra van die IRS neem vi­deo’s en die T­heia-ka­me­ra neem fo­to’s. Hul­le kan bin­ne 30 dae fo­to’s aan ’n klant be­skik­baar stel.

In ’n nood­ge­val, soos wan­neer daar ’n ramp is, kan dit bin­ne 24 uur be­skik­baar wees. In so ’n ge­val word die beel­de ge­woon­lik gra­tis aan ’n land se nood­diens­te be­skik­baar ge­stel.

I­ris neem 30 raam­pies per se­kon­de en T­heia neem vi­deo’s van ’n mi­nuut op ’n slag soos die IRS el­ke 90 mi­nu­te om die aar­de wen­tel. Die re­so­lu­sie is baie hoog en kan tot in die fyn­ste be­son­der­he­de ont­leed word.

Daar is ook ’n groot ar­gief waar­uit fo­to’s en vi­deo’s be­stel kan word.

Die fo­to’s is van groot nut om oes­te jaar ná jaar te ver­ge­lyk, vir die be­stuur van bos­bou, stads­be­plan­ning, ma­ri­tie­me vei­lig­heid, grens­be­heer en die be­pa­ling van ska­de ná ’n ramp.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.