Or­ga­nie­se boer­de­ry kan klein­boe­re help

Beeld - - Sake - Vi­da Booy­sen

Bloem­fon­tein. – Die re­ge­ring kan nog baie meer doen om klein­boe­re en be­staans­boe­re aan te moe­dig om or­ga­nies te boer.

Op hier­die wy­se kan hul­le toe­gang tot ’n mark kry wat vir hul­le ui­ters wins­ge­wend kan wees, sê G­len­da Moo­re, be­dryfs­hoof van die Bry­an­ston- or­ga­nie­se en na­tuur­li­ke mark in Jo­han­nes­burg, wat el­ke Don­der­dag en Sa­ter­dag, en op o­pen­ba­re va­kan­sie­dae, mark­dag hou.

Die or­ga­ni­seer­ders van hier­die mark werk saam met klein­boe­re uit die Giy­a­ni-dis­trik in Lim­po­po. Vol­gens Moo­re voer hier­die boe­re ’n be­staan deur hul pro­duk­te in Bry­an­ston op die mark te ver­han­del.

“Hul­le ge­bruik al wat ’n ver­voer­hulp­mid­del is om die pro­duk­te tot by ons te kry, in­slui­tend om dit saam met vrien­de te stuur wat ge­reeld per mi­ni­bus-taxi stad toe kom.”

Daar is ook ver­skeie klein­skaal­se or­ga­nie­se boe­re in Gau­teng waar­van som­mi­ge ’n goeie be­staan voer op net so­wat ’n hal­we hek­taar grond.

Moo­re sê hoe­wel daar baie plaas­li­ke kom­mer­si­ë­le boe­re is wat die nis­mark van or­ga­nie­se boer­de­ry raak­ge­sien en be­gin be­nut het, word klein­boe­re nie juis deur die re­ge­ring ge­help om toe te tree nie.

“Ver­skeie de­par­te­men­te in die sen­tra­le re­ge­ring en op pro­vin­si­a­le vlak het be­gro­tings vir or­ga­nie­se boer­de­ry, maar dit lyk net as­of daar min gees­drif is om ak­tief be­trok­ke te raak om die me­to- do­lo­gie oor te dra.” ’n Be­roep is op die re­ge­ring ge­doen om ’n sen­tra­le be­heer­lig­gaam te help fi­nan­sier om die werk van ver­skeie vry­wil­li­gers in die or­ga­nie­se sek­tor te ko­ör­di­neer en om or­ga­nie­se be­staans­boe­re ’n s­tap ver­der te neem.

Sy wys daar­op dat or­ga­nie­se boer­de­ry deur die ge­bruik van kom­pos, de­klae en an­der wa­ter­be­spa­ren­de teg­nie­ke meer droog­te­be­stand is as die mo­no-kul­tuur-me­to­des wat deur mo­der­ne boer­de­ry in­ge­span word.

“Daar is so­lie­de be­wy­se dat or­ga­nie­se boer­de­ry baie voor­de­le vir die mens­dom in­hou, waar­on­der die oor­le­wing van lan­de­li­ke ge­meen­skap­pe wie se voort­be­staan juis deur kli­maats­ver-an­de­ring be­dreig word.”

Die Bry­an­ston­se or­ga­nie­se mark ge­bruik ’n ver­teen­woor­di­gen­de waar­borg­stel­sel wat deur die or­ga­ni­sa­sie Or­ga­ni­cs In­ter­na­ti­o­nal ge­steun word om hul klan­te te ver­se­ker dat die vars­pro­duk­te in oor­leg met die be­gin­sels van or­ga­nie­se land­bou ge­kweek is.

“Soos die naam aan­dui, stel die deel­ne­men­de as­pek van die stel­sel groe­pe or­ga­nie­se boe­re in staat om as men­tors vir die nu­we­lin­ge op te tree en ook ’n o­gie oor me­kaar te hou om se­ker te maak al­mal volg die re­ëls van or­ga­nie­se land­bou,” ver­dui­de­lik Moo­re. Die stel­sel word wyd ge­bruik deur or­ga­nie­se boe­re in SuidA­me­ri­ka, In­dië, Suid­oos-A­sië en A­fri­ka.

Moo­re sê heel­wat ver­brui­kers het reeds hul in­ge­steld­heid oor pro­duk­te wat ver­bou is met me­to­des wat lang­ter­myn-ska­de aan die grond doen, ver­an­der.

“Die vraag na or­ga­nie­se pro­duk­te het die af­ge­lo­pe tien jaar ge­styg en dit het reu­se­voor­de­le be­te­ken vir klein­skaal­se boe­re wat ge­reeld aan or­ga­nie­se mark­te voor­sien.”

) Meer in­lig­ting oor dié mark is be­skik­baar by www.bry­an­ston­or­ga­ni­cmar­ket.co.za.

C­har­lie Ma­bun­d­za, or­ga­nie­se groen­te­boer en stal­le­tjie­huur­der by Bry­an­ston se or­ga­nie­se mark.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.