A­gri SA hou vol met hulp

Staat ‘nie ge­rat om nood te ver­lig’

Beeld - - Sake - Vi­da Booy­sen

Bloem­fon­tein. – Dit is wat ons die heel­tyd ge­vra het: dat die re­ge­ring sy droog­te­hulp ont­sluit deur ’n na­si­o­na­le ramp te ver­klaar.

Dit was die re­ak­sie van Om­ri van Zyl, uit­voe­ren­de hoof van A­gri SA, op die ver­ras­sen­de s­tap ver­le­de Don­der­dag toe die par­le­ment in­ge­stem het dat die re­ge­ring die droog­te tot ’n na­si­o­na­le ramp moet ver­klaar.

In ’n mo­sie deur An­net­te S­teyn, die DA se woord­voer­der oor land­bou, is ge­vra dat die na­si­o­na­le ver­ga­de­ring die droog­te tot ’n na­si­o­na­le ramp ver­klaar en dat al­les moont­lik ge­doen word om die im­pak daar­van op die land se in­wo­ners te ver­sag. Sy het daar­op ge­wys dat die droog­te die erg­ste tot nog toe in die land is. Die re­ën­val in 2015 is ook die laag­ste wat tot nog toe op­ge­te­ken is. Die par­le­ment het toe die mo­sie aan­vaar.

Die par­le­ment sal nou ’n amp­te­li­ke brief met dié ver­soek aan die re­ge­ring stuur.

Die droog­te is reeds in se­we van Suid-A­fri­ka se ne­ge pro­vin­sies tot ’n ramp ver­klaar.

Le­so­tho, S­wa­zi­land en Zim­bab­we het ook ramp­toe­stan­de ver­klaar. Die droog­te is eg­ter nog nie tot na­si­o­na­le ramp in Suid-A­fri­ka ver­klaar nie.

Van Zyl sê hoe­wel A­gri SA die par­le­ment se aan­vaar­ding van die mo­sie ver­wel­kom en on­der­steun, is dit nie dui­de­lik wat­ter prak­tie­se hulp dit sal bied aan boe­re wat nou swaar­kry nie.

“Die staat se ma­sji­ne­rie is nie ge­rat om die boe­re se on­mid­del­li­ke nood te ver­lig nie. Dit is ook on­se­ker of die staats­kas die kos­te sal kan fi­nan­sier wat só ’n ver­kla­ring van ’n na­si­o­na­le ramp daar­op plaas.”

Hy sê die groot­ste be­hoef­te is steeds om prak­tie­se droog­te­hulp on­mid­del­lik na die pro­bleem­ge­bie­de te ka­na­li­seer.

Die re­ge­ring het tot dus­ver nie veel ge­doen om kom­mer­si­ë­le en klein­boe­re te help om die im­pak van die droog­te te ver­sag nie.

“Daar­om gaan A­gri SA steeds aan met ons na­si­o­na­le hulp­ver­lig­ting waar- mee ons reeds meer as 20 000 boe­re ge­help het.”

Hy sê die or­ga­ni­sa­sie het selfs ’n voor­stel aan die re­ge­ring ge­doen om sy be­skik­ba­re geld vir droog­te­hulp na A­gri SA se droog­teramp­fonds te ka­na­li­seer, om­dat sy struk­tu­re ge­reed is om die hulp vin­nig en doel­tref­fend by hulp­be­hoe­wen­de boe­re en ge­meen­skap­pe te kry. “Ons moet ons pro­duk­sie­ba­sis in stand hou. Dit is ui­ters be­lang­rik om lang­ter­myn­pro­ble­me oor kos­se­ker­heid in toom te hou.”

In­tus­sen waar­sku land­bou-e­ko­no­me dat SuidA­fri­ka weens die swak rand nie daar­in kon slaag om voor­deel te trek uit la­er in­ter­na­si­o­na­le pry­se vir land­bou­pro­duk­te nie.

“In droog­te­tye soos nou is in­voer ver­on­der­stel om die ga­ping te vul, maar dit was nie vir Suid-A­fri­ka die ge­val nie. Die swak rand het ons land­bou-in­voer ge­poot­jie.”

Hy waar­sku dat die plaas­li­ke graan­voor­raad steeds knap kan wees tot in die mid­del van vol­gen­de jaar wan­neer die vol­gen­de sei­soen se oes eers in die graan­si­lo’s be­land.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.