Tot u diens

Ver­brui­kers­fo­rum

Beeld - - Tot U Diens -

P­hi­lip­pus S­mit het ’n klag­te oor die Wer­k­loos­heids­ver­se­ke­rings­fonds (WVF) aan Tot u Diens ge­stuur.

“Ek het ver­le­de De­sem­ber op die WVF se web­werf ’n eis in­ge­dien.

“Na­dat ek my do­ku­men­te in­ge­dien het, het die WVF vir my ’n SMS ge­stuur om te sê my eis sal ver­werk word. Vol­gens hul­le sou al­les bin­ne 35 dae klaar wees.” S­mit het tot ná die 35 dae ver­loop het ge­wag en toe oor sy eis na­vraag ge­doen.

“Die WVF het ge­sê hul­le is nog met my eis be­sig. Nog ’n ruk­kie la­ter het Sam Ma­bu­za van die WVF my ge­kon­tak om te sê die in­lig­ting vir my eis is nie kor­rek nie.

“Ek het ge­dink hy maak ’n fout, maar ek het in elk ge­val al­les weer in­ge­dien.

“Weer het die WVF ge­sê die wag­pe­ri­o­de is 35 dae. Hier­die keer het die WVF ook ge­sê hul­le het al­les wat no­dig is om die eis af te han­del. Meer as ’n maand la­ter het die WVF weer ’n pro­bleem met my aan­soek ge­vind. Ek moes vir nog iets re­gis­treer wat ek ook in elk ge­val aan die be­gin ge­doen het.

“Al­les is uit­ein­de­lik drie keer in­ge­dien, maar my eis is steeds nie af­ge­han­del nie.” Tot u Diens het die WVF ge­vra of hul­le S­mit kan help. ’n Be­ta­ling is in­tus­sen aan S­mit ge­doen. . Col­leen Vin­cent het ook by die WVF ’n blou­tjie ge­loop.

“Ek suk­kel se­dert ver­le­de No­vem­ber om my WVF-eis af­ge­han­del te kry.

“Ek het ’n aan­soek by hul plaas­li­ke kan­to­re in­ge­dien ná ek by die werk af­ge­lê is. Ek het al ver­skeie ke­re na­vraag ge­doen en ek word van een per­soon na die an­der ver­wys son­der dat ie­mand my help.

“Ná ’n paar po­gings het ek aan­ge­dring om met ’n be­stuur­der te ge­sels, maar daar was nooit een be­skik­baar om met my te praat nie. Die saak se ein­de is steeds nie in sig nie.”

Ons het ook Vin­cent se klag­te on­der die WVF se aan­dag ge­bring.

Haar eis is af­ge­han­del en sy het reeds haar eer­ste be­ta­ling ge­kry. Ti­aan Bos­hoff het met Sa­fair kop­pe ge­stamp.

“Ek moes drin­gend plek kry op ’n vlug van Jo­han­nes­burg na Ge­or­ge. Aan­ge­sien ek nie na­by ’n plek was met re­ke­naar of sel­foon­dek­king nie, het ek my skoon­dog­ter ge­vra om vir my ’n vlug te be­spreek. Ek staan bloot as Ti­aan be­kend, al­hoe­wel my naam in my ID­boek Chris­ti­aan is. Ek is on­der eers­ge­noem­de naam be­spreek.”

“By die lug­ha­we het Sa­fair daar­op aan­ge­dring dat ek ’n naam­ver­an­de­ring op my kaar­tjie moet maak voor ek die vlug kon mee­maak. Die ve­ran­de­ring is vin­nig ge­doen, maar ek moes R300 vir die ve­ran­de­ring be­taal. Ek het nie tyd ge­had om te stry nie. Na­dat ek in Ge­or­ge ge­land het, het ek oor die aan­ge­leent­heid na­vraag ge­doen. Sa­fair se ant­woord was een­vou­dig dat al­le naam­ver­an­de­rings op kaart­jies R300 kos. Ek voel as ’n mens eer­der jou ID-nom­mer vir be­spre­kings ge­bruik, kan hier­die soort voor­val ver­my word.”

Tot u Diens het Sa­fair ge­vra om kom­men­taar te le­wer. Hul­le be­ves­tig dat ’n naams­ver­an­de­ring op ’n kaar­tjie wel R300 kos. Hier­die pro­se­du­re is hoof­saak­lik vir ge­val­le waar ’n an­der pas­sa­sier as wat oor­spronk­lik be­spreek het, van die kaar­tjie ge­bruik maak. Waar ’n pas­sa­sier se naam by­voor­beeld ver­keerd ge­spel was, be­hoort daar eg­ter geen kos­te vir die ve­ran­de­ring te wees nie.

In Bos­hoff se ge­val sê Sa­fair hy moes nie die R300 be­taal het nie en het hom om ver­sko­ning ge­vra. Oor Bos­hoff se voor­stel om ’n ID-nom­mer eer­der as ’n naam op ’n kaar­tjie te ge­bruik, sê Sa­fair ’n lys met pas­sa­siers se na­me moet vir vlug­te in­ge­dien word en dus kan die ge­bruik van ’n pas­sa­sier se naam op ’n kaar­tjie nie om­seil word nie.

Bos­hoff het reeds sy geld te­rug­ge­kry. Jo­han Hel­berg het pro­ble­me met sy Toyo­ta on­der­vind.

“Ek het ’n ge­bruik­te Toyo­ta aan­ge­koop. Ek het dit as twee­de voer­tuig ge­bruik. Die voer­tuig het links ag­ter in ’n ma­te gaan lê. Dis nie met veel nie, maar dis wel met die oog sig­baar. Ek het die pro­bleem met die plaas­li­ke Toyo­ta-han­de­laar op­ge­neem.

“Hul­le het on­der­soek in­ge­stel en tot die ge­volg­trek­king ge­kom die voer­tuig is mis­bruik en die her­stel­werk sal dus nie on­der die waar­borg ge­dek word nie. Die her­stel­werk sou my om en by R6 000 kos. My voer­tuig is be­slis nie mis­bruik nie en ek was nie ge­luk­kig met die plaas­li­ke han­de­laar se te­rug­voe­ring te­vre­de nie.”

Hel­berg het ’n skry­we aan Toyo­ta Suid-A­fri­ka ge­rig.

“Toyo­ta Suid-A­fri­ka het my na die plaas­li­ke han­de­laar te­rug­ver­wys. Hier is my voer­tuig weer on­der­soek. Ewe skie­lik is ’n an­der op­los­sing voor­ge­stel en dit het my net R20 ge­kos. Ek is nie se­ker wat om van Toyo­ta se diens of her­stel­werk te dink nie.”

Tot u Diens het Hel­berg se klag­te on­der Toyo­ta se aan­dag ge­bring. Hul­le sê hul­le was jam­mer om van Hel­berg se on­te­vre­den­heid te hoor. ’n Teg­ni­kus van Toyo­ta Suid-A­fri­ka het sy voer­tuig na­ge­gaan en die goed­ko­per her­stel­werk voor­ge­stel. Dis uit­ge­voer en Toyo­ta Suid-A­fri­ka sê dit het Hel­berg se pro­bleem op­ge­los. Na­dat sy jong­ste skry­we ont­vang is, het Toyo­ta Suid-A­fri­ka weer ’n teg­ni­kus ge­stuur om sy voer­tuig te on­der­soek om se­ker te maak die her­stel­werk is kor­rek vol­tooi.

Hel­berg sê hy is nou te­vre­de en dat hy nie aan­vank­lik be­hoor­lik oor die me­to­de van die her­stel­werk in­ge­lig is nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.