Aus­sies drink SA en Ki­wi’s on­der ta­fel in

Beeld - - Front Page - – Re­tha Fou­rie

Die re­ën­boog­na­sie drink die Ki­wi’s on­der die ta­fel in, maar kan nie heel­te­mal by die Aus­sies by­hou nie.

In A­fri­ka drink net die Ga­boe­ne­se en die Na­mi­bi­ërs meer – jaar­liks ge­mid­deld 11,8 li­ter al­ko­ho­lie­se drank per per­soon ou­er as 15 jaar – as Suid-A­fri­ka­ners se 11,5 li­ter, vol­gens die Wê­reld­ge­sond­heids­or­ga­ni­sa­sie (WGO).

Die Nieu-See­lan­ders drink ge­mid­deld 11,2 li­ter per jaar en die Aus­tra­li­ërs 12,6 li­ter.

Lui­dens die WGO se 2016-ver­slag oor wê­reld­ge­sond­heid­sta­tis­tie­ke sit Mol­da­wi­ërs al hul drin­ke­broers ore aan met 17,4 li­ter per per­soon. Be­lo-Rus­se is twee­de met 17,1 li­ter en Li­tau­ers der­de met 16,2 li­ter. A­zer­bei­dja­ni’s (2,1 li­ter) is die Eu­ro­pe­ërs wat die min­ste drink.

An­der na­sies wat ook van hul tier­melk hou, is die Por­tu­ge­se (12,5 li­ter), die T­sjeg­ge (14,1 li­ter) en die Rus­se (14,5 li­ter).

Die land in A­fri­ka waar die min­ste al­ko­hol ver­bruik word, is Mau­ri­ta­nië (0,1 li­ter).

Goeie drin­ke­broers vir SuidA­fri­ka­ners is on­der an­de­re die Bul­ga­re (11,3 li­ter), Mon­te­ne­gry­ne (11,5 li­ter), Po­le (11,5 li­ter), Fran­se (11,6 li­ter), Kro­a­te (11,7 li­ter), Fin­ne (11,9 li­ter) en B­rit­te (12 li­ter).

In Bangla­desj is die ge­mid­del­de drank­ver­bruik 0,2 li­ter.

In die wes­te­li­ke S­til­le O­se­aan­ge­bied drink men­se al hoe meer, maar in al­le an­der ge­bie­de neem drank­ver­bruik af of bly kon­stant.

Die wê­reld­wye ver­bruik van al­ko­ho­lie­se drank was ver­le­de jaar na ra­ming 6,3 li­ter per per­soon ou­er as 15.

Vol­gens die WGO is 3,3 mil­joen sterf­tes (5,9% van al­le sterf­tes) in 2012 aan drank­ver­bruik toe­ge­skryf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.