’n Fees van kuns – als op pa­pier!

Beeld - - Front Page -

Ink­kuns is Beeld se nu­we A­fri­kaan­se kuns­te­fees wat ons in sa­me­wer­king met die ATKV aan­bied – al­les is in ink en op pa­pier in die koe­rant.

Die fees van so­wat twee we­ke be­gin mô­re en be­loof om in­te­res­sant en grens­ver­skui­wend te wees. En die te­ma is “Kleur jou wê­reld in”.

Ro­nel Nel, Ink­kuns se fees­di­rek­teur, sê: “Ons bring so­veel kuns­in­houd na die ta­fel as moont­lik. Dit is ’n om­vat­ten­de fees op pa­pier en dit is ’n vir­tu­e­le kuns­te­vie­ring son­der fi­sie­ke ba­sis met kui­er­plek­ke en lo­ka­le. Dit ge­beur meest­al in druk en in jou kop. En ho­pe­lik ge­beur dit in jou hart ook.”

Van die fee­s­e­le­men­te sluit in ’n daag­lik­se ver­volg­ver­haal in die vorm van ’n ro­man­tie­se dra­ma deur Ca­ri­na S­tan­der en ’n SMS­blits­ver­haal­wed­stryd vir le­sers. Daar is ook ’n kuns­fo­to­kom­pe­ti­sie met on­der meer ’n Fu­ji­film XT­1­ka­me­ra en lens van R24 500 as prys.

Daag­liks sal le­sers kwa­try­ne deur bekende dig­ters kan lees en op Soun­dCloud kan luis­ter na lied­jies van bekende san­gers, wat in­sluit Gert Vlok Nel, He­melbe­sem, An­ton Goo­sen, Va­li­ant Swart en Bou­wer Bosch.

Daar sal ook ’n fo­to­reeks wees van Suid­A­fri­ka se top­ vi­su­e­le kuns­wer­ke en ’n ar­ti­kel­reeks oor ver­skeie on­der­wer­pe wat om­stre­den­heid be­loof.

Ja­pie Gouws, be­stu­ren­de di­rek­teur van die ATKV, sê die i­dee van ’n kuns­te­fees in die koe­rant is baie op­win­dend. “Dit maak nie net voor­sie­ning vir bekende i­dees wat in die koe­rant met so iets ver­wag sou kon word nie, maar skep ook ruim­te vir kre­a­tie­we nu­we i­dees. Die ATKV vat graag han­de in hier­die kraak­vars be­na­de­ring om A­fri­kaans en die kuns­te te vier.” Bar­nard Beuk­man, re­dak­teur van

Beeld, sê die fees is deel van die be­lof­te aan le­sers dat die koe­rant werk­lik ’n ver­skil wil maak met bui­ten­ge­wo­ne lees­waar­de daag­liks.

)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.