Denel­mil­joe­ne dalk só na Gup­tas

Beeld - - Nuus - Pau­li van Wyk

Denel het in vier jaar wa­pens van R4 mil­jard na 15 lan­de in die Oos­te uit­ge­voer son­der die hulp van die nu­we Gup­ta-maat­skap­py Denel Asia.

Denel se goed ge­ves­tig­de voet­spoor in A­sië laat tal­le vrae ont­staan oor waar­om die wa­pen­ver­vaar­di­ger ’n Hong­kong­se ven­noot­skap met die Gup­ta-maat­skap­py VR La­ser Asia ge­stig het, sê ’n mi­li­tê­re ont­le­der, ’n Denel-werk­ne­mer en ’n voor­ma­li­ge Denel-raads­lid.

Die kom­mer is dat kom­mis­sie, suk­ses­geld en be­dryfs­ta­rie­we van mil­joe­ne ran­de in die Gup­tas se A­si­a­tie­se sak­ke sal be­land son­der dat Suid-A­fri­ka ten min­ste be­las­ting op dié geld sal kan hef, sê die drie.

Denel hou se­dert Denel Asia se s­tig­ting in Ja­nu­a­rie vol dit is ’n “stra­te­gie­se” be­sluit om die wa­pen­ver­vaar­di­ger se voet­spoor in A­sië te ver­groot.

Maar die wa­pen­ver­vaar­di­ger het reeds ’n “ge­son­de voet­spoor” in die Oos­te.

Tus­sen 2012 en ver­le­de jaar het Denel by­na R1,6 mil­jard se wa­pens na ne­ge lan­de in A­sië, in­slui­tend die Fi­lip­py­ne en Ma­lei­sië, uit­ge­voer.

In die­self­de vier jaar het Denel wa­pens van net meer as R2,4 mil­jard aan vyf Mid­de-Oos­ter­se lan­de, soos Sa­oe­di-Ara­bië en O­man, ver­koop.

Beeld het dié sta­tis­tie­ke be­kom deur vier wa­pen­uit­voer­ver­slae van die na­si­o­na­le ko­mi­tee oor die be­heer van kon­ven­si­o­ne­le wa­pens (NCACC) met me­kaar te ver­ge­lyk.

Hel­moed R­ö­mer-Heitman, on­af­hank­li­ke mi­li­tê­re ont­le­der, en Na­ta­sha Maz­zo­ne, DA-LP, sê die ven­noot­skap met die Gup­tas se VR La­ser Asia is “ir­ra­si­o­neel”.

Da­niel Mantsha, Denel-raads- voor­sit­ter, sê Denel wil op die ont­lui­ken­de wa­pen­mark in die Fi­lip­py­ne, Ma­lei­sië, In­do­ne­sië, T­hai­land en die Re­pu­bliek van Ko­rea fo­kus.

Vol­gens R­ö­mer-Heitman is Hong­kong ’n sleg­te keu­se om­dat C­hi­na in ’n sker­mut­se­ling van die een of an­der aard met elk van dié lan­de be­trok­ke is.

“Hong­kong word be­skou as deel van C­hi­na. Die lan­de wat ’n stram ver­hou­ding met C­hi­na het, sal nie met ’n Hong­kong­ge­ba­seer­de maat­skap­py wil werk nie, want hul kom­mu­ni­ka­sie word deur C­hi­na ge­mo­ni­tor. Dit kan dié kli­ën­te juis ver­jaag,” sê R­ö­mer-Heitman.

Denel het nog nie vrae be­ant­woord oor wat Denel Asia se sa­ke­mo­del is en wat­ter kom­mis­sie en ta­rie­we be­taal moet word nie.

Maz­zo­ne het Denel se traag­heid om dié vrae in die par­le- ment te be­ant­woord ook skerp ge­kri­ti­seer.

“Waar­om juis ’n maat­skap­py stig in Hong­kong, wat eint­lik C­hi­na is? Is dit om po­li­tie­ke re- des? Wat het C­hi­na by Denel ge­koop om ’n kan­toor daar die moei­te werd te maak?”

C­hi­na het van 2012 tot ver­le­de jaar by­na R33 mil­joen in wa­pens by Denel ge­koop.

Dít teen­oor In­dië se R873 mil­joen, Pa­ki­stan se R202 mil­joen en In­do­ne­sië se R151 mil­joen in wa­pen­aan­ko­pe.

“Waar­om is dié der­de par­ty no­dig as Denel reeds ’n baie ge­son­de voet­spoor in A­sië het?” wil Maz­zo­ne weet.

“Dit maak geen fis­ka­le sin nie.”

Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het Denel Asia al as on­wet­tig be­stem­pel om­dat die te­sou­rie nie toe­stem­ming vir die op­rig­ting daar­van ge­gee het nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.