‘Ja­cob Zu­ma is ’n ver­leent­heid’

Brand P­re­to­ri­us sê hy sien nie goeie lei­er­skap

Beeld - - Nuus - Clau­di Mai­lo­vich

P­res. Ja­cob Zu­ma is ’n ver­leent­heid, sê die pro­mi­nen­te sakeleier Brand P­re­to­ri­us.

P­re­to­ri­us is die voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de hoof van M­cCarthy en Toyo­ta Suid-A­fri­ka.

P­re­to­ri­us was gis­ter ’n spre­ker op die In­s­ti­tuut vir E­tiek se kon­fe­ren­sie oor e­tie­se lei­er­skap, wat in Jo­han­nes­burg ge­hou is.

Hy het ná sy spreek­beurt aan Beeld ge­sê hy is te­leur­ge­steld in die ge­hal­te van po­li­tie­ke lei­er­skap in Suid-A­fri­ka om­dat daar geen be­wy­se van ge­fo­kus­de, be­voeg­de lei­er­skap met ’n hoë vlak van in­te­gri­teit is nie.

Sy kom­men­taar kom na­dat die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof on­der meer be­vind het die pre­si­dent het die Grond- wet on­der­myn met sy han­te­ring van die o­pen­ba­re be­sker­mer se N­kand­la­ver­slag.

Zu­ma en die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag te­ken ook ap­pèl aan teen ’n be­vin­ding van die hoog­ge­regs­hof dat dit “ir­ra­si­o­neel” was om 783 klag­te van ram­pok­ke­ry, kor­rup­sie en be­drog in 2009 teen Zu­ma te­rug te trek.

P­re­to­ri­us sê daar is geen be­wy­se van ’n die­nen­de lei­er­skap­styl nie; dit is eer­der self­die­nend.

“Ek sien nie be­wy­se van lei­ers wat be­reid is om ver­ant­woor­de­lik­heid te aan­vaar nie.

“Ek sien net be­wy­se van lei­ers wat ver­ant­woor­de­lik­heid pro­beer ver­my.

“Dit is hart­seer om te er­ken dat ons pre­si­dent glad nie ’n bron van in­spi­ra­sie is nie.

“Om die waar­heid te sê: Hy is uit ve­le oog­pun­te ’n bron van ver­leent­heid.”

P­re­to­ri­us sê dit lei tot ’n ge­brek aan hoop wat lei tot hoë vlak­ke van wan­hoop.

Met al­le oë op die kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap S­tan­dard & Poor’s (S&P), wie se gra­de­ring op Suid-A­fri­ka wag, het P­re­to­ri­us ge­sê hy “hoop en bid” dat Suid-A­fri­ka nie af­ge­gra­deer word nie om­dat ge­wo­ne Suid-A­fri­ka­ners die mees­te gaan swaar­kry.

In dié sta­di­um is die land se kre­diet­gra­de­ring deur S&P een vlak bo rom­mel­sta­tus.

Hy sê die saak wat in dié sta­di­um die groot­ste ne­ga­tie­we uit­wer­king op die kre­diet­gra­de­ring het, is dat daar nie ’n ver­e­nig­de front is nie en dat daar selfs twee­spalt in die re­ge­ring is wat ge­dryf word deur per­soon­li­ke a­gen­das.

Hy sê die o­pen­ba­re ge­veg tus­sen Pra­vin Gord­han, mi­nis­ter van fi­nan­sies, en die Val­ke is ’n voor­beeld hier­van.

“Dit is ’n tra­ge­die as ons nie ei­e­be­lang een­kant toe kan skuif en sê die land se toe­koms is op die spel nie.”

Hy glo Suid-A­fri­ka is ’n “on­ge­loof­li­ke land, maar dat die ge­hal­te van lei­er­skap be­sig is om ons te keer om ons po­ten­si­aal uit te leef”.

P­re­to­ri­us meen men­se moet hul de­mo­kra­tie­se reg­te uit­leef en ak­tie­wer le­de van die bur­ger­li­ke sa­me­le­wing word om­dat die land se bur­gers ’n ver­skil kan maak.

Hy sê dit sal die ge­luk­kig­ste dag van sy le­we wees as hy op ’n po­di­um kan staan en kan sê: “Ek is so trots op my pre­si­dent. Ek is trots op my re­ge­ring.”

Hy be­na­druk eg­ter dat nie net die re­ge­ring pro­ble­me met lei­er­skap er­vaar nie; die sa­ke­sek­tor is vol­gens hom ook nie per­fek nie.

Hy sê dat daar as ge­volg van swak lei­er­skap mil­joe­ne wan­funk­si­o­ne­le ge­sin­ne is.

Brand P­re­to­ri­us

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.