S­te­ve­ge­sprek oor­see af­ge­stel

Beeld - - Nuus - C­har­lea Sie­ber­ha­gen

’n Re­stau­rant in Ne­der­land het S­te­ve Hof­meyr se ge­sprek oor A­fri­ka­ners se toe­koms in Suid-A­fri­ka ge­kan­sel­leer.

Hof­meyr sou na ver­wag­ting steeds gis­ter in die Vlaam­se par­le­ment in Brus­sel, Bel­gië, ’n toe­spraak le­wer met die ti­tel “Waar­sku­wings uit A­fri­ka – die af­ta­ke­ling van i­den­ti­teit as jy ’n min­der­heid in jou eie land word”.

“Ek ge­sels in die Vlaam­se par­le­ment in Brus­sel, Bel­gië, en dan in Den Haag, Hol­land, met Mar­tin Bos­ma,” het Hof­meyr ver­le­de week op sy Fa­ce­book-blad ge­skryf.

Bos­ma is ad­junk­voor­sit­ter van die Twee­de Ka­mer en lid van die Par­tij voor de V­ri­j­heid, ’n reg­se par­ty.

Hof­meyr se praat­jie mô­re in die re­stau­rant S­tu­dio Du­dok in Den Haag oor die “toe­koms van A­fri­ka­ners” is op ver­soek van Suid-A­fri­ka­ners in Ne­der­land ge­kan­sel­leer.

Jo­han de Vil­liers van die A­fri­can-Eu­ro­pe­an In­da­ba, ’n ge­meen­skap vir A­fri­ka­ne wat in Eu­ro­pa woon, het Hof­meyr se om­stre­den­heid on­der Du­dok se aan­dag ge­bring. Men­se in Ne­der­land en Suid-A­fri­ka het hom on­der­steun.

“On­ge­veer twee we­ke ge­le­de het ver­skeie men­se die aan­kon­di­ging van Hof­meyr se on­der­houd met Mar­tin Bos­ma on­der my aan­dag ge­bring,” het De Vil­liers aan Beeld ge­sê.

“Hof­meyr kom nou hier om in sa­me­wer­king met die mees reg­se par­tye van Vlaan­de­re en Ne­der­land on­der meer ‘mo­sies in te dien’ dat re­ge­rings hier ’n be­roep doen op die Suid-A­fri­kaan­se re­ge­ring om plaas­moor­de erns­ti­ger te han­teer.

“Ja, ons wil ook hê dat die Suid-A­fri­kaan­se re­ge­ring meer doen om plaas­moor­de te be­kamp, maar ook al­le an­der mis­daad. Maar dan het ons die sa­me­wer­king no­dig van al­le rol­spe­lers: die boe­re, die plaas­wer­kers, die plaas­li­ke po­li­sie en po­li­ti­ci en land­bou-or­ga­ni­sa­sies.”

Vol­gens hom het die re­stau­rant Son­dag be­ves­tig dat Hof­meyr nie meer daar sal praat nie.

Ja, ons wil ook hê dat die SuidA­fri­kaan­se re­ge­ring meer doen om plaas­moor­de te be­kamp, maar ook al­le an­der mis­daad. — JO­HAN DE VIL­LIERS

S­te­ve Hof­meyr

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.