Reis saam na Eu­ro­pa

Beeld - - Nuus -

Chris­ti­ne van Wyk-toe­re is ’n fa­mi­lie­on­der­ne­ming met meer as 30 jaar er­va­ring in bui­te­land­se toe­re van hoë ge­hal­te.

Dié ge­spe­si­a­li­seer­de toe­re bied jaar­liks aan dui­sen­de Suid-A­fri­ka­ners die ge­leent­heid om die u­nie­ke ver­skei­den­heid van ver­skil­len­de lan­de op ’n be­son­de­re ma­nier te er­vaar. Die toe­re word tot in die fyn­ste be­son­der­he­de be­plan. Toer­le­de kan in die be­kwa­me han­de van die maat­skap­py se er­va­re toer­lei­ers ont­span en el­ke reis met uit­ste­ken­de waar­de vir geld ge­niet.

Die per­so­neel maak se­ker dat jy by­voor­beeld Eu­ro­pa se prag­ti­ge ste­de, in­tie­me klein dor­pies, as­ook die on­ge­loof­li­ke na­tuur­skoon be­hoor­lik kan be­sig­tig en die vreug­de kan er­vaar om nu­we en vreem­de plek­ke werk­lik te be­leef. Daar is ge­noeg af­wis­se­ling tus­sen be­sig­ti­ging van be­siens­waar­dig­he­de, be­soe­ke aan groot ste­de en die plat­te­land, vrye tyd en die keu­se van an­der ak­ti­wi­tei­te vol­gens elk­een se per­soon­li­ke smaak.

Die maat­skap­py ge­bruik ho­tel­le van hoog­staan­de ge­hal­te en diens. Spe­si­a­le pry­se word aan­ge­bied by se­ke­re ho­tel­le. Toer­gid­se wat sin­vol­le in­lig­ting verskaf, ver­ge­sel die groe­pe en kan e­ni­ge kri­sis han­teer.

Die bus­diens wat ge­bruik word, le­wer diens van puik ge­hal­te en ge­bruik luuk­se bus­se met die no­di­ge ge­rie­we: ge­mak­li­ke rug- en arm­leu­nings, kop­stut­te, been­ruim­te, lug­ver­sor­ging, groot ven­sters en toi­let­te.

Een van die op­val­len­de ken­mer­ke van die toe­re is die heg­te band wat tus­sen toer­le­de ont­staan en die vriend­skaps­ban­de wat ge­smee word.

Die maat­skap­py help met die ver- kry­ging van vi­sums en ver­se­ke­ring waar no­dig. Ver­der gee hul­le raad oor geld­sa­ke, kle­re en an­der be­no­digd­he­de en maak se­ker dat ver­trekre­ë­lings dui­de­lik uit­een­ge­sit word.

Daar is geen ver­skuil­de kos­tes nie en toer­le­de word voor­af nou­keu­rig in­ge­lig oor al­le by­ko­men­de be­drae of kos­tes ten op­sig­te van op­si­o­ne­le uit­stap­pies.

Fo­to: ISTOCK

’n Boot­vaart in Ne­der­land in Ju­lie van­jaar is een van ve­le bui­te­land­se toer­op­sies wat die er­va­re toer­maat­skap­py Chris­ti­ne van Wyk­toe­re aan­bied.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.