Skryf ’n sto­rie in 180 ka­rak­ters en wen

Beeld - - Kuns - Tes­sa Den­ton as Ku­pi­do en Mi­chel­le Bo­tha as Klaas­va­kie in Al­tyd in my dro­me.

Die in­skry­wings vloei reeds in vir ink­kuns se SMS-blits­ver­haal­wed­stryd wat tot 15 Ju­nie aan­ge­bied word.

Be­ne­wens ver­skeie boek- en an­der pry­se, kom die wen­ner in aan­mer­king vir gra­tis deel­na­me aan een van die skryf­kur­sus­se van Har­ry Kal­mer, be­kroon­de skry­wer en dra­ma­turg.

Kal­mer is ook die be­oor­de­laar van die kom­pe­ti­sie.

Beeld gee van Woens­dag af daag­liks boe­ke, waar­on­der vyf nu­we uit­ga­wes van die HAT, aan die wen­ner van die dag. Die daag­lik­se en al­ge­he­le wen­ner sal per SMS in ken­nis ge­stel word.

Die al­ge­he­le wen­ner wen ook ’n weg­breek­ge­leent­heid by een van die ATKV se va­kan­sie­oor­de

Om deel te neem, skryf vir ons ’n krag­ti­ge blits­ver­haal in 180 ka­rak­ters (spa­sies en lees­te­kens in­ge­sluit) of min­der.

Be­gin jou in­skry­wing met die woord ink­kuns en SMS dit na 35986. El­ke SMS kos R1,50.

is ’n ver­wer­king van die 1952-rol­prent deur Pier­re de Wet waar­in Al Deb­bo en F­re­de­rik Bur­gers ge­speel het.

Die rol­ver­de­ling be­staan nou uit Wil­lem Bo­tha, Grant To­wers, Mi­chel­le Bo­tha, Tes­sa Den­ton, San­li Joos­te en Da­ri­us En­gel­brecht, wie se eer­ste pro­fes­si­o­ne­le pro­duk­sie hier­die is. Neels Cla­sen is die re­gis­seur.

Die doel­wit is om ’n speel­sei­soen van die grond af te kry, sê S­mit.

Daar word reeds ge­kyk na ’n speel­sei­soen vir vol­gen­de jaar.

Die i­dee is ook dat an­der te­a­ter­skep­pers deel sal word van die A­fri­kaan­se aan­bod in die S­tu­di­o­te­a­ter.

“Die S­tu­di­o­te­a­ter is vir my ’n plek waar werk in sy klei­ne kan ont­wik­kel. Ons praat van ’n tyd­perk van ’n paar we­ke en dan kan ons die pro­duk­sie ver­der neem, na fees­te en so meer. Baie ge­leent­he­de kan ont­wik­kel word.”

Iets soos die mu­siek­spel trek ho­pe­lik ge­ho­re, sê S­mit.

“Dit is toe­gank­lik vir die mens op straat. Die fliek des­tyds was vir my pro­ble­ma­ties aan die ein­de.

“Vier nu­we lied­jies is vir die ver­hoog­pro­duk­sie ge­skryf. Die ka­rak­ters is nou ’n bie­tjie meer uit­ge­bou. Dit is meer te­a­traal as wat die fliek was.”

Die sto­rie wat in die rol­prent af­ge­speel het, het hul­le die­self­de ge­hou: ’n Suk­ke­len­de kom­po­nis, sy v­riend, ’n mooi san­ge­res en ’n kwaai a­gent wat op nu­we, oor­spronk­li­ke mu­siek vir ’n b­ly­spel aan­dring.

“Die een ka­rak­ter sing lied­jies in sy dro­me en ’n an­der ka­rak­ter skryf dit dan neer. In hier­die sto­rie is daar twee mi­tie­se ka­rak­ters – Klaas­va­kie en Ku­pi­do. So, die sto­rie bly die­self­de, be­hal­we die slot.”

S­mit het ’n goeie ver­hou­ding met Toe­rien. Saam pro­beer hul­le uit­pluis hoe om A­fri­kaan­se te­a­ter in die Goud­stad te be­werk­stel­lig.

“Een doel­wit is om s­pe­lers weer te­rug te kry in te­a­ter­speel­vak­ke. Fees­te is won­der­lik, daar word baie nu­we werk ge­bo­re, maar daar is groot breu­ke tus­sen fees­te en ge­du­ren­de die fees­te was daar sê nou maar vyf of ses ver­to­nings. Nou, met ’n speel­vak kan die s­pe­lers groei, in die stuk en in die ka­rak­ters kom. En dán kan ’n mens daar­mee toer. Met speel­vak­ke be­sef jy wat werk en wat nie.”

’n Pro­duk­sie wat Ko­sie Hou­se of T­he­a­t­re ver­le­de jaar in die S­tu­di­o­te­a­ter op­ge­voer het, Twee vir die prys van een, is van­jaar op die Vry­staat Kuns­te­fees en die In­ni­bos-fees in die La­e­veld op die plan­ke.

Vir S­mit sou dit i­de­aal wees in­dien el­ke stad so ’n A­fri­kaan­se te­a­ter­sei­soen kan hê.

“Dit gaan ook oor ge­ho­re; ver­skil­len­de te­a­ters het ver­skil­len­de ge­ho­re. Vir my is hier­die A­fri­kaan­se sei­soen by Mon­te­ca­si­no so­wel ’n leer­skool as ’n lang­ter­myn­be­leg­ging.”

Die sei­soen be­staan uit ko­me­die, erns­ti­ge dra­ma, iets vir die kin­ders en dan die mu­siek­bly­spel.

“Die lek­ker ge­dag­te van Al­tyd in my dro­me is dat dit ’n bekende rol­prent was. Ons pro­beer dit nie na­boots nie, maar ons pro­beer ’n jon­ger twist daar­op kry en ’n nu­we mu­siek­bly­spel is ge­skryf.

“Die fliek was nie ’n mu­siek­bly­spel of in daar­die vorm nie. Ek dink nie ’n mens het al ooit so iets in A­fri­kaan­se te­a­ter ge­sien het nie.”

) Al­tyd in my dro­me is tot 21Au­gus­tus op die plan­ke. Kaart­jies kos R150 tot R200. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.