SA skuif 1 plek op, maar bly po­wer

Hong­kong, S­wit­ser­land ont­troon VSA

Beeld - - Sake - Niel Jou­bert

Suid-A­fri­ka is dalk ef­fens meer me­de­din­gend as ’n jaar ge­le­de, maar dit bly een van die on­me­de­din­gend­ste e­ko­no­mieë ter wê­reld.

Die land is 52ste uit die 61 lan­de wat die IMD Wê­reld­me­de­din­gend­heid­sen­trum peil. Sy me­de­din­gend­heids­rang­lys vir 2016 is gis­ter be­kend ge­maak.

Die VSA het sy plek as die wê­reld se me­de­din­gend­ste e­ko­no­mie aan Hong­kong, wat van­jaar in die eer­ste plek is, en S­wit­ser­land (#3), af­ge­staan.

“Die ge­me­ne de­ler on­der die lan­de in die top-20 is hul fo­kus op sa­ke­vrien­de­li­ke re­gu­la­sies, fi­sie­ke en on­tas­ba­re in­fra­struk­tuur en in­klu­sie­we in­stel­lings,” sê prof. Ar­tu­ro B­ris, di­rek­teur van die IMD Wê­reld­me­de­din­gend­heid­sen­trum.

Suid-A­fri­ka het een plek op­ge­skuif se­dert ver­le­de jaar se rang­lys en is die e­nig­ste A­fri­ka­land op die lys. Sy B­ri­cs-ven­no­te, Bra­si­lië, Rus­land en In­dië, lê on­der­skei­de­lik 57ste, 44ste en 41ste. C­hi­na is op nom­mer 25.

Vol­gens die IMD is die te­kort aan ’n ver­bin­te­nis tot vaar­dig­heids­ont­wik­ke­ling, wat lei tot hoë werk­loos­heid, een van Suid-A­fri­ka se groot­ste uit­da­gings.

’n Toe­ne­men­de swak staats­diens­sek­tor en waar­neem­ba­re kor­rup­sie is ’n ver­de­re pro­bleem vir die land se me­de­din­gend­heid.

’n Vol­ge­houe ver­bin­te­nis tot ’n guns­ti­ge sa­ke-om­ge­wing was een van die groot­ste re­des vir Hong­kong se op­mars, sê B­ris.

Hy sê hoe­wel die VSA steeds die bes­te e­ko­no­mie­se pres­ta­sie ter wê­reld het, is daar ver­skeie an­der fak­to­re wat in ag ge­neem word om ’n land se me­de­din­gend­heid te be­paal.

Lan­de word ge­meet aan vier hoof­fak­to­re: e­ko­no­mie­se pres­ta­sie, staats­doel­tref­fend­heid, sa­ke­doel­tref­fend­heid en in­fra­struk­tuur.

Suid-A­fri­ka vaar vol­gens die IMD die bes­te met staats­doel­tref­fend­heid, waar hy 40ste is, maar sleg met e­ko­no­mie­se pres­ta­sie (#54) en in­fra­struk­tuur (#54). Die land is laas­te op die lys vir on­der meer werk­loos­heid, ar­beids­ver­hou­din­ge en le­wens­ver­wag­ting by ge­boor­te.

Lan­de wat stra­te­gie­se stap­pe doen om me­de­din­gend te wees, soos Hong­kong se sa­ke­vrien­de­li­ke om­ge­wing of Sin­ga­poer (#4) se be­leg­gings in in­fra- struk­tuur, is in staat om meer me­de­din­gend teen­oor groot e­ko­no­mieë te wees, vol­gens die IMD.

Hong­kong en Sin­ga­poer ten spyt, het A­sië se me­de­din­gend­heid oor die al­ge­meen waar­neem­baar ge­daal die af­ge­lo­pe jaar. “Die al­ge­me­ne da­ling is ver­oor­saak deur ’n da­ling in kom­mo­di­teits­pry­se, ’n sterk dol­lar en die ver­swak­king in die ba­lans­sta­te van die pri­va­te en die o­pen­ba­re sek­tor,” sê B­ris.

In Eu­ro­pa was dit ver­al in die oos­te van die vas­te­land waar lan­de ge­klim het op die rang­lys, ver­al Let­land, Slo­wa­kye en Slo­we­nië.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.