Ca­pe Bran­dy al­reeds neus in die lug

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

Kaap­stad. – Een van die eer­ste bran­de­wy­ne wat on­der die nu­we ge­ne­rie­se han­dels­naam vir top- Suid-A­fri­kaan­se bran­de­wy­ne be­mark word, het ’n goue me­dal­je in ’n toon­aan­ge­wen­de kom­pe­ti­sie oor­see ge­wen.

Boon­op is net Suid-A­fri­kaan­se bran­de­wy­ne van­jaar in die bran­de­wyn­af­de­ling van The Glo­bal S­pi­rits Mas­ters be­kroon.

Die kom­pe­ti­sie word as een van die be­kend­ste blin­de­proe­kom­pe­ti­sies ter wê­reld be­skryf.

Ou­de Mo­len se splin­ter­nu­we Ou­de Mo­len XO Ca­pe Bran­dy is die e­nig­ste wat ’n goue me­dal­je ge­kry het.

And­re Si­mo­nis, be­stu­ren­de di­rek­teur van Ou­de Mo­len, sê hul­le dink dit is i­ro­nies dat dié bran­de­wyn goud ge­kry het, om­dat dit van die eer­ste bran­de­wy­ne is wat as Ca­pe Bran­dy be­mark word.

Net pot­ke­tel-bran­de­wyn word on­der die Ca­pe Bran­dy-han­dels­merk be­mark.

Krag­tens wet­ge­wing kan drie soor­te bran­de­wyn in Suid-A­fri­ka ge­maak word.

Pot­ke­tel-bran­de­wyn is ’n bran­de­wyn wat in ’n spe­si­aal ont­werp­te ko­per­ke­tel ge­maak word en vir ’n mi­ni­mum van drie jaar in ei­ke­hout­va­te ver­ou­der moet word.

Die twee an­der is ge­meng­de en ver­ou­der­de bran­de­wyn wat net 30% pot­ke­tel-bran­de­wyn hoef te be­vat met die res druif­spi­ri­tus.

Ver­ou­der­de bran­de­wyn se druif- spi­ri­tus en pot­ke­tel­ge­deel­te moet agt jaar ver­ou­derd wees.

Vol­gens Si­mo­nis is die Ca­pe Bran­dy Dis­til­leer­ders-gil­de ver­le­de jaar ge­stig om die ge­bruik van die ge­ne­rie­se naam te be­vor­der. Die ge­bruik van die ou­der­doms­aan­wy­sers VS vir drie jaar; VSOP vir vyf jaar en XO vir tien jaar sal saam met die Ca­pe Bran­dy-naam aan­ge­moe­dig word.

Ou­de Mo­len het in Ja­nu­a­rie be­gin om sy pot­ke­tel­bran­de­wy­ne so te noem en te be­mark.

Dit dra reeds vrug­te, want daar was da­de­lik ’n toe­na­me in vraag in die plaas­li­ke en oor­see mark, ver­al in A­me­ri­ka, Ne­der­land en A­sië.

Dié bran­de­wyn word op die­self­de ma­nier as die Fran­se se kon­jak ge­maak.

Die be­oor­de­laars het in die tyd­skryf The S­pi­rits Bu­si­ness ge­sê SuidA­fri­kaan­se bran­de­wy­ne het kop en skou­ers bo an­der in­skry­wings uit­ge­staan. Een van die be­oor­de­laars, A­lex Hus­kin­son, van The W­his­ky Ex­chan­ge, ’n groot w­his­ky-klein­han­de­laar in En­ge­land, meen Fran­se kon­jak gaan kom­pe­ti­sie kry van Suid-A­fri­kaan­se bran­de­wy­ne.

Die reu­se­ko­per­ke­tels van Ou­de Mo­len­Dis­til­leer­de­ry in El­gin waar die bran­de­wyn ge­stook word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.