Droog­te gee bit­ter na­smaak

‘Ver­berg die laas­te paar jaar se boer­de­ry­voor­uit­gang’

Beeld - - Sake Nuus - Vi­da Booy­sen

Bloem­fon­tein. – Die droog­te en swak in­ter­na­si­o­na­le sui­ker­pry­se het ’n bit­ter na­smaak vir die sui­ker­reus Tongaat Hulett ge­laat.

Die maat­skap­py se we­sens­ver­dien­ste het in die boek­jaar tot ein­de Maart met 17,1% tot R783 mil­joen te­rug­ge­sak. Son­der die droog­te-im­pak sou die ge­nor­ma­li­seer­de ver­dien­ste eint­lik 30% ho­ër as ’n jaar ge­le­de ge­wees het.

Die to­ta­le in­kom­ste vir die jaar het met 3,2% tot R16,67 mil­jard ge­styg dank­sy die goeie ver­to­ning van die ei­en­doms- en sty­sel­af­de­lings.

Hoe­wel voor­uit­sig­te steeds nie sui­ker­soet is nie, is Pe­ter S­tau­de, die uit­voe­ren­de hoof, nie te be­kom­merd nie, want die maat­skap­py maak dees­dae eint­lik meer geld met ei­en­doms­ont­wik­ke­ling van sy pri­ma-grond­ge­bied in die groei­ge­bie­de noord van Dur­ban. Die sui­ker­af­de­ling sal ook voor­deel be­gin trek uit in­voer­be­sker­ming wat in Suid-A­fri­ka, Zim­bab­we en Mo­sam­biek in­ge­stel is om plaas­li­ke werk­ge­leent­he­de in die ar­beids­in­ten­sie­we sui­ker­be­dryf te be­skerm.

K­li­maats­om­stan­dig­he­de lyk vol­gens S­tau­de guns­ti­ger vir die nu­we oes wat in die vol­gen­de so­mer ge­plant word en in die boek­jaar van 2017-’18 sal dit waar­skyn­lik tot be­ter re­sul­ta­te lei. “Ons sal dan waar­skyn­lik heel­wat meer sui­ker pro­du­seer. Dis nog­al dra­ma­ties hoe ons wins­ge­wend­heid ver­be­ter wan­neer ons meer sui­ker pro­du­seer.”

Maar in­tus­sen word die af­ge­lo­pe so­mer se droog­te-im­pak steeds in die pro­duk­sie-af­de­ling ge­voel.

“Ons ver­werk nou eers die sui­ker wat in hier­die sei­soen ge­pro­du­seer is en is dus nog vir die res van die jaar bloot­ge­stel aan die ne­ga­tie­we fak­to­re.”

Sui­ker­pro­duk­sie­vo­lu­mes het weens die droog­te en per­ke op be­sproei­ing met 22% tot 1,02 mil­joen ton ge­daal.

S­tau­de sê die droog­te ver­berg eint­lik die voor­uit­gang wat die af­ge­lo­pe aan­tal jaar met ver­be­ter­de be­sproei­ing en meer doel­tref­fen­de boer­de­ry­prak­ty­ke be­haal is. Die maat­skap­py het die af­ge­lo­pe drie jaar die kos­te van sui­ker­pro­duk­sie met so­wat R1,39 mil­jard af­ge­bring.

In ant­woord op die vraag of die maat­skap­py be­kom­merd is ook spra­ke van her­nu­de po­gings om op sy grond in Zim­bab­we be­slag te lê, sê S­tau­de die maat­skap­py se fi­lo­so­fie is om e­ni­ge ge­ge­we si­tu­a­sie te sien en te aan­vaar vir wat dit is.

“Grond sal al­tyd ’n kwes­sie bly in A­fri­ka; ons sien dit in Suid-A­fri­ka ook. Die be­lang­ri­ke ding is om tas­baar aan al­le be­lang­heb­ben­des te be­wys dat jy vir hul­le waar­de skep. Dit ver­sag soms die meer ek­stre­me ge­drag.”

Die maat­skap­py se af­de­ling vir ei­en­doms­ont­wik­ke­ling het in die af­ge­lo­pe boek­jaar met 34% tot R1,1 mil­jard ge­groei.

“Ons sien ’n erns­ti­ge vraag na ons re­si­den­si­ë­le ont­wik­ke­lings – van die ho­ë­prys-mark reg­deur tot die laag­ste vlak, ” sê S­tau­de.

Tongaat Hulett is ook A­fri­ka se groot­ste ver­vaar­di­ger van ver­fyn­de kool­hi­draat­pro­duk­te van sui­ker­riet, mie­lie­sty­sel en glu­ko­se. Dié af­de­ling het ’n sty­ging van 17% in sy be­dryfs­wins ge­toon.

S­tau­de waar­sku eg­ter dat die hoë mie­lie­prys waar­skyn­lik vo­ren­toe ’n ne­ga­tie­we im­pak op dié af­de­ling se wins­ge­wend­heid sal hê.

Die in­ter­na­si­o­na­le sui­ker­prys was die af­ge­lo­pe ja­re baie laag, maar daar is aan­dui­dings dat dit aan die styg is ná droog­te in lan­de soos In­dië en T­hai­land.

Die maat­skap­py het ’n slot­di­vi­dend van 60c ver­klaar, ter­wyl sy jaar­lik­se di­vi­dend met 39,5% tot 230c per aan­deel ge­daal het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.