Nu­we dok­ters­prak­tyk skep sa­ke­ge­leent­heid

Beeld - - Sake Nuus - Wat­ter as­pek­te van ’n nu­we prak­tyk kyk dok­ters dik­wels mis? Jy lê klem op be­mar­king wat dees­dae no­dig is om jou merk as spe­si­a­lis te maak. Hoe so? Dr. Dirk van der S­puy is ’n me­die­se spe­si­a­lis met ’n be­lang­stel­ling in die sa­ke­wê­reld. Hoe­veel prak­ty­ke het

T­ha­rien Hat­tingh Ek is self ’n spe­si­a­lis en prak­ti­seer as han­d­chi­rurg in Kaap­stad. Ek het drie jaar ge­le­de my prak­tyk op die been ge­bring en daar be­sef ek weet baie van die me­die­se wê­reld af, maar bit­ter min van die sa­ke­wê­reld en nog min­der van hoe om my eie on­der­ne­ming te be­gin en suk­ses­vol te be­stuur.

Ek het van dag een af be­sluit ek gaan hier­die te­kort­ko­min­ge oor­brug deur my te om­ring met men­se wat uit­ste­kend is in al die as­pek­te van ’n me­die­se prak­tyk. So het ek, saam met ’n span kun­di­ges, ’n ho­lis­tie­se op­los­sing ge­skep vir die op­rig­ting van ’n nu­we prak­tyk. Daar is ver­skeie as­pek­te. ’n Prak­tyk be­no­dig ’n web­werf en be­mar­king, ’n lo­go en skryf­be­hoef­tes moet ont­werp word, die reg­te per­so­neel moet aan­ge­stel en be­stuur word, sag­te­wa­re moet aan­ge­koop en dan in wer­king ge­stel en ge­mo­ni­teer word.

Die prak­tyk se boe­ke moet by­ge­hou word, be­las­ting­ver­plig­tin­ge moet na­ge­kom word, ei­se moet by me­die­se fond­se in­ge­dien word.

Die prak­tyk moet kor­rek ge­re­gis­treer word en daar is ver­skeie regs­ver­eis­tes waar­aan vol­doen moet word.

’n Prak­tyk moet ’n vrien­de­li­ke en vei­li­ge om­ge­wing vir pa­si­ën­te skep. Die lys gaan aan . . . Men­se moet be­wus wees van jou teen­woor­dig­heid in ’n spe­si­fie­ke veld. Hul­le moet weet wat jou u­niek maak en hoe­kom jy pa­si­ën­te se dok­ter van keu­se wil wees.

Jy moet dui­de­li­ke waar­des hê waar­voor jy en jou prak­tyk staan en dit moet deur­sy­fer na jou beeld op aan­lyn plat­forms, die ge­voel en at­mos­feer van jou prak­tyk en dan na­tuur­lik ook die soort diens en pro­duk wat jy aan die pa­si­ënt le­wer.

Dees­dae gaan pa­si­ën­te wat ’n o­pe­ra­sie moet kry nie nood­wen­dig net na die spe­si­a­lis na wie hul­le ver­wys is nie. Daar sal eers ge­goo­gle word en dan sal die dok­ters wat aan­lyn ver­teen­woor­dig is, oor­weeg word. Die me­die­se wê­reld ver­an­der, nes die res van die wê­reld. In A­me­ri­ka het 90% van spe­si­a­lis­te ’n web­werf. I­med­prac het al meer as tien prak­ty­ke suk­ses­vol deur die eer­ste wa­ters ge­help. Dit gaan goed met die prak­ty­ke en dit is baie be­vre­di­gend om die eind­re­sul­ta­te te sien.

As ons sien ’n prak­tyk se te­a­ter­lys­te en ka­mers raak vol, dan weet ons die pro­duk werk. Daar is wê­reld­wyd geen pro­duk in die mark wat pre­sies die­self­de diens as I­med­prac le­wer nie.

Ty­dens ons pro­duk­ont­wik­ke­ling het ons daar­op ge­fo­kus om ons span kun­di­ges met die hand uit te soek om te ver­se­ker dat dit men­se is wat self bin­ne die be­dryf werk en wat die me­die­se wê­reld ken en dus die be­hoef­tes ver­staan. Daar is heel­wat groei­po­ten­si­aal. Ons voer sa­me­spre­kings met groot rol­spe­lers in Suid-A­fri­ka wat I­med­prac se blou­druk tot die stan­daard vir prak­ty­ke wil ont­wik­kel.

Ek glo ook I­med­prac het in­ter­na­si­o­na­le po­ten­si­aal. Daar is ook ver­al groot po­ten­si­aal in die ont­wik­ke­ling van me­die­se sag­te­wa­re. In­ves­tec se af­de­ling vir me­die­se diens­te is nou be­trok- ke by sy spe­si­a­lis­kli­ën­te en is ge­du­rig op soek na in­no­ve­ren­de kon­sep­te. Hul­le het soort­ge­ly­ke i­dees as ons ge­had. Ons is tans in die pro­ses om die pro­duk saam te ont­wik­kel en te ver­fyn. Aan­ge­sien die pro­duk aan die be­gin slegs ’n kon­sep was, was dit moei­lik om dit te ver­koop. Ek was ook bang dat I­med­prac ’n kon­sep sou bly en nooit sou ont­wik­kel in ’n werk­li­ke on­der­ne­ming nie.

Van­dag het ek da­rem dié vrees oor­kom en be­staan daar ’n goeie, be­mark­ba­re pro­duk. Ja, vir se­ker. E­ni­ge dok­ter wat ’n pri­va­te prak­tyk o­pen, be­gin in werk­lik­heid ’n on­der­ne­ming. Sa­ke­op­lei­ding is eint­lik van kar­di­na­le be­lang vir die oor­le­wing van ’n dok­ter. Ek het baie ge­lees en lees steeds. Ek het nog al­tyd ’n be­lang­stel­ling in die sa­ke­wê­reld ge­had. Die re­a­li­teit is dat dok­ters se ver­goe­ding in die bui­te­land nie in Suid-A­fri­ka gee­we­naar kan word nie.

Dit is die re­a­li­teit. Maar daar is baie ge­leent­he­de in Suid-A­fri­ka om ’n suk­ses­vol­le prak­tyk te hê en ’n goeie le­we hier te lei.

Ek glo ook dat ons van die bes­te spe­si­a­lis­te en me­die­se stel­sels in die wê­reld het. Ek is nie skaam om as dok­ter in Suid-A­fri­ka te prak­ti­seer nie.

Ver­tel meer van I­med­prac se ont­staan?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.