Suid­A­fri­ka nog ver voor E­gip­te

Beeld - - Sake Nuus - Dr. Roe­lof Bo­tha, ’n e­ko­no­mie­se raad­ge­wer van PwC, is ’n vo­ri­ge wen­ner van se E­ko­noom van die Jaar­wed­stryd.

Ga­mal Nas­ser, die lei­er wat die be­wind in 1956 oor­ge­neem het, het Rus­land as bond­ge­noot ge­kies en die staat se rol in die e­ko­no­mie stel­sel­ma­tig ver­groot. Aan­vank­lik het dié be­leid vrug­te ge­dra en het die aan­tal men­se met na­skool­se kwa­li­fi­ka­sies aan­sien­lik toe­ge­neem, ter­wyl di­ver­si­fi­ka­sie van die e­ko­no­mie ook plaas­ge­vind het.

Oor­log­sug­tig­heid en die be­per­king van in­di­vi­du­e­le e­ko­no­mie­se vry­heid het eg­ter in die 60’s tot ’n e­ko­no­mie­se in­sin­king ge­lei.

Tans suk­kel die e­ko­no­mie ver­al met die voor­koms van ter­reur­aan­val­le, mees­al deur Isla­mi­tie­se ek­stre­mis­te, swak in­fra­struk­tuur en die voort­sle­pen­de po­li­tie­ke on­rus wat op Hos­ni Mu­ba­rak se val in 2011 ge­volg het.

Mu­ba­rak het 30 jaar lank re­geer, ná die sluip­moord op p­res. An­war Sa­dat (wat vir A­me­ri­ka as bond­ge­noot bo Rus­land ge­kies het).

Toe­ris­me le­wer van­dag die groot­ste en­ke­le by­drae tot E­gip­te se e­ko­no­mie, maar die on­op­hou­de­li­ke voor­val­le van ter­reur in E­gip­te, el­ders in Noord-A­fri­ka en die Mid­de-Oos­te plaas ’n dem­per op die ont­wik­ke­ling van hier­die stra­te­gies be­lang­ri­ke be­dryfs­tak.

’n Ont­le­ding van aan­wy­sers wat vir voor­ne­men­de be­leg­gers be­lang­rik is en wat ook ’n aan­dui­ding van die sa­ke­kli­maat verskaf, toon dui­de­lik dat Suid-A­fri­ka in heel­wat op­sig­te kop en skou­ers bo E­gip­te uit­troon.

Dit is ver­al op die ge­bied van die aan­de­le­beurs, in­fra­struk­tuur, bank­we­se en die be­sker­ming van die reg­te van be­leg­gers wat SuidA­fri­ka die oor­hand het. Die plaas­li­ke koers van maat­skap­py­be­las­ting is ook veel la­er as E­gip­te s’n. Hoe­wel Suid-A­fri­ka ’n BBP per ca­pi­ta van 52% ho­ër as E­gip­te het, het dié ga­ping die af­ge­lo­pe de­ka­de erg ge­krimp, hoof­saak­lik weens ’n kom­bi­na­sie van swak e­ko­no­mie­se groei en, se­dert 2014, ’n skerp ver­swak­king in die rand-dol­lar-wis­sel­koers.

Suid-A­fri­ka se e­ko­no­mie­se be­leids­ma­kers sal ho­pe­lik be­sef dat die hoof­re­de vir die feit dat ons tien jaar ge­le­de vier keer ry­ker as E­gip­te was, aan hoë e­ko­no­mie­se groei en werk­skep­ping tus­sen 2003 en 2008 toe­ge­skryf kan word.

Ten ein­de die da­len­de wel­vaarts­ga­ping tus­sen Suid-A­fri­ka en ver­skeie an­der ont­wik­ke­len­de lan­de om te swaai, moet e­ko­no­mie­se be­leid op ho­ër groei ge­rig word. Daar­voor is, on­der meer, de­re­gu­le­ring, die be­kam­ping van kor­rup­sie en die ver­wy­de­ring van die vak­bond-juk no­dig. )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.