Kuns­te­naar Ba­rend de Wet sterf in on­ge­luk

Beeld - - Nuus - La­e­ti­tia Pop­le

Die kuns­te­naar Ba­rend de Wet is eer­gis­ter­mid­dag in ’n mo­tor­on­ge­luk na­by Ca­le­don oor­le­de. Hy was 61.

Sy vrou, Di­a­na Cil­liers, wat saam met hom in die mo­tor was, is in ’n sta­bie­le toe­stand in die hos­pi­taal.

De Wet kan as ’n mi­tie­se fi­guur in die Suid-A­fri­kaan­se vi­su­e­le kuns­wê­reld be­skryf word. Dié e­nig­ma­tie­se kon­sep­tu­e­le kuns­te­naar was lan­ger as drie de­ka­des ak­tief be­trok­ke by die plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le kuns­to­neel.

Hy het in ver­skeie me­dia wer­ke ge­le­wer wat die aan­dag op­geeis het. Nie net was hy be­kend om sy be­hen­di­ge ge­bruik van tra­di­si­o­ne­le me­dia nie, maar ook in vlyt­kuns, wat hy speels aan­ge­wend het deur on­der meer ge­brei­de skil­de­rye en beeld­hou­wer­ke te skep. Hy was ook be­kend om sy per­for­man­ce-kuns.

Hy het ’n re­nons ge­had in die oor­in­tel­lek­tu­a­li­se­ring en ’n hoog­dra­wen­de in­slag van kuns.

“Hy was ’n kuns­te­naar wat al­les om­ge­draai het, ver­al dit wat ons dalk aan­vaar as hoe kuns moet wees. Hy het al­tyd uit ’n an­der hoek ge­werk en sa­ke an­ders be­lig,” sê die kuns­ken­ner en ku­ra­tor Ma­ri­lyn Mar­tin.

Sy ver­tel hoe hul­le des­tyds seep­kis­sies op­ge­rig het waar men­se hul sê kon sê by die I­zi­ko Na­si­o­na­le Kuns­mu­seum in Kaap­stad, waar sy die di­rek­teur was.

De Wet het “poe­del­na­kend op die kis­sie gaan staan – nie om sen­sa­sie te ont­lok nie, maar om ons aan­dag te ves­tig op ’n gro­ter saak. Hy was son­der in­hi­bi­sie en het dit wat hy ge­pak het or­dent­lik ge­doen. Hy het graag die spot ge­dryf in wer­ke wat teg­nies hoogs vaar­dig was”.

Sy by­drae was nie net be­perk tot kuns nie. Hy was ook ’n wê­reld­re­kord­hou­er in die kuns van klim­tol­spel en was ook ’n mo­del vir die Ja­pan­se mo­de­ont­wer­per Is­sey Miy­a­ke.

Daar­by het hy bye aan­ge­hou en voorts het hy ’n ho­tel uit sy huis in Ob­ser­va­to­ry in Kaap­stad be­dryf waar plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le kuns­te­naars ’n “kuns­te­ver­blyf” ge­pak het.

Die kuns­ken­ner Mel­vyn Min­naar be­skryf hom as ’n merk­waar­di­ge kuns­te­naar wat se­dert hy op die to­neel ver­skyn het die aan­dag ge­trek het.

“Se­dert sy stu­den­te­dae was hy ’n ab­so­lu­te mees­ter in sy speel­se, al­tyd tong-in-die-kies-ge­bruik van ma­te­ri­a­le. Hy was ook een van die eer­ste jong kuns­te­naars wat Ray­mond van Nie­kerk (eer­tyd­se di­rek­teur van die Na­si­o­na­le Kuns­mu­seum) des­tyds ge­na­der het om wer­ke vir die fa­sa­de van die kuns­mu­seum in Kaap­stad te skep – wat steeds daar te sien is.

“Sy laas­te wer­ke, groot staal­en ge­brei­de wer­ke wat am­per soos reu­se­speel­goed lyk, be­wys weer sy vak­man­skap en speel­se i­ro­nie.”

De Wet se le­wens­mot­to, lui­dens S­mac, die ga­le­ry wat hom ver­teen­woor­dig het, was: “Kuns is le­we en le­we is kuns.”

De Wet is in 1956 in Boks­burg ge­bo­re. Hy het aan die Mi­cha­e­lis-kuns­skool in Kaap­stad ge­stu­deer en het aan ver­skeie groep­uit­stal­lings deel­ge­neem en ook so­lo-uit­stal­lings ge­pak.

Sy werk was in fo­kus op die heel eer­ste Kaap­stad­se kuns­mark in 2013. Hier het sy ge­brei­de wer­ke en sy eie brei­de­mon­stra­sies men­se ge­lok.

In 2015 het hy sy rol­prent Pro­jected I­den­ti­ties in die Ta­te Mo­dern in Lon­den ver­toon as deel van die pro­jek The Film Will Al­ways Be You – South A­fri­can Ar­tis­ts on S­creen. Werk van hom is tans te sien in die Na­si­o­na­le Kuns­mu­seum in die uit­stal­ling Wo­men’s Work.

Fo­to: ALBI FOU­CHÉ

Die kuns­te­naar Ba­rend de Wet. Hy was ook ’n wê­reld­re­kord­hou­er in die kuns van klim­tol­spel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.