S­tap­pe kan kom oor JZ nie Fi­ca­wet be­krag­tig

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Pres. Ja­cob Zu­ma het tot 5 Mei om nóg ’n kon­sti­tu­si­o­ne­le hof­aan­slag teen hom te voor­kom.

Dié keer gaan dit oor die Wy­si­gings­wets­ont­werp op die Fi­nan­si­ë­le In­tel­li­gen­sie­sen­trum (Fi­ca), wat hy ses we­ke na­dat die par­le­ment dit na hom te­rug­ver­wys het om te be­krag­tig steeds nie on­der­te­ken het nie.

Die jong­ste hof­drei­ge­ment kom na­dat die raad vir die be­vor­de­ring van die Suid-A­fri­kaan­se Grond­wet (Ca­sac) Woens­dag ’n brief per e-pos aan Zu­ma ge­stuur het waar­in hy ver­soek word om die Fi­ca-wets­ont­werp on­mid­del­lik te on­der­te­ken om ’n hof­ge­ding te voor­kom.

Law­son Nai­doo, uit­voe­ren­de se­kre­ta­ris van Ca­sac, sê dié grond­wet­wag­hond het teen gis­ter­mid­dag nog geen te­rug­voe­ring van Zu­ma se kan­toor oor die be­trok­ke brief ont­vang nie.

“Ons het hom tien dae ge­gee, wat op 5 Mei ver­stryk.”

Vol­gens Nai­doo het Zu­ma in­ge­vol­ge die Grond­wet ’n plig om óf ’n wets­ont­werp as wet te on­der­te­ken óf om dit na die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof te ver­wys om die grond­wet­lik­heid daar­van te be­paal.

Die Grond­wet be­paal ook, vol­gens Nai­doo, dat Zu­ma as pre­si­dent al sy grond­wet­li­ke ver­plig­tin­ge nou­ge­set en son­der ver­tra­ging moet na­kom.

“Die wets­ont­werp is nou al ses we­ke by die pre­si­dent en hy moet net na een deel daar­van kyk, wat die hoof­re­de is waar­om hy dit in No­vem­ber ver­le­de jaar na die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring te­rug­ver­wys het.

“Ons neem daar­om aan dat (Zu­ma) te­vre­de was met die res van die Pres. Ja­cob Zu­ma

wets­ont­werp.”

Vol­gens Nai­doo is dit ui­ters be­lang­rik dat die wets­ont­werp so spoe­dig moont­lik be­krag­tig word om­dat dit die land se ka­pa­si­teit sal ver­sterk om kor­rup­sie, en ver­al geld­was­se­ry, en die fi­nan­sie­ring van ter­ro­ris­me te kan be­veg.

“Die wets­ont­werp sal Suid-A­fri­ka ook in pas bring met in­ter­na­si­o­na­le stan­daar­de om fi­nan­si­ë­le mis­da­de te be­kamp,” sê Nai­doo.

Die wets­ont­werp sal ban­ke on­der meer ook ver­plig om die geld­sa­ke van voor­aan­staan­de po­li­ti­ci, hul fa­mi­lie­le­de en ken­nis­se te fyn­kam.

Dr. Bon­ga­ni Ng­qulun­ga, Zu­ma se woord­voer­der, het nie gis­ter op na­vrae oor Ca­sac se brief ge­re­a­geer nie.

Die par­le­ment het die Fi­ca-wets­ont­werp op 1 Maart van­jaar na Zu­ma te­rug­ver­wys na­dat al­le po­li­tie­ke par­tye dit met ge­rin­ge wy­si­gings in die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring aan­vaar het. Dít na­dat van die land se to­pad­vo­ka­te ook aan die par­le­ment ge­sê het dat daar niks on­grond­wet­liks aan die wets­ont­werp is nie.

Fo­to: GCIS

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.