Po­li­sie moet hoes vir fir­ma se ska­de

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

Nog ’n boer­de­ryon­der­ne­ming wat ska­de ge­ly het weens die brand wat in Au­gus­tus 2008 van die po­li­sie se op­lei­dings­in­sti­tuut in T­ha­ba­zim­bi, Lim­po­po, ver­sprei het, gaan nou ska­de­ver­goe­ding kry.

In­nie­sak-be­leg­gings moet

R1 063 662 in die sak kry.

Die on­der­ne­ming be­dryf ’n ge­meng­de boer­de­ry, wat wild­boer­de­ry in­sluit, op ver­skeie pla­se in die Ran­kins­pas-dis­trik wat aan an­der men­se be­hoort. Die on­der­ne­ming huur die pla­se vir sy be­dry­wig­he­de.

In­nie­sak het ’n skik­kings­oor­een­koms met die staat en die mi­nis­ter van po­li­sie aan­ge­gaan dat dié ver­weer­ders hom teen 31 Mei R1 063 662 sal be­taal.

Die ver­weer­ders sal ook In­nie­sak se regs­kos­te (vir sy ska­de­ver­goe­dings­eis in die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria) be­taal.

Die skik­king is Woens­dag ’n be­vel van die hof ge­maak.

Die hof het in 2013 be­vind die staat en die mi­nis­ter van po­li­sie is aan­spreek­lik vir die brand­ska­de wat plaas­ei­e­naars ge­ly het.

Die brand het op 28 Au­gus­tus 2008 na­by die po­li­sie se skiet­baan uit­ge­breek by dié in­s­ti­tuut, wat as Ver­drag be­kend staan.

Die po­li­sie was na­la­tig deur­dat die brand ver­sprei het.

Die ad­ju­dant-of­fi­sier wat in 2008 in be­heer was van die in­stand­hou­ding van toe­rus­ting en die maak van brand­paaie op Ver­drag was af­we­sig toe die brand be­gin het. Hy was op ’n kur­sus in Kaap­stad.

Nie­mand – laat staan nog ’n ge­kwa­li­fi­seer­de per­soon – het die brand­be­stry­dings­pro­ses be­heer nie. Net die stu­den­te en die op­lei­dings­be­amp­tes was daar, het die hof vroe­ër be­vind.

Die stu­den­te is be­veel om ses klein brand­blus­sers en ’n paar gro­tes te ge­bruik.

’n Brand­ken­ner het ge­tuig sul­ke blus­sers be­hoort juis nie teen veld­bran­de ge­bruik te word nie om­dat dit die brand aan­blaas eer­der as om dit te smoor. Wa­ter moes ge­bruik ge­word het.

In­nie­sak sê in hof­stuk­ke sy wa­ter­py­pe, hei­nings, vee en wei­ding het ska­de ge­ly. Hy moes on­der meer 30,5 km se wild­hei­ning en 5 km se vee­hei­ning ver­vang. Wei­ding van 2 625 ha (vir 76 bees­te, 118 bok­ke en 80 ska­pe) is daar­mee heen. ’n Rooi­bok, ’n koe­doe, ’n se­bra en twee ska­pe het ook dood­ge­brand.

In­nie­sak het R1 481 347 ge­ëis. ■ Die hof het on­langs ge­las dat R3 784 193,00 be­taal word aan Jo­han Coen­raad Weil­bach, een van die boe­re wat ska­de ge­ly het. Dié be­vel het ook ge­spruit uit ’n skik­king met die ver­weer­ders.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.