Potch Gim­na­si­um bes­te skool in sy soort

Beeld - - Nuus -

Die Pot­chef­stroom Gim­na­si­um, die oud­ste A­fri­kaan­se skool in Noord­wes, is aan­ge­wys as die land se bes­te a­ka­de­mie­se skool in kwin­tiel 4.

“Ons is baie dank­baar en bly, dis ’n groot voor­reg,” het Roe­lof Oost­hui­zen, die skool­hoof, gis­ter ge­sê.

“Ons is ook ver­ras, want ons het nie ge­weet wat die uit­no­di­ging (na die toe­ken­nings­ge­leent­heid) be­hels nie.”

Dié ge­leent­heid van die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys is op 7 A­pril in P­re­to­ria ge­hou.

“Ons het ver­wag dat dit iets goeds sal wees, maar het nie die nom­mer 1-po­si­sie ver­wag nie.”

Nog ’n skool in die stad, die Pot­chef­stroom High S­chool for Gi­rls, het die der­de plek vir kwin­tiel 4-sko­le land­wyd be­haal. Die King Ed­ward High S­chool in Ma­ta­tie­le in die Oos-Kaap is in die twee­de plek.

O­pen­ba­re sko­le word in­ge­deel van kwin­tiel 5 (die “ryk­ste” sko­le met die mees­te hulp­mid­dels) tot kwin­tiel 1 (die “arm­ste” sko­le met feit­lik geen hulp­mid­dels nie).

Tal­le sko­le in Pot­chef­stroom, as­ook die Ho­ër­skool Rus­ten­burg, die Ho­ër­skool K­lerks­dorp en die Ho­ër­skool Wes­va­lia (ook in K­lerks­dorp) is in kwin­tiel 4.

Kwin­tiel 5-sko­le sluit sko­le soos Wa­ter­kloof, Zwart­kop, Gars­fon­tein en Men­lo Park in P­re­to­ria in. Rus­ten­burg Gi­rls’ High S­chool in Kaap­stad is aan­ge­wys as die land se bes­te a­ka­de­mie­se skool in kwin­tiel 5, ge­volg deur die We­ster­ford High S­chool in Kaap­stad.

Die sko­le se ma­triek­pres­ta­sie van die af­ge­lo­pe drie jaar is be­oor­deel op grond van slaag­sy­fers, die mees­te on­der­skei­dings (le­wens­o­ri­ën­te­ring uit­ge­sluit) en die hoog­ste per­sen­ta­sie u­ni­ver­si­teits­vry­stel­ling. Die sko­le se ma­triek­pres­ta­sie in die drie fo­kus­vak­ke, naam­lik fi­sie­se we­ten­skap­pe, wis­kun­de en re­ke­ning­kun­de. is ook be­oor­deel.

As bes­te kwin­tiel 4-skool het Pot­chef­stroom Gim­na­si­um ’n ser­ti­fi­kaat, tro­fee en op­voed­kun­di­ge hulp­mid­dels ter waar­de van R200 000 ont­vang.

Oost­hui­zen, wat al agt jaar die skool se hoof is, skryf die uit­mun­ten­de pres­ta­sies toe aan “goeie, hard­wer­ken­de en goed op­ge­lei­de per­so­neel­le­de” en ’n goeie leer­kul­tuur on­der per­so­neel­le­de, ou­ers en leer­lin­ge.

“Die ou­ers speel ’n groot rol om­dat hul­le ver­wag dat die kin­ders moet pres­teer, hul­le is meest­al be­trok­ke en on­der­steun die per­so­neel.”

Cas­per Bo­tha, voor­sit­ter van die skool se be­heer­lig­gaam, sê: “Hier is veel­sy­di­ge, goed ge­kwa­li­fi­seer­de on­der­wy­sers wat hul bes doen en hard werk. On­der die (800) kin­ders is daar in die al­ge­meen ’n kul­tuur van pres­teer. Ou­ers on­der­steun die skool ge­wel­dig.”

Oost­hui­zen sê ou­ers word nie met geld­in­sa­me­lings be­las nie. “Ons doen baie moei­te met ons be­gro­ting en om met goeie be­stuur daar­by te hou.”

Die skool bied 22 ma­triek­vak­ke aan.

“Ons bied 12 sport­soor­te aan en er­ken al­le bui­te­sport. Die af­ge­lo­pe vier jaar was ons drie keer wen­ners van die P­res­ti­ge­reeks wat die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit se Pot­chef­stroom-kam­pus in se­we sport­soor­te aan­bied. Kul­tuur­ak­ti­wi­tei­te soos to­neel en re­de­naars word ook aan­ge­bied.”

Die skool se koe­rant, Sa­si­ma, is ge­reeld een van die drie bes­te skool­koe­ran­te in die land. Roe­lof Oost­hui­zen, skool­hoof van Pot­chef­stroom Gim­na­si­um.

Die skool se 2016-ma­triek­klas was tus­sen die drie top­pres­teer­ders in al die pres­ta­sie­ka­te­go­rieë vir sko­le in Noord­wes. Vyf leer­lin­ge was tus­sen die top-20 pres­teer­ders in die pro­vin­sie – die mees­te van al­le sko­le in die pro­vin­sie. Die skool se ma­trieks het ook die mees­te on­der­skei­dings (264) in Noord­wes be­haal.

Fo­to: MARIO VAN DE WALL

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.