| DIE U­NI­VER­SI­TEIT VAN P­RE­TO­RIA Tie­ner ver­werf graad aan die UP

ADVERTENSIE­AR­TI­KEL

Beeld - - Nuus -

ver­be­ter. Om dit te doen, het Quin­ti­ne vir die UP Ver­leng­de Pro­gram in Wis­kun­di­ge We­ten­skap­pe op die Ma­me­lo­di-kam­pus in­ge­skryf.

Dit was vir hom ʼn moei­li­ke tyd in sy stu­die­ja­re, want hy het nie e­ni­ge beur­se ge­had nie en moes vir die eer­ste keer op sy eie weg van die huis af bly op die jong ou­der­dom van 15. Hy het wel al sy mo­du­les ge­slaag en na die Hat­field-kam­pus oor­ge­ska­kel om die graad te vol­tooi.

“My on­der­vin­ding aan die UP het my ge­dwing om baie vin­ni­ger groot te word as die nor­ma­le SuidA­fri­kaan­se tie­ner, maar ek is nie oor een oom­blik daar­van spyt nie,” sê Quin­ti­ne.

“Ek moes op so­veel ver­skil­len­de ge­bie­de van my le­we groot word en leer om hard te werk en nooit op te gee met wat ek wil be­reik nie.”

Quin­ti­ne se tyd aan die UP was nie al­tyd mak­lik nie. Hy het ʼn uit­da­gen­de kur­sus­la­ding ge­had wat hom ge­noop het om sy stu­die met self­dis­si­pli­ne en mo­ti­ve­ring te pak.

Sy uit­da­gend­ste kur­sus­la­ding was in sy der­de jaar, wat ook toe­val­lig saam­ge­val het met die on­rus op kam­pus ein­de ver­le­de jaar. Dit het ver­eis dat hy, ten spy­te van al die af­lei­dings, op sy stu­die ge­fo­kus moes bly. On­ge­ag hier­die uit­da­gings het hy dit reg­ge­kry om al sy vak­ke te slaag en hy glo nou dat hy met har­de werk en dis­si­pli­ne e­ni­ge uit­da­ging op sy pad te bo­we kan kom.

“Jy ver­loor net wan­neer jy op­gee. Om uit te hou, is die moei­lik­ste deel. Ek voel die uit­da­gings wat my in die ge­sig ge­staar het, het ʼn nu­we, ster­ker weer­ga­we van my­self na vo­re ge­bring.”

Quin­ti­ne is die eer­ste lid van sy ge­sin om ʼn u­ni­ver­si­teits­graad te ont­vang. Sy fa­mi­lie kan nie trot­ser wees nie – hul­le hou ʼn groot par­ty­tjie in Sos­han­gu­ve, die towns­hip noord van P­re­to­ria waar Quin­ti­ne ge­bo­re is. Quin­ti­ne re­ken dat dit een van die groot­ste myl­pa­le van sy le­we is om sy graad van die UP te ont­vang.

“Ek is baie bly dat ek be­sluit het om aan die UP te stu­deer. Die u­ni­ver­si­teit het my ge­help om ka­rak­ter te bou en waar­de­vol­le vaar­dig­he­de te ont­wik­kel wat my on­ge­twy­feld goed te staan sal kom in die res van my le­we,” sê hy.

Quin­ti­ne is tans aan die UP vir sy hon­neurs­graad in wis­kun­di­ge sta­tis­tiek in­ge­skryf en werk op kam­pus as ʼn on­der­ri­gas­sis­tent. Hy hoop om een­dag as ʼn ont­le­der vir een van die groot Suid-A­fri­kaan­se ban­ke te werk of om sy eie pri­va­te be­leg­gings­maat­skap­py te be­sit.

“Deur die ver­wer­wing van hier­die graad is ek hoop­vol dat ek my fa­mi­lie en an­der men­se wat in Sos­han­gu­ve bly, kan in­spi­reer om hard te werk en uit te styg. Ek hoop dat hul­le na my sal kyk en sien dat ek my hon­neurs kry en dat hul­le, as hul­le hard werk, ook hul doel­wit­te kan be­reik.”

Ek het op so­veel ver­skil­len­de ge­bie­de van my le­we groot­ge­word en ge­leer om hard te werk en nooit moed op te gee met dit wat ek wil be­reik nie.

Quin­ti­ne Mkhondo

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.