Na­si­o­na­le kon­ven­sie gaan hoop gee

Brie­we

Beeld - - Kommentaar -

Prof. Hof­fie Hof­meyr, P­re­to­ria

Ek het ver­le­de Woens­dag die eer­ste keer in my le­we saam met skyn­baar 80 000 an­der aan die baie vreed­sa­me op­tog in P­re­to­ria deel­ge­neem om stand­punt in te neem teen die leu­en wat so on­ge­loof­lik sterk in Suid-A­fri­ka loop.

Be­hal­we dat dit be­lang­rik was, was dit nog be­son­der ge­sel­lig ook!

Al­le reg­den­ken­de men­se in ons land sal ge­le­de­re nog ver­der moet sluit teen­oor die leu­ens en hal­we waar­he­de wat so on­ge­brei­deld op al­le ter­rei­ne voort­woe­ker.

As dit nie oor mis­ken­ning van die reg gaan nie, word die amps­re­de voort­du­rend ver­breek.

Ver­der word ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie en bla­tan­te ras­sis­me om el­ke hoek en draai as die nu­we waar­heid ver­kon­dig.

In­tus­sen bor­duur ’n moont­li­ke as­pi­rant-pre­si­dents­kan­di­daat met haar blou­lig­bri­ga­de ook voort op vreem­de deun­tjies deur be­lag­li­ke uit­spra­ke oor mo­del C-sko­le, grond­dief­stal, en­so­voorts.

Moe­nie ons ge­wo­ne men­se on­der­skat nie.

Soos som­mi­ge eer­ba­re ANC­lei­ers­fi­gu­re al teen­oor my laat blyk het, koop hul­le ook nie meer hier­die hal­we waar­he­de en leu­ens nie.

Dis nou eens en vir al­tyd die skei­ding van die gees­te wat on­her­roep­lik gaan plaas­vind. En al­le ge­ma­tig­de men­se en or­ga­ni­sa­sies moet hier­in saam­werk.

Die tyd het ge­kom vir ’n nu­we na­si­o­na­le de­bat en moont­lik ’n na­si­o­na­le kon­ven­sie. In dié op­sig is die stand­pun­te van aarts­bis­kop S­tan­ley Mak­go­ba en genl. Ban­tu Ho­lo­mi­sa van die ui­ter­ste be­lang.

En só ’n na­si­o­na­le kon­ven­sie moet oor ver­skeie din­ge han­del: oor ’n be­ter po­li­tie­ke toe­koms en reg­staat vir al­mal, oor werk­li­ke en eer­li­ke e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie (waar die kloof tus­sen arm en ryk vol­le­dig ge­han­teer moet word), en oor werk­li­ke mo­re­le her­le­wing. Daar­son­der gaan die mag­te van die leu­en die oor­hand kry.

Maar met so ’n na­si­o­na­le kon­ven­sie is daar meer hoop vir ’n be­ter Suid-A­fri­ka as tans.

Na­o­mie, Hart­bees­poort

T­jaart van Mon­ta­na se brief weer­spie­ël my sie­ning per­fek.

Hy skryf son­der on­no­di­ge be­skul­di­gings of be­le­di­gings.

Van skool­tyd af is ons ge­leer om nie te be­vraag­te­ken nie.

Toe ek dit des­tyds in die ho­ër­skool wel ge­doen het, is ek ten sterk­ste deur die hoof aan­ge­spreek en daar­van be­skul­dig dat ek ’n sleg­te in­vloed op an­der leer­lin­ge het.

A­te­ïs­te en ag­nos­ti­ci word ge­reeld ver­oor­deel.

Ons het al ge­leer om lie­wer stil te bly en ons ge­dag­tes vir ons­self te hou.

Selfs op ver­ga­de­rings word die ver­rig­tin­ge met ge­bed ge­o­pen en daar word net aan­vaar dat al­mal dit waar­deer. Van ons kan weens om­stan­dig­he­de nie mô­re by An­gus Bu­chan se bid­by­een­koms wees nie.

Ons kerk, die Kai­ros AGS­kerk, tref eg­ter re­ë­lings vir dié wat nie kan gaan nie om 12:00 by die kerk by­me­kaar te kom om saam met oom An­gus te bid.

Ons daag al­le ker­ke uit om die­self­de te doen en saam met ons ’n ge­beds­ket­ting oor die land te vorm. Kom ons meer as ver­dub­bel die ge­tal men­se wat mô­re in die Vry­staat by­me­kaar kom om te bid.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.