‘Kro­toa’ ryg be­noe­mings in bui­te­land in

Beeld - - Kuns & Vermaak -

Die A­fri­kaan­se rol­prent Kro­toa het al et­li­ke be­noe­mings deur in­ter­na­si­o­na­le rol­prent­fees­te ont­vang nog voor­dat dit in SuidA­fri­ka uit­ge­reik is.

Kro­toa, uit die pen van Kaye Ann Wil­li­ams en Mar­ga­ret Gold­smid, is ge­skep deur ’n di­na­mie­se span vroue, met die be­kroon­de rol­prent­ver­vaar­di­ger Ro­ber­ta Dur­rant as re­gis­seur en ver­vaar­di­ger.

Die be­noe­mings is deur fees­te soos die In­ter­na­ti­o­nal Film Fe­s­ti­val for En­vi­ron­ment, He­alth and Cul­tu­re, die Wor­ld Film A­wards, die Ar­te­mis Wo­men in Acti­on Film Fe­s­ti­val en die Nash­vil­le-rol­prent­fees.

Daar is ook be­noe­mings vir se­we ge­sog­te pry­se: ’n prys vir uit­ne­mend­heid van die In­ter­na­ti­o­nal Film Fe­s­ti­val for Wo­men, So­ci­al Is­su­es, and Ze­ro Dis­cri­mi­na­ti­on; vir bes­te rol­prent op die Depth of Field In­ter­na­ti­o­nal Film Fe­s­ti­val; ’n pla­ti­num­prys op die In­ter­na­ti­o­nal Mo­vie A­wards; ’n di­a­mant­prys op die Film­ma­kers Wor­ld Fe­s­ti­val; vir bes­te rol­prent by The In­dieFest Film A­wards; ’n prys vir uit­ne­mend­heid met spe­si­a­le ver­mel­ding vir vrou­li­ke rol­prent­ma­kers in die Ac­co­la­de Glo­bal Film Com­pe­ti­ti­on; as­ook ’n wê­reld-pla­ti­num­prys Cry­stal­Don­na Ro­berts in Kro­toa.

by die Wor­ld Wo­man A­wards. Dié ge­skied­kun­di­ge dra­ma ver­tel die sto­rie van ’n vu­ri­ge 11-ja­ri­ge K­hoi-prin­ses wat van haar stam weg­ge­skeur word om vir Jan van Rie­beeck, eer­ste Ne­der­land­se goe­wer­neur van die Kaap en haar oom se han­dels­ven­noot, te gaan werk. Sy word ge­neem na die eer­ste fort wat die Ver­e­nig­de Oos-In­die­se Kom­pan­jie in 1652 op­ge­rig het.

Cry­stal-Don­na Ro­berts ver­tolk die ti­tel­rol.

Kro­toa leer die Ne­der­land­se taal en kul­tuur goed ver­staan en word ’n in­vloed­ry­ke tolk tus­sen Van Rie­beeck (Ar­mand Au­camp) en haar eie men­se. Vas­ge­vang tus­sen twee kul­tu­re pro­beer sy dié wê­rel­de met me­kaar ver­soen, wat ver­oor­saak dat die K­hoi-stam haar ver­werp en die Ne­der­lan­ders haar ver­nie­tig.

Kro­toa is ’n tra­gie­se hel­din en haar ver­ge­te ver­haal kry le­we op die sil­wer­doek. Die rol­prent word in Au­gus­tus, Vrou­e­maand in Suid-A­fri­ka, uit­ge­reik en is die i­de­a­le ma­nier om die ver­skil wat vroue in ons land maak, te vier.

Kro­toa is ver­vaar­dig deur die Saf­ta-be­kroon­de rol­prent­ver­vaar­di­gings­maat­skap­py Pen­guin Films in sa­me­wer­king met kykNET, die na­si­o­na­le rol­prent-en­vi­de­o­stig­ting en die de­par­te­ment van han­del en ny­wer­heid. Die rol­prent word op 4 Au­gus­tus deur Ster-Ki­ne­kor uit­ge­reik.

Fo­to: UWE JANSCH

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.