Wits Trio speel by JMS­kon­sert

Beeld - - Kuns & Vermaak - AJ Op­per­man

Die Wits Trio, wat van­jaar al vyf jaar be­staan, is op 22 A­pril in ak­sie ty­dens die Jo­han­nes­burg Mu­siek­ver­e­ni­ging (JMS) se kon­sert in die Lin­der-ou­di­to­ri­um in dié stad.

Dié trio is een van ’n hand­jie­vol plaas­li­ke mu­si­ci wat op die JMS se jaar­pro­gram in­ge­sluit is.

Hul pro­gram vir die kon­sert be­staan uit Franz S­chu­bert se Trio in B-mol ma­jeur wat in die jaar voor sy dood op die ou­der­dom van 31 jaar, ge­kom­po­neer is.

Ná pou­se speel hul­le twee de­le uit Je­an­ne Zai­del-Ru­dolph se Wits Trio T­ri­bu­te – ’n werk wat vir die en­sem­ble ge­skryf is, en daar­na sluit hul­le af met die be­ken­de en ge­wil­de Dum­ky Trio van An­to­nin D­vo­rak.

Die trio be­staan uit die vi­o­lis Zan­ta Hof­meyr, pi­a­nis Mal­colm Nay (wat me­de­pro­fes­sor aan die U­ni­ver­si­teit van die Wit­wa­ters­rand is) en die Pool­se tjel­lis, Ma­ciej La­cny.

Vol­gens Hof­meyr is die trio met ’n kla­vier ’n ge­sog­te in­stru­ment­kom­bi­na­sie om voor te kom­po­neer.

Ver­al se­dert die Klas­sie­ke tyd­perk het Haydn, Mo­zart, Beet­ho­ven en S­chu­bert mees­ter­lik vir die kom­bi­na­sie van kla­vier, vi­ool en tjel­lo ge­kom­po­neer.

Dié tra­di­sie is tot van­dag toe voort­ge­sit en die ge­slaagd­heid daar­van kan toe­ge­skryf word aan die re­gis­ter- en klank­ba­lans wat die drie in­stru­men­te saam bied.

Hof­meyr ver­dui­de­lik die sa­me­stel­ling van hul pro­gram.

“Dit is baie be­lang­rik om ’n ge­ba­lan­seer­de pro­gram met ’n ver­skei­den­heid van sty­le en ka­rak­ter aan te bied.

“Die eer­ste helf­te van ons uit­voe­ring is dik­wels ge­wig­tig­ter met ’n lig­ter twee­de helf­te ná pou­se.

“Daar is ook in hier­die pro­gram e­le­men­te van volks­mu­siek wat in el­ke werk voor­kom.

“Die laas­te be­we­gings van so­wel die S­chu­bert as Zai­delRu­dolph-wer­ke be­vat dans-e­le­men­te. En die Dum­ky, wat D­vo­rak met ’n ver­bys­te­ren­de e­mo­si­o­ne­le en uit­bun­di­ge ka­rak­ter ge­skep het, sorg vir ’n kli­maks wat ge­laai is met volks­mu­siek.”

Kaar­tjies kan van 19:00 af by die Lin­der ge­koop word, maar jy kan voor­af be­spreek by Com­pu­tic­ket.

Stu­den­te, wat hul stu­den­te­kaar­te kan wys, sal min­der be­taal.

Die kon­sert be­gin om 20:00. Die a­dres van die Lin­der-ou­di­to­ri­um: St Andrews­weg 27, Park­town, Jo­han­nes­burg. Zan­ta Hof­meyr, Mal­colm Nay en Ma­ciej La­cny is die Wits Trio.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.