Ak­tief vs. pas­sief: Wie is die wen­ners?

Beeld - - Nuus - Han­lie S­tad­ler

Jou kans op ’n ho­ër be­leg­gings­op­brengs is op lang ter­myn bes moont­lik be­ter in ’n pas­sief be­stuur­de be­leg­ging as in ’n ak­tief be­stuur­de ef­fek­te­trust­fonds. Jy vaar ook nie nood­wen­dig op kort ter­myn swak­ker in pas­sief as in ak­tief wan­neer die aan­de­le­beurs on­der druk is nie.

Dít is die baie ten­ta­tie­we ge­volg­trek­kings waar­toe Sa­ke kom ná ons eie deur­tas­ten­de ont­le­ding oor die pres­ta­sie van 700 ak­tief be­stuur­de ef­fek­te­trust­fond­se met aan­de­le­bloot­stel­ling (van lae bloot­stel­ling tot sui­wer aan­de­le­fond­se) en 94 pas­sief be­stuur­de fond­se (beurs­ver­han­del­de pro­duk­te en in­deks­fond­se).

Die ge­volg­trek­king is ten­ta­tief om­dat pas­sie­we be­leg­gings in Suid-A­fri­ka nog in sy kin­der­skoe­ne staan. Daar is s­legs ne­ge pas­sie­we be­leg­gings wat reeds tien jaar of lan­ger be­staan, teen­oor 193 ef­fek­te­trust­fond­se uit die 700 met aan­de­le­bloot­stel­ling.

Dit maak dit ris­kant, in­der­waar­heid roe­ke­loos, om te sê die fi­na­le woord oor die on­der­werp is ge­spreek. Die sy­fers is boon­op plek-plek teen­stry­dig, dalk juis skeef­ge­trek, om­dat daar te min pas­sie­we be­leg­gings is.

Sa­ke het die na­vor­sing ge­doen na aan­lei­ding van die S­pi­va-tel­kaart wat S­tan­dard & Poor’s ver­le­de week uit­ge­reik het. Daar­in is be­vind dat net 27,5% van Suid-A­fri­kaan­se aan­de­le­fond­se in 2016 die aan­deel­hou­ers­ge­weeg­de in­deks van al­le aan­de­le (S­wix All S­ha­re, kort­liks S­wix) ge­klop het. Oor drie jaar het 19,9% van fond­se die S­wix ge­klop en oor vyf jaar 23%.

Die vraag wat dit op­per, is: Hoe vaar pas­sie­we be­leg­gings dan? En hoe lyk die prent­jie op lang ter­myn, want die S­pi­va kyk s­legs tot op vyf jaar? Die mees­te ba­te­be­stuur­ders be­skou se­we jaar as die mi­ni­mum be­leg­gings­ho­ri­son vir aan­de­le of ef­fek­te­trust­fond­se met hoë aan­de­le­bloot­stel­ling.

Nog ’n vraag wat Sa­ke ge­pla het, was die ver­ge­ly­king met die S­wix. Die mees­te be­leg­gers se groot­ste bron van kom­mer is nié of hul­le die mark klop nie, maar of hul­le in­fla­sie klop, en dus hul ka­pi­taal doel­tref­fend be­skerm.

Die mees­te be­leg­gings – ak­tief en pas­sief – met aan­de­le­bloot­stel­ling doen op lang ter­myn be­trek­lik kon­se­kwent iets vir be­leg­gers wat kon­tant in die bank nié kan doen nie: baie van hul­le klop in­fla­sie.

Da­ta wat Mor­ningstar verskaf het, wys dat ’n vol­le 94,8% van ak­tie­we fond­se oor tien jaar be­ter ge­vaar het as in­fla­sie. Oor drie jaar daal dit tot 50,7%.

Die pres­ta­sie vir 2016 lyk be­roerd, met net 9,4% van fond­se wat in­fla­sie klop, in die kon­teks van ge­mid­del­de in­fla­sie van 6,4% vir die jaar.

Hier­teen­oor wys da­ta wat et­fSA.co.za verskaf het ndat 66,7% van pas­sie­we be­leg­gings oor tien jaar be­ter ge­vaar het as in­fla­sie, 54,3% oor drie jaar en ’n ver­ras­sen­de 28,9% in 2016.

Oor twee van die vier ter­my­ne (een en drie jaar) het méér pas­sie­we be­leg­gings dus be­ter ge­vaar teen in­fla­sie as ak­tie­we be­leg­gings, maar wan­neer ak­tie­we be­stuur­ders wen, wen méér fond­se.

Méér pas­sie­we be­leg­gings vaar eg­ter be­ter as in­fla­sie én die mark te­sa­me, oor al die ter­my­ne.

Se­ker die ver­ras­send­ste sy­fer is dat 28,9% van pas­sie­we be­leg­gings in 2016 be­ter ge­vaar het as so­wel in­fla­sie as die S­wix, teen­oor net 9,4% van die ak­tie­we fond­se. Dít in ’n mark wat sy­waarts be­weeg het.

Dit kom ook te mid­de van waar­sku­wings deur ba­te­be­stuurs­fir­mas en fi­nan­si­ë­le ad­vi­seurs dat jy jou juis nie in ’n moei­li­ke mark te veel in pas­sie­we be­leg­gings wil be­ge­we nie.

Dit is baie be­lang­rik om daar­op te let dat die da­ta ver­wys na ’n spe­si­fie­ke tien jaar – van 2007 tot 2016. His­to­rie­se pres­ta­sie is nie ’n waar­borg van toe­koms­ti­ge pres­ta­sie nie.

Ne­ri­na Vis­ser, stra­teeg oor pas­sie­we be­leg­gings by et­fSA.co.za, het nie­te­min van­te­vo­re ge­sê dis as­of som­mi­ge ont­le­ders “wei­er om te aan­vaar dat pas­sief nie net be­te­ken in­deks van al­le aan­de­le nie”.

Sy stem saam dat die in­deks ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.