Kern­ten­der: DA wil brie­we tus­sen E­s­kom, ver­kry­gings­hoof sien

Beeld - - Nuus -

Die DA be­weer E­s­kom het by die na­si­o­na­le te­sou­rie se ver­kry­gings­hoof aan­soek ge­doen om van se­ke­re ver­kry­gings­pro­se­du­res kwyt­ge­skeld te word om sy kern­krag­ten­der te ver­snel.

Gor­don Mackay, DA­woord­voer­der oor e­ner­gie, sê sy par­ty het be­trou­baar ver­neem dat E­s­kom ge­vra het om kwyt­ge­skeld te word van die stan­daard vir in­fra­struk­tuur­ver­kry­ging en le­we­rings­be­stuur (SIPDM) – ’n voor­ge­skre­we stan­daard­pro­se­du­re vir ver­kry­gings deur die staat.

Die SIPDM spruit uit aan­be­ve­lings deur die Na­si­o­na­le Be­plan­nings­kom­mis­sie en is ’n in­struk­sie in­ge­vol­ge art. 76 van die Wet op die Be­stuur van O­pen­ba­re Fi­nan­sies, blyk uit ’n do­ku­ment van die te­sou­rie.

Dit geld al­le na­si­o­na­le en pro­vin­si­a­le staats­de­par­te­men­te, e­ni­ge o­pen­ba­re on­der­ne­ming wat in by­lae 1, 2 en 3 van die wet ge­noem word en e­ni­ge staats­on­der­ne­ming wat in­fra­struk­tuur­pro­jek­te na­mens ’n an­der staats­on­der­ne­ming aan­pak.

Dit het ten doel om te ver­se­ker die voor­sie­nings­ket­ting vir die ver­kry­ging en le­we­ring van in­fra­struk­ tuur­pro­jek­te bied waar­de vir geld en goeie diens.

Mackay sê dit is ’n po­ging om die kern­krag­bou­pro­gram te ver­snel, maar “om oor­haas­tig deur die ver­kry­gings­pro­ses te jaag, is een­vou­dig on­aan­vaar­baar en die DA sal e­ni­ge po­ging om dit te doen, teen­staan”.

Vol­gens hom gaan die DA par­le­men­tê­re vrae rig om te be­ves­tig of E­s­kom wel vir kwyt­skel­ding ge­vra het, om vas te stel pre­sies wat die aard van die kwyt­skel­ding is en om te vra of die aan­soek toe­ge­staan is en, in­dien wel, op wat­ter grond­slag.

Die DA wil ook ’n aan­soek in­ge­vol­ge die Wet op die Be­vor­de­ring van Toe­gang tot In­lig­ting (Paia) in­dien om af­skrif­te te kry van al die re­le­van­te kor­re­spon­den­sie tus­sen E­s­kom en die ver­kry­gings­hoof ra­ken­de die aan­soek.

Vol­gens die DA se bron­ne blyk dit E­s­kom wil kwyt­ge­skeld word van die ver­eis­te vol­le­di­ge le­wens­vat­baar­heids­ra­ming vir sy voor­ge­stel­de kern­krag­bou­pro­gram.

Ten ty­de van pu­bli­ka­sie het E­s­kom en die te­sou­rie nog nie op na­vrae ge­re­a­geer nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.