Dis­chem – nie ’n pil vir al­le (geld)py­ne

Beeld - - Sakenuus - Frans de K­lerk

Dis­chem is laat in 2016 ge­no­teer. Tal­le klein­han­del­be­leg­gers was te­leur­ge­steld toe hul­le nie van die aan­de­le voor no­te­ring in die han­de kon kry nie.

Wan­neer be­leg­gers so op­ge­won­de is oor ’n no­te­ring, is die kon­sen­sus on­der hul­le ge­woon­lik dat dié aan­deel se prys nooit sal daal nie.

Be­leg­gers maak soms die fout om na die win­kel te kyk waar hul­le by­voor­beeld hul me­di­ka­sie koop en dan aan te neem dat daar­die maat­skap­py net geld kan maak. En as die win­kel ge­woon­lik vol men­se is, neem klein­han­del­be­leg­gers aan dat die aan­deel ’n moet op lang ter­myn is.

’n Klas­sie­ke fout word dan soms be­gaan – die maat­skap­py no­teer en be­leg­gers koop voor die voet, want die maat­skap­py is mos klaar met suk­ses ge­kroon. Dit is nie al­tyd die waar­heid nie, want soms kan win­kels oor­loop van klan­te, maar die wins­mar­ge op die pro­duk­te is so laag dat die maat­skap­py nie ’n goeie of bo­ge­mid­del­de wins maak nie.

Teg­nie­se be­leg­gers weet dat ’n aan­deel eers vir ’n ge­rui­me tyd ge­no­teer moet wees voor­dat sin uit die gra­fie­ke ge­maak kan word.

’n Moont­li­ke dub­bel­laag­te kom na vo­re wan­neer twee of meer steun­ly­ne na­by aan me­kaar ge­toets word. Met an­der woor­de die vo­ri­ge laag­te­punt kon nie ver­by­ge­steek word nie. Dit be­te­ken dat be­leg­gers by die “vo­ri­ge laag­te­punt” weer waar­de ge­sien het in die aan­deel. Wan­neer die vo­ri­ge laag­te­punt eg­ter ver­ko­pers lok, kan ons aan­neem dat die dub­bel­laag­te van die ta­fel ge­vee is, en dat die aan­deel ver­der kan daal. Bo­ge­noem­de for­ma­sie is nou sig­baar op die gra­fiek.

Bo lyn A (R21,97) sal die eer­ste teg­nie­se lig­punt­jie ver­skyn dat die moont­li­ke dub­bel­laag­te mo­men­tum na bo kan kry.

Die dub­bel­laag­te sal eg­ter eers be­ves­tig wees wan­neer die aan­deel bo lyn B (R24,77) in ’n steun kan ver­an­der. Moont­li­ke tei­kens na bo is lyn C (R23,22) en dan lyn B. On­der R21,35 sal die po­si­ti­wi­teit van die for­ma­sie eg­ter van die ta­fel wees.

Die daag­lik­se teg­nie­se gra­fiek het be­trek­king.

■ Koop so na as moont­lik aan lyn A (R21,97), maar ge­bruik R21,35 as keer­ver­lies om ka­pi­taal te be­skerm.

Vir spe­ku­lan­te: Vir me­di­um­ en lang­ter­myn­be­leg­gers:

Die mo­men­tum is steeds na on­der. Bo lyn C (R23,22), wan­neer die ven­ster ge­sluit is, kan be­leg­gers aan­neem dat die op­waart­se ten­dens weer aan die gang kan kom. As jy bloot­stel­ling aan die aan­deel ver­lang, peu­sel saam met die spe­ku­lan­te, maar hou by die­self­de keer­ver­lies as spe­ku­lan­te. ■ Frans de K­lerk is ’n on­af­hank­li­ke teg­nie­se ont­le­der: fdk@tel­kom­sa.net, www.frans­de­klerk.com, T­wit­ter­naam: Tra­derFrans

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.