On­se­ker­heid oor be­leid neem toe

Beeld - - Sakenuus -

Dit lyk of heel­wat van Pra­vin Gord­han, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, se har­de werk om be­leid­se­ker­heid te be­werk­stel­lig van die baan is.

Pres. Ja­cob Zu­ma se on­ver­wag­se ka­bi­net­s­kom­me­ling het in die dood­snik­ke van die eer­ste kwar­taal plaas­ge­vind, maar dit het nog­tans die nuut­ste be­leids­on­se­ker­hei­din­deks van die Noord­wesU­ni­ver­si­teit se sa­ke­skool die hoog­te in laat skiet.

Aan die ein­de van die vier­de kwar­taal van 2016 was be­leid­se­ker­heid op die bes­te vlak se­dert die ont­staan van die in­deks in 2015 met ’n ge­mid­del­de punt van 38,8. Dit het nou teen die ein­de van die eer­ste kwar­taal van 2017 tot 51,0 ge­klim.

Dit is eg­ter steeds nie so hoog soos die 55,4 pun­te waar­op dit was na­dat Nhlanhla Ne­ne uit die stoel as die mi­nis­ter van fi­nan­sies ge­lig is nie.

Drie ver­an­der­li­kes word el­ke kwar­taal ge­meet om ’n aan­dui­ding te gee van hoe se­ker of on­se­ker be­lang­heb­ben­des oor be­leid is: dit is die me­ning van die me­dia, e­ko­no­me en ver­vaar­di­gers.

Die eer­ste op­na­me is in die der­de kwar­taal van 2015 ge­doen en daar­die be­vin­dings is as die grond­slag ge­bruik.

’n In­deks­punt van 50 is as ge­mid­del­de ge­gee.

“Die e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke Prof. Ray­mond Par­sons na­draai van die on­lang­se ka­bi­net­s­kom­me­ling het soos ver­wag die in­deks weer die hoog­te in laat skiet,” sê prof. Ray­mond Par­sons van die sa­ke­skool. Hy staan aan die hoof van die groep na­vor­sers wat die in­deks saam­stel.

Par­sons waar­sku hoe­wel die ka­bi­net­s­kom­me­ling ge­deel­te­lik reeds deur die mark­te ver­dis­kon­teer is, het dit die po­ten­si­aal om nog ’n baie groot im­pak op die e­ko­no­mie te hê.

Van die kwel­pun­te wat Par­sons voor­spel ’n rol kan speel, is wat die be­leid gaan wees oor maat­skap­pye in staats­be­heer, die kern­krag­bou­pro­gram en die li­sen­si­ë­ring van ban­ke. “Daar is heel­wat on­se­ker­heid hier­oor weens die po­li­tie­ke ver­an­de­ring, so­wel as ver­an­de­ring in werk­ne­mers by die na­si­o­na­le te­sou­rie.”

Par­sons sê dié on­se­ker­heid was die re­de waar­om twee kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap­pe die land se staat­skuld on­mid­del­lik tot rom­mel­sta­tus ver­laag het.

“Wat be­lang­rik gaan wees om be­leids­on­se­ker­heid in die toe­koms te be­perk, is die toe­wy­ding tot fis­ka­le kon­so­li­da­sie van die nu­we te­sou­rie­span. Fis­ka­le be­leid was tot dus­ver baie se­ker, voor­spel­baar en deur­sig­tig.

“Ma­lu­si Gi­ga­ba, die nu­we mi­nis­ter van fi­nan­sies, het reeds ver­skeie ke­re ge­sê Suid-A­fri­ka se fis­ka­le be­leid sal ge­hand­haaf word en sy skie­li­ke aan­stel­ling is nie ’n te­ken dat daar ’n ver­an­de­ring gaan wees nie,” sê hy.

Die waar­bor­ge wat die staat by­voor­beeld aan E­s­kom gee, is vol­gens Par­sons ’n groot ri­si­ko vir fis­ka­le sta­bi­li­teit.

“Die wa­re toets oor fis­ka­le be­stuur sal in die me­di­um­ter­myn­be­gro­tings­raam­werk ge­sien word, ver­al wat be­tref maat­skap­pye in staats­be­heer. Net as Suid-A­fri­ka sy staats­be­ste­ding breed­weg in die pas bring met die groot­te van sy bru­to bin­ne­land­se pro­duk en die tem­po waar­teen dit groei, sal hy ’n skuld­slag­gat ver­my.”

Par­sons wil ook hê dat pre­sies ver­dui­de­lik word wat ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie is ten ein­de be­leids­on­se­ker­heid te ver­min­der.

“Dit het tot dus­ver meer ver­war­ring as dui­de­lik­heid ge­skep.

“Of ons daar­van hou of nie, die e­ko­no­mie is besig om storm­ag­ti­ge wa­ters bin­ne te vaar en die storm­waar­sku­wings is daar.”

Fo­to: EL­VI­RA WOOD

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.