‘Wees wak­ker vir kan­se’

Beeld - - Veilings - El­ma Klop­pers

Sterk vraag na Ind­lu­pla­ce Pro­per­ties se dui­sen­de woon­een­he­de in ste­de­li­ke ge­bie­de, plaas dié ei­en­doms­fonds in ’n ui­ters guns­ti­ge po­si­sie om die e­ko­no­mie­se storms te trot­seer, ná Suid-A­fri­ka se on­lang­se af­gra­de­ring tot rom­mel­sta­tus.

Ind­lu­pla­ce wat in 2015 sy bui­ging op die JSE ge­maak het as die land se eer­ste sui­wer re­si­den­si­ë­le ei­en­doms­be­leg­gings­trust (reit), se naam is af­koms­tig van “Ind­lu”, die Zoe­loe­woord vir huis.

“Dié fonds bied ’n di­ver­se ei­en­dom­spor­te­feul­je met huur­huis­ves­ting vir huis­hou­dings wat ti­pies tus­sen R3 500 en R25 000 per maand ver­dien, wat dit ’n de­fen­sie­we por­te­feul­je maak met sterk on­der­lig­gen­de dryf­krag,” sê Ca­rel de Wit, uit­voe­ren­de hoof. Die ge­mid­del­de maan­de­lik­se huur­geld is R4 000, maar ’n en­kel­per­soon­een­heid in die Jo­han­nes­burg­se mid­de­stad Ca­rel de Wit, uit­voe­ren­de hoof van Ind­lu­pla­ce.

kan vir so min as R1 000 per maand ge­huur word.

Die por­te­feul­je met ’n waar­de van R2,5 mil­jard en 5 511 woon­een­he­de, sluit in huis­ves­ting in to­ring­ge­boue in mid­de­ste­de­li­ke ge­bie­de en meent­hui­se en woon­stel­le in voor­ste­de­li­ke woon­buur­te. Die por­te­feul­je bied bloot­stel­ling aan een­he­de in on­der meer die Jo­han­nes­burg­se mid­de­stad, Mid­rand, Cen­tu­ri­on, P­re­to­ria, Northri­ding en Bloem­fon­tein, E­ma­lahle­ni en die Oo­sen die Wes-Rand. Die fonds het ook ’n stu­den­te­be­hui­sings­por­te­feul­je in Van­der­bijl­park, wat ver­blyf aan 1 410 stu­den­te verskaf. Dit maak dit di­vers wat be­tref ge­o­gra­fie­se lig­ging, soort huur­huis­ves­ting en ver­skil­len­de in­kom­ste­groe­pe. Die Ho­ney Park­meent­huis­kom­pleks in Ho­ney­dew.

Ind­lu­pla­ce se oog­merk se­dert sy no­te­ring is om ag­gres­sief uit te brei, maar ter­self­der­tyd s­legs tran­sak­sies te be­klink wat po­si­tief is vir in­kom­ste­op­brengs­te en wat van dag een af ná die ver­kry­ging ’n in­kom­ste sal bied.

Sy groot­ste ver­kry­ging nóg was die on­lang­se aan­koop van die Di­lu­cu­lo-por­te­feul­je teen R475 mil­joen, wat die por­te­feul­je met 24% gaan ver­groot. Al­te­sa­me 55% van die een­he­de in dié por­te­feul­je is in meent­huis­kom­plek­se en die res in voor­ste­de­li­ke woon­stel­ge­boue. Al­te­sa­me 736 van die een­he­de het twee slaap­ka­mers, 443 het een slaap­ka­mer en die res is en­kel­per­soon­een­he­de. As die tran­sak­sie af­ge­han­del is, gaan die waar­de van die por­te­feul­je tot R2,6 mil­jard

toe­neem en die to­ta­le ge­tal een­he­de tot 6 830.

De Wit sê die por­te­feul­je pas goed in by die di­ver­se aard van Ind­lu­pla­ce se hui­di­ge por­te­feul­je en kan so­da­nig ge­mak­lik gein­te­greer word.

Hy sê die hui­di­ge mark bring ge­leent­he­de en mens moet nou wak­ker wees. “Al­te­sa­me 38% van die por­te­feul­je is in die mid­de­stad van Jo­han­nes­burg, maar ons wil ook uit­brei na an­der mid­de­ste­de toe, on­der meer Dur­ban. Ons meen ook dat ons on­der­ver­teen­woor­dig is in ge­bie­de aan die Oos-Rand.”

Hy sê die al­ge­me­ne sie­ning dat die be­kos­tig­ba­re huur­mark ge­ken­merk word deur huur­ders wat nie hul huur­geld be­taal nie, is ’n wan­op­vat­ting. Die huur­ders is ge­wo­ne men­se wat hul huur ge­trou be­taal om ’n dak oor hul kop te be­hou.

“Ons ag­ter­stal­li­ge huur­geld is ge­woon­lik baie laag en ons skryf so te sê geen sleg­te skuld af nie.”

Van­weë die in­ten­sie­we be­stuurs­aard van ’n groot re­si­den­si­ë­le por­te­feul­je word die be­stuur van Ind­lu­pla­ce se por­te­feul­je aan spe­si­a­lis­te uit­ge­kon­trak­teer, wat die reg­te stel­sels vir huur­in­vor­de­ring en ge­bou­e­be­stuur het.

De Wit sê met die reg­te be­stuur­span is die huis­mark tans ’n la­e­ri­si­ko-be­leg­ging, ver­ge­le­ke met by­voor­beeld die kan­toor­mark wat ge­buk gaan on­der hoë leeg­staan­sy­fers.

Ind­lu­pla­ce se leeg­staan­sy­fer is ’n lae 3,4% en sy huur­geld groei jaar­liks teen ’n guns­ti­ge 6%.

Nog ’n voor­deel vir be­leg­gers wat van ’n in­kom­ste af­hank­lik is, is dat Ind­lu­pla­ce een van ’n hand­vol ei­en­doms­fond­se is wat sy di­vi­den­de kwar­taal­liks uit­be­taal.

De Wit sê ’n be­leg­ging in re­si­den­si­ë­le ei­en­dom is ’n mak­li­ke be­leg­ging om te ver­staan en i­de­aal vir die­ge­ne wat nie kans sien vir die be­slom­mer­nis om hul eie re­si­den­si­ë­le por­te­feul­je te be­stuur nie.

Ind­lu­pla­ce maak sy half­jaar­sy­fers op 10 Mei 2017 be­kend.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.