Hiééér’s Jack!

Ni­chol­son word 80

Beeld - - Voorblad -

So sê Jack

“Heee­re’s John­ny!” (as die ka­rak­ter Jack Tor­ran­ce in The S­hi­ning) is se­ker­lik nie net sy be­kend­ste sin in ’n rol­prent nie, maar ook een van die be­kend­stes in die rol­prent­ge­skie­de­nis.

“You ma­ke me want to be a bet­ter man” (teen­oor He­len Hunt in As Good as it Gets). “I think of a man, and I ta­ke a­way re­a­son and ac­coun­ta­bi­li­ty” (sy ant­woord oor hoe­kom sy ka­rak­ter in As Good as it Gets so goed oor vroue kan skryf).

Self­spot

“T­he­re’s on­ly two pe­op­le in your li­fe you should lie to . . . the po­li­ce and your gi­r­lf­riend.”

“Age is the first li­mi­ta­ti­on on ro­les that I’ve e­ver had to en­coun­ter, and I hit that a whi­le ago.”

“If I was al­o­ne two three nig­hts in a row, I’d start wri­ting poems a­bout sui­ci­de.”

“Well, a gi­r­lf­riend on­ce told me ne­ver to fig­ht with a­ny­bo­dy you don’t lo­ve.”

“With my sung­las­ses on, I’m Jack Ni­chol­son. Wit­hout them, I’m fat and 60.”

“C­hild­ren gi­ve your li­fe a re­so­nan­ce that it can’t ha­ve wit­hout them . . . As a fat­her I’m t­he­re all the ti­me. I gi­ve un­con­di­ti­o­nal lo­ve. And I ha­ve a lot of skills in terms of get­ting them to ex­press them­sel­ves.”

Ver­hou­dings

Sy lang­ste ver­hou­ding (van 1973 tot 1989) was met die ak­tri­se An­je­li­ca Huston. Hy was net een keer ge­troud en dit met die ak­tri­se San­dra K­nig­ht.

An­der vroue in die self­er­ken­de rok­jag­ter se le­we was on­der meer die ak­tri­ses Can­di­ce Ber­gen, Ju­lie Del­py, Re­bec­ca Brous­sard en La­ra F­lynn Boy­le en The Ma­mas & the Pa­pas-san­ge­res Mi­che­le P­hil­lips. Hy en K­nig­ht het ’n dog­ter Jen­ni­fer. Hy en Brous­sard het twee kin­ders, Lor­rai­ne en Ray­mond.

Ve­re­rings

Drie Os­cars vir One F­lew o­ver the Cuckoo’s Nest (1975), As Good as it Gets (1997) as bes­te ak­teur en as bes­te man­li­ke by­spe­ler in Terms of En­de­ar­ment (1983). Hy het ses Gol­den Glo­bes ge­wen.

Raar feit

Hy is ’n reu­se­kuns­ver­sa­me­laar van ei­e­tyd­se en 20ste eeu­se kuns en het wer­ke van on­der an­de­re Hen­ri Ma­tis­se, An­dy War­hol, Jack Vet­tri­a­no, en Ta­ma­ra de Lem­picka. Sy ver­sa­me­ling word be­son­der hoog deur ken­ners aan­ge­skryf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.