Ge­reg kan Cy­ril in sy stryd sterk

Beeld - - Kommentaar - Max du P­reez

Cy­ril Ra­map­ho­sa en sy span moet duim vas­hou dat die hof gou, vóór die ANC se lei­ers­ver­kie­sing in De­sem­ber, op­drag gee dat pres. Ja­cob Zu­ma weer weens be­drog en geld­was­se­ry aan­ge­kla word.

Ra­map­ho­sa, op die oom­blik die sterk­ste kan­di­daat in die an­ti-Zu­ma­kamp, het goeie skiet­goed no­dig, want hy ba­klei eint­lik met sy han­de ag­ter sy rug vas­ge­bind.

As die lei­er van die fak­sie in die ANC wat teen kor­rup­sie en staat­skaping veg, kan hy nie die on­der­duim­se tak­tie­ke in­span wat sy teen­stan­ders ge­bruik nie. Hy kan hom ook nie op goed­koop po­pu­lis­me ver­laat nie, want sy groep se ver­koop­punt is juis dat hul­le be­trou­baar en ver­ant­woor­de­lik is en gaan sorg dat die e­ko­no­mie groei.

Die al­ge­me­ne te­o­rie is dat Zu­ma sy eks­vrou en ma van vier van sy kin­ders, N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma, as op­vol­ger ver­kies om­dat sy hom uit die tronk sal help hou.

Die e­nig­ste ma­nier waar­op hy nie weer voor die hof ge­sleep gaan word nie op die 783 aan­klag­te wat des­tyds te­rug­ge­trek is, is as die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) ’n re­de uit­dink waar­om dit nie ge­doen kan word nie.

Maar dié plan het een groot swak­plek, en sy naam is Ger­rie Nel, die bul­hond-aan­kla­er wat hom nou op pri­va­te ver­vol­gings toe­spits.

As die NVG be­sluit om Zu­ma nie weer aan te kla nie, kan Nel ’n ser­ti­fi­kaat by hul­le eis wat dit be­ves­tig, en dan kan hy Zu­ma in sy pri­va­te hoe­da­nig­heid ver­volg. As die NVG nie die ser­ti­fi­kaat wil gee nie, kan Nel die hof na­der om hul­le te ver­plig.

Dit gaan nie moei­lik wees om die saak teen Zu­ma te be­wys nie. Die kern van die ge­tui­e­nis teen hom is des­tyds in die saak teen S­cha­bir S­haik deur ’n hof aan­vaar en deur ’n ho­ër hof be­ves­tig. Nel se oud­kol­le­gas by die NVG het des­tyds ’n byna wa­ter­dig­te saak teen Zu­ma op­ge­bou en dit is al­les tot Nel se be­skik­king.

Nel kan selfs ver­der gaan en nu­we aan­klag­te pro­beer bring. Die P­re­to­ri­a­se pro­ku­reur A­jay Sook­lal het vol­gens Son­dag se Sun­day Ti­mes in ’n be­ë­dig­de ver­kla­ring ge­sê Zu­ma het hom in Au­gus­tus 2012 ge­vra om nie voor die Se­ri­ti-kom­mis­sie van on­der­soek na die wa­pen­skan­daal te ge­tuig oor die geld en guns­te wat ’n Fran­se wa­pen­han­de­laar aan Zu­ma be­taal het nie. Dit kan tot nóg aan­klag­te van om­ko­pe­ry en van regs­ver­y­de­ling lei.

As die hof in die vol­gen­de maand of twee fi­naal be­ves­tig dat die aan­klag­te teen Zu­ma her­in­ge­stel moet word, gaan Zu­ma waar­skyn­lik weer sy ou truuk ge­bruik om die regs­pro­ses te ver­traag.

Dit was ’n baie suk­ses­vol­le tak­tiek, maar daar kom ’n punt waar sul­ke stra­te­gieë nie meer werk nie; waar al­le ap­pèl­le en uit­stel­le en ver­tra­gings moet op­hou. Ons is nou am­per daar.

Maar as die hof, soos al­ge­meen ver­wag word, bin­ne­kort ver­klaar dat die te­rug­trek van die aan­klag­te teen Zu­ma on­reg­ma­tig was, sal Zu­ma se on­der­steu­nings­groep en die ANC-le­de op grond­vlak en in die tak­ke hul­self die vraag moet af­vra of dit nog e­ni­ge sin het om hul lot by ie­mand in te gooi wat dalk op pad tronk toe is.

Dit gaan die Zu­ma-han­dels­merk ’n ver­de­re knou gee, en dit is ’n knou wat die Kop­pel­te­ken-Zu­ma, N­ko­sa­za­na, ook gaan voel in haar po­gings om in De­sem­ber tot ANC-pre­si­dent ver­kies te word.

Die le­de van die ANC se uit­voe­ren­de ko­mi­tee en pro­vin­si­a­le struk­tu­re sit juis en wag om te kyk wat­ter kamp het die oor­hand.

As dit be­gin lyk as­of dit die Ra­map­ho­sa-kamp is, gaan hul­le dalk vin­nig van die Zu­ma-skip af­spring, want vir hul­le gaan dit nie oor be­gin­sel nie, maar oor loop­ba­ne en in­kom­ste.

Du P­reez is ’n joer­na­lis.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.