Ve­ran­der per­sep­sies oor A­fri­ka­ners

Beeld - - Kommentaar -

Dr. Pie­ter Mul­der, par­le­ments­lid

A­fri­kaans is ’n taal­muur wat maak dat bui­te­lan­ders nie die A­fri­ka­ners se eie ge­sprek­ke oor ons­self – die kom­plek­si­teit, diep­te en mens­lik­heid – kan volg nie, skryf A­li­da Kok (“Wê­reld moet A­fri­ka­ners hoor”, 27.04).

Daar­mee som sy een van die groot­ste pro­ble­me en frus­tra­sies van A­fri­ka­ners van Paul Kru­ger se tyd tot van­dag toe kor­rek op.

In my stu­den­te­dae het ek in A­me­ri­ka ge­stu­deer. Ons dok­to­ra­le klas het op­drag ge­kry om ’n werk­stuk oor me­dia- en spraak­vry­heid ê­rens ter wê­reld te skryf. Op daar­die tyd­stip het Idi A­min joer­na­lis­te wat hom kri­ti­seer met ha­mers in tron­ke laat dood­slaan. Mao Ze­dong het men­se wat met hom ver­skil, in C­hi­na te­reg­ge­stel ná ’n twee uur lan­ge skyn­ver­hoor. In die Sow­jet­u­nie was al­le vry­den­ken­de a­ka­de­mi­ci soos Sol­z­je­nit­sin en Sa­cha­rof in die tronk.

Tot my ver­ba­sing het 90% van die klas oor Suid-A­fri­ka ge­skryf. Ek het my klas­maats ge­vra waar­om Suid-A­fri­ka? Hul een­vou­di­ge ant­woord: Daar is baie bron­ne in En­gels in die bi­bli­o­teek oor Suid-A­fri­ka, maar min of niks oor die an­der lan­de nie. Ek het gaan kyk na die bron­ne. Al­mal ge­skryf deur En­gels­spre­ken­de Suid-A­fri­ka­ners wat die Ang­lo-Boe­re­oor­log oor­ge­veg het en die A­fri­ka­ner by­ge­kom het met fei­te, maar ook baie leu­ens.

Oor twee we­ke is daar in Brus­sel in Bel­gië ’n ver­ga­de­ring van die Or­ga­ni­sa­sie van On­ver­teen­woor­dig­de Na­sies en Vol­ke­re (Un­po). Ver­skeie lan­de sal teen­woor­dig wees. As dag­be­stuurs­lid van Un­po en VF Plus­par­le­ments­lid gaan ek die ver­ga­de­ring by­woon en die ge­leent­heid ge­bruik om weer oor die A­fri­ka­ner en A­fri­kaans in SuidA­fri­ka te praat.

Skry­wers soos Her­mann Gi­li­o­mee het met sy boek in En­gels The A­fri­ka­ners ’n groot by­drae ge­le­wer, want die­self­de pro­bleem be­staan by die nu­we jong ge­slag ANC- en EFF-on­der­steu­ners. Hul­le is met an­ti-A­fri­kaan­se pro­pa­gan­da groot­ge­maak, weet min van ons en lees of ver­staan nie A­fri­kaans nie.

So moet el­ke ge­leent­heid ge­bruik word om iets aan dié pro­bleem te doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.