Or­ga­ni­sa­sie wil hof toe oor saad

‘K­lein­boe­re word mis­lei met on­eer­li­ke pro­pa­gan­da’

Beeld - - Nuus - E­li­se Tem­pel­hoff

Die A­fri­ka-sen­trum vir Bi­o­di­ver­si­teit (ASB) het die hoog­ge­regs­hof ge­na­der om ’n be­sluit om Mon­san­to se so­ge­naam­de saad vir droogtebestande mielies in SuidA­fri­ka te kom­mer­si­a­li­seer, ter­sy­de te stel.

Die ASB het Don­der­dag in ’n ver­kla­ring ge­sê meer as 25 000 Suid-A­fri­ka­ners het ’n ver­soek­skrif on­der­te­ken waar­in die ASB se reg­stap­pe en stand­punt on­der­steun word. Die ver­soek­skrif om die be­sluit deur die mi­nis­ter van land­bou, bos­bou en vis­se­rye, die ap­pèl­raad vir ge­ne­ties ge­mo­di­fi­seer­de pro­duk­te (GM-ap­pèl­raad) en die GM-raad oor die mie­lie­saad te her­oor­weeg, is ook aan die Suid-A­fri­kaan­se re­ge­ring ge­stuur, maar bur­gers se plei­dooie word “dui­de­lik ge­ïg­no­reer”, sê die ASB.

In sy ap­pèl­do­ku­men­te wys die sen­trum ver­skeie on­re­ël­ma­tig­he­de in die be­sluit­ne­mings­pro­ses uit, wat vol­gens die ASB neer­kom op ’n oor­tre­ding van die Grond­wet. “Ons meen ’n rub­ber­stem­pel is bloot ge­plaas op Mon­san­to se aan­na­me dat sy GM DT-geen (MON 87460) droog­te­be­stand is. Ons daag Mon­san­to op grond van we­ten­skap­li­ke be­wy­se uit: ’n En­ke­le geen kan ’n ge­was nie droog­te­be­stand maak nie.”

Die ASB meen Mon­san­to wil dié geen laat kom­mer­si­a­li­seer deur dit deel te maak van mil­joe­ne Suid-A­fri­ka­ners se sta­pel­voed­sel en dat die maat­skap­py se e­nig­ste doel daar­mee is om wins te maak.

Mag­da du Toit, kom­mu­ni­ka­sie­be­stuur­der van Mon­san­to in Suid-A­fri­ka, sê die maat­skap­py weet van die ASB se hof­aan­soek en gaan dit teen­staan. “Ons is ’n par­ty in die saak.”

Die de­part­ment van land­bou, bos­bou en vis­se­rye het ont­vangs van Beeld se na­vrae er­ken, maar nie daar­op ge­re­a­geer nie.

Siy­a­bon­ga Mt­hem­bu, woord­voer­der van die ASB, sê die sen­trum, te­sa­me met ver­skeie an­der or­ga­ni­sa­sies, staan Mon­san­to se “on­ge­toets­te” aan­na­me, dat sy GM DT-geen (MON 87460) droog­te­be­stand is, se­dert 2008 teen.

“Ons het die pro­jek Wa­ter Ef­fi­cient Mai­ze for A­fri­ca (We­ma) nou­keu­rig dop­ge­hou en na­vor­sing het ge­wys dit is ’n ‘maat­skap­li­ke’ pro­jek van Mon­san­to en die Ga­tes-stig­ting wat daar­op ge­mik is om re­ge­rings en k­lein­boe­re in Suid-A­fri­ka, Tan­za­nië, Ke­nia en Mo­sam­biek te dwing om die MON 87460-saad as op­los­sing vir die kli­maat­kri­sis te aan­vaar.”

We­ma en sy voor­stan­ders maak “on­eer­li­ke” pro­pa­gan­da vir “die mi­te” wat k­lein­boe­re mis­lei om te glo dat hier­die DT-geen hul oes­te teen droog­tes gaan be­skerm.

“Die ASB se ap­pèl is net ’n klein voor­beeld van bur­ger­li­ke ver­set teen kor­po­ra­tie­we mag en mis­bruik,” sê Ma­ri­am May­et, uit­voe­ren­de di­rek­teur van die ASB.

Een van die sen­trum se groot­ste be­kom­mer­nis­se oor die kom­mer­si­a­li­se­ring van GM-saad is dat Mon­san­to gli­fo­saat as on­kruid­do­der ge­bruik.

Gli­fo­saat is ska­de­lik vir in­sek­te, waar­on­der bye. Dié on­kruid­do­der maak al­le bi­o­di­ver­si­teit dood, sê May­et. Boon­op het die In­ter­na­si­o­na­le Ver­e­ni­ging vir Kan­ker­na­vor­sing gli­fo­saat in Mei 2015 as ’n klas 2A-kar­si­no­geen ge­klas­si­fi­seer.

May­et sê die Regs­hul­praad on­der­steun die ASB se ap­pèl.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.