Mi­nis­ter se raad­ge­wer het nog baie te sê

Beeld - - Sake - JJ van Wyk

Dié raad­ge­wer gaan hom nie deur sy mi­nis­ter in die bek laat ruk nie . . .

Prof. Chris­to­pher Ma­li­ka­ne, om­stre­de e­ko­no­mie­se raad­ge­wer van Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het hom in die na­week by ’n ge­leent­heid wat deur die groep Black First Land First (BFLF) ge­re­ël is min ge­steur aan Gi­ga­ba se op­drag om sy mond oor ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie te hou.

Hy het on­der meer weer ge­vra vir die na­si­o­na­li­se­ring van die Re­ser­we­bank, grond­ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding en die na­si­o­na­li­se­ring van ban­ke en my­ne.

Hy het hom ook ver­een­sel­wig met die moont­li­ke sce­na­rio dat as sy i­dee van ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie deur­ge­voer word, die e­ko­no­mie soos on­langs in Ve­ne­zu­e­la en ook soos in Zim­bab­we sal kan in­een­stort, “aan­ge­sien Suid-A­fri­ka ge­ï­so­leer en ge­straf sal word as hy die in­ter­na­si­o­na­le e­ko­no­mie­se re­ëls sou ver­breek en ra­di­kaal sou trans­for­meer”.

“Soos Mo­ses bly ek won­der of daar nie ’n an­der ma­nier is om die be­loof­de land te be­reik nie,” het Ma­li­ka­ne by­ge­voeg.

Hy het met lof ver­wys na die In­die­se op­sie om­dat my­ne en die bank­stel­sel in dié land aan die staat be­hoort.

Dié stand­pun­te is eg­ter oor­ska­du deur ’n ver­wy­sing na die moont­lik­heid van ’n ge­wa­pen­de stryd in die naam van ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie.

Ma­li­ka­ne het op ’n vraag uit die ge­hoor deur ene T­ha­bo (wat o­ën­skyn­lik ’n voor­stan­der is van ’n ge­wa­pen­de stryd om ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie te be­werk­stel­lig) ge­sê ’n be­sluit om ’n ge­wa­pen­de stryd te voer sal be­spreek moet word en kan nie deur ’n in­di­vi­du ge­neem word nie.

“Dit is nie vir my om te be­sluit nie. Dit is die pro­gres­sie­we mag­te wat moet be­sluit. My rol is om die pro­gres­sie­we mag­te saam te snoer. ’n Ge­wa­pen­de stryd is een ding, om ’n land op te bou ’n an­der.”

Die DA het be­rig­te wat sug­ge­reer dat Ma­li­ka­ne ge­weld voor­staan, aan­ge­gryp om sy kop te eis.

“Die mi­nis­ter sê dat prof. Ma­li­ka­ne be­teu­el is en aan­ge­sê is om stil te bly.

“Die mi­nis­ter moet hom­self pro­beer red deur be­slis­send op te tree om dié bloe­ding te stop. Hy moet hom in die o­pen­baar dis­tan­si­eer van sy e­ko­no­mie­se raad­ge­wer se mal i­dees en hom as raad­ge­wer by die na­si­o­na­le te­sou­rie af­dank.” het die DA geeis.

BFLF het gis­ter ver­klaar hy is ge­skok deur die “bla­tan­te leu­ens” oor Ma­li­ka­ne se uit­la­tings en het by­ge­voeg hy het dit “dui­de­lik ge­stel” dat hy ge­weld of ’n ge­wa­pen­de op­stand ver­werp.

Za­ne­le L­wa­na, ad­junk­pre­si­dent van BFLF, het die DA se kom­men­taar be­skryf as “wit pro­pa­gan­da” en ’n “pro­jek om vals nuus te pu­bli­seer, ver­al oor swart lei­ers in dié land wat ra­di­ka­le trans­for­ma­sie van die e­ko­no­mie­se a­gen­da voor­staan”.

Ma­li­ka­ne wou geen kom­men­taar le­wer toe Fin24 hom gis­ter ge­na­der het nie om­dat hy as ’n “mal mens uit­ge­beeld word, ter­wyl hy ’n pro­fes­sor by Wits is wat ar­ti­kels skryf vir in­ter­na­si­o­na­le joer­na­le”.

Ma­li­ka­ne het in die na­week in ’n on­der­houd met Rap­port op ’n vraag oor Gi­ga­ba wat hom van sy stand­pun­te ge­dis­tan­si­eer het, ge­sê: “Ja, al­mal weet pre­sies waar­voor ek staan. My me­nings is deel van ’n bre­ër de­bat. Daar is ook men­se in die ANC wat ar­gu­men­teer staats­in­stel­lings moet ge­pri­va­ti­seer word.”

En oor of hy sy o­pen­ba­re uit­spra­ke gaan in­kort?

“Nee, nee, nee! Men­se se af­lei­ding van wat die mi­nis­ter sê, is ver­keerd. Op géén ma­nier kan die mi­nis­ter ’n me­de-Suid-A­fri­ka­ner voor­sê om sy mond te hou nie. Toe die mi­nis­ter ge­sê het hy het my lei­sels sty­wer ge­trek, het hy be­doel ons moet nou nie meer net fo­kus op práát nie, maar dóén. Dá­de om die e­ko­no­mie te trans­for­meer.

“Hy (Gi­ga­ba) het nie ge­sê daar gaan na­si­o­na­li­se­ring wees nie. Hy het ge­sê daar moet teen­stel­len­de denk­sko­le wees; de­bat,” het Ma­li­ka­ne ge­sê op ’n vraag oor waar­oor hy en Gi­ga­ba ver­skil.

Gi­ga­ba maak vol­gens Ma­li­ka­ne nie net mooi­praat­jies om oor­se­se be­leg­gers te sus nie: “Be­leg­gers moet die ver­se­ke­ring kry dat Suid-A­fri­ka ’n be­stem­ming is vir be­leg­gings,” het hy by­ge­voeg.

Die po­li­tie­ke ont­le­der Bar­ney Mt­hom­bo­thi het op T­wit­ter droog­weg op­ge­merk “as Gi­ga­ba nie ge­hou het van wat Ma­li­ka­ne die eer­ste keer ge­sê het nie, sou hy hom af­ge­dank het. Die feit dat hy dit nie ge­doen het nie, be­te­ken dat hy met sy stand­pun­te saam­stem”.

■ By­ko­men­de bron­ne: Ci­ty P­ress, Rap­port

Prof. Chris Ma­li­ka­ne en Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, in ge­sel­li­ge luim ty­dens Gi­ga­ba se on­lang­se be­soek aan A­me­ri­ka om be­leg­gers en kre­diet­gra­deer­ders te pro­beer paai. Fo­to: T­WIT­TER

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.