Me­dia24 ver­sterk di­gi­ta­le groei met ad­vies­fo­rum

Beeld - - Sake Nuus -

Me­dia24 het ’n di­gi­ta­le ad­vies­fo­rum (DAF) met in­ter­na­si­o­na­le kun­di­ges ge­skep om sy di­gi­ta­le me­dia- en e-han­del­be­dry­wig­he­de ver­der te ver­sterk.

Die DAF be­staan uit vier le­de wat Suid-A­fri­ka se toon­aan­ge­wen­de me­di­a­maat­skap­py van aan­sien­li­ke in­ter­na­si­o­na­le kun­dig­heid op die ge­bied van e-han­del, ge­klas­si­fi­seer­de ad­ver­ten­sies en di­gi­ta­le me­dia van Eu­ro­pa, die VSA en C­hi­na sal voor­sien, lui ’n ver­kla­ring wat gis­ter uit­ge­reik is.

Hul­le het al­mal se­ni­or pos­te in maat­skap­pye, soos die S­kan­di­na­wie­se me­di­a­reus S­chib­sted, The New York Ti­mes, Nas­pers en eBay, be­klee.

“Me­dia24 her­po­si­si­o­neer hom om voor­deel te t­rek uit die di­gi­ta­le wê­reld,” sê prof. Ra­chel Jaf­ta, voor­sit­ter van Me­dia24. “Om die stra­te­gie vir ’n lang le­wens­duur te help ver­fyn, het die di­rek­sie en be­stuur die be­hoef­te be­sef om van in­ter­na­si­o­na­le kun­di­ges te leer en die di­gi­ta­le ad­vies­fo­rum daar­om ge­skep.”

S­ver­re Munck, voor­sit­ter van die DAF, het on­langs as uit­voe­ren­de vi­se­pre­si­dent van S­chib­sted uit­ge­tree. “Ter­wyl Me­dia24 sy trans­for­ma­sie voort­sit om A­fri­ka se toon­aan­ge­wen­de di­gi­ta­le uit­ge­wer te word, is ons ver­heug om die DAF van ons om­vat­ten­de er­va­ring van groot in­ter­na­si­o­na­le me­dia- en e-han­dels­mer­ke te voor­sien.”

Die an­der le­de van die DAF is Yas­min Na­mi­ni, Pat Ko­lek en E­ve­lyn C­han. Na­mi­ni het ’n kern­rol ge­speel in die kon­sep­tu­a­li­se­ring en in­wer­king­stel­ling van The New York Ti­mes se be­taal­muur­stra­te­gie, ter­wyl Ko­lek, be­dryfs­hoof van Nas­pers, meer as 20 jaar er­va­ring het in die uit­voer van groei- en ont­wik­ke­ling­stra­te­gieë vir hi­per­groei­or­ga­ni­sa­sies, soos eBay.

C­han, ’n kun­di­ge op die ge­bied van die teg­no­lo­gie- en die in­ter­net­be­dryf in C­hi­na, het meer as tien jaar er­va­ring in be­leg­gings­bank­sa­ke en skans­fond­se en is Nas­pers se di­rek­teur van eks­plo­ra­sie in Hong­kong.

Es­maré Wei­de­man, uit­voe­ren­de hoof van Me­dia24, sê ter­wyl die maat­skap­py se sterk druk­me­di­a­por­te­feul­je steeds die kern van sy be­dry­wig­he­de is, is dit ge­fo­kus op sy di­gi­ta­le me­di­a­ba­tes en ge­di­ver­si­fi­seer­de be­dry­wig­he­de, soos e-mo­de, e-han­del en di­gi­ta­le diens­te. “Ons het groot am­bi­sies om een van wat ek glo net ’n hand­vol druk­me­di­a­maat­skap­pye wê­reld­wyd te wees wat in die di­gi­ta­le ruim­te flo­reer. Ons het ver­re­weg SuidA­fri­ka se groot­ste di­gi­ta­le me­di­a­on­der­ne­ming ont­wik­kel. Die DAF, met sy in­druk­wek­ken­de kol­lek­tie­we di­gi­ta­le en e-han­del­on­der­vin­ding, sal ons uit­voe­ring van dié am­bi­sies ver­snel.”

Fo­to: KIRSTEN JOR­DAAN

Le­de van Me­dia24 se nu­we di­gi­ta­le ad­vies­fo­rum (DAF) by Es­maré Wei­de­man (naas­links), Me­dia24 se uit­voe­ren­de hoof, en prof. Ra­chel Jaf­ta (mid­del), voor­sit­ter. Die DAF­le­de is van links Pat Ko­lek, Nas­pers se be­dryfs­hoof, Yas­min Na­mi­ni, voor­ma­li­ge se­ni­or vi­se­pre­si­dent van The New

York Ti­mes, en S­ver­re Munck, voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de vi­se­pre­si­dent van S­chib­sted. Munck is voor­sit­ter van Me­dia24 se DAF.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.