Selfs Leeus nie se­ker van Su­per­sta­tus

Beeld - - Sport - S­te­phen Nell Laag­vat

Tus­sen dít wat voor die hand lig­gend lyk en die werk­lik­heid lê daar dik­wels in Suid-A­fri­kaan­se rug­by ’n gro­ter kloof as wat men­se be­sef.

Neem by­voor­beeld die de­bat oor wat­ter Suid-A­fri­kaan­se Su­per­rug­by-span­ne in die slag sal bly wan­neer die kwo­ta van ses na vier ge­sny word.

Dit word wyd en syd as ’n ge­ge­we be­skou dat dit die Sout­hern Kings en C­hee­tahs sal wees. Na my me­ning, soos ek al van­te­vo­re ge­sê het, moet dié be­sluit van e­mo­sie ge­stroop word.

Ag­ter die skerms het el­ke span re­de tot kom­mer – selfs die Leeus, wat net soos ver­le­de jaar Suid-A­fri­ka se bes­te kans op ’n toer­nooi-se­ge bied.

Die e­nig­ste an­der span­ne wat re­a­lis­ties ge­spro­ke by daar­die vlak kan uit­kom, is die Bul­le, Haaie en S­tor­mers. Daar het ons mos nou ons vier span­ne.

Maar wag ’n bie­tjie ... die kri­te­ria wat ver­le­de maand deur die Suid-A­fri­kaan­se Rug­by­u­nie (Sa­ru) in ’n nuus­ver­kla­ring uit­ge­stip­pel is, maak dit nie ’n vol­don­ge feit nie.

Fi­nan­si­ë­le en e­ko­no­mie­se vol­hou­baar­heid, vol­hou­ba­re on­der­steu­ners­ba­sis, span­ver­to­nings, en sta­di­on en ge­rie­we.

On­der elk is daar sub-kri­te­ria en me­ga­nis­mes waar­vol­gens dit ge­meet gaan word. Die be­son­der­he­de daar­oor is ver­swyg, maar vol­gens Sa­ru is daar­oor oor­een­ge­kom.

’n Mens kan re­de­lik se­ker wees dat trans­for­ma­sie ie­wers by­ge­re­ken sal word en dit sal in­te­res­sant wees wat die re­ke­naar, waar­in hier­die da­ta in­ge­voer word, gaan uit­spoeg. Dit is as die har­de­skyf dit oor­leef.

Soos sa­ke tans be­dryf word, kan dit be­twis word of die Blou Bul­le (Bul­le), Goue Leeus (Leeus), We­s­te­li­ke Pro­vin­sie (S­tor­mers) en K­waZu­lu-Na­tal (Haaie) se rug­by­u­nies fi­nan­si­eel en kom­mer­si­eel vol­hou­baar is.

Die WP se sa­ke­vleu­el is on­langs ge­li­kwi­deer en die nu­we maat­skap­py word op ge­leen­de geld van Rem­gro be­dryf. Op sy beurt wil die Blou Bul­le Sa­ru se grond­wet ge­wy­sig kry om 100% van sy aan­de­le in sy sa­ke­vleu­el te ver­koop.

Die geld wat die Goue Leeus aan die mil­jar­dêr Alt­mann Al­lers skuld, be­loop af­han­gend van wie jy kan glo, na be­we­ring e­nig­iets van R100 tot R150 mil­joen.

His­to­ries ge­spro­ke is die Leeus ook nie ’n suk­ses­vol­le fran­chi­se nie en kan hy hom nie op goeie toe­skou­ers­ge­tal­le roem nie.

In Dur­ban was die Haaie se be­nar­de fi­nan­si­ë­le po­si­sie ver­le­de jaar veel­be­spro­ke en die u­nie be­sit nie eens sy eie sta­di­on nie.

In Bloem­fon­tein gaan dit vol­gens die fi­nan­si­ë­le s­ta­te glo aan­sien­lik be­ter, maar spe­lers word nie ge­kon­trak­teer met die am­bi­sie om die Su­per-reeks te wen nie.

Die C­hee­tahs se heil, en die be­lang­stel­ling van sy on­der­steu­ners­ba­sis, lê in die Cur­rie­be­ker-reeks – ’n reeks wat vir die gro­ter u­nies veel min­der be­te­ke­nis dra om­dat hul­le met groot geld in die mark mee­ding om S­pring­bok­ke te kon­trak­teer.

Om dus te sê dat die Vry­staat Rug­by­u­nie kom­mer­si­eel meer vol­hou­baar is as een van die gro­ter u­nies, is ’n sim­plis­tie­se be­skou­ing ge­ge­we al­mal se by­drae tot die Bok­span.

Ek ver­moed ons kan, on­ge­ag hul hui­di­ge op­le­wing, die Kings se on­der­gang as ’n ge­ge­we be­skou om­dat dit nie kom­mer­si­eel vol­hou­baar is nie en Sa­ru kan dit waar­skyn­lik ook nie on­be­paald be­kos­tig nie.

Nie­te­min moet ons bit­ter ver­sig­tig wees om aan­na­mes te maak. Dis ’n kom­plek­se kwes­sie en ons praat hier van Suid-A­fri­kaan­se rug­by.

Die e­nig­ste se­ker­heid is dat daar ge­grief­de par­tye sal wees. En met goeie re­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.