‘E­pie­se stryd’ kom teen sport­kwo­tas

Beeld - - Voorblad - Sa­rel van der Walt

So­li­da­ri­teit en A­friForum sleep vyf top­sport­fe­de­ra­sies en die mi­nis­ter van sport en ont­span­ning ar­beids­hof toe oor die k­wo­ta­stel­sel in sport.

Hof­stuk­ke sou gis­ter aan die re­spon­den­te – die SuidA­fri­kaan­se Rug­by­u­nie (Sa­ru), Krie­ket Suid-A­fri­ka (KSA), At­le­tiek Suid-A­fri­ka (ASA), Net­bal Suid-A­fri­ka (NSA), die Suid-A­fri­kaan­se S­port­kon­fe­de­ra­sie en O­lim­pie­se Ko­mi­tee (Sas­kok) en die mi­nis­ter – be­te­ken word.

So­li­da­ri­teit en A­friForum neem die saak ook vol­gen­de week na die in­ter­na­si­o­na­le ar­beids­or­ga­ni­sa­sie in Genè­ve, S­wit­ser­land, het dr. Dirk Her­mann, be­stuurs­hoof van So­li­da­ri­teit, gis­ter op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie in Cen­tu­ri­on ge­sê.

Hul­le hoop om teen Ju­nie ook by Wê­reld­rug­by in Du­blin, Ier­land, die In­ter­na­si­o­na­le Net­balf­e­de­ra­sie in Man­ches­ter, B­rit­tan­je, die In­ter­na­si­o­na­le Ver­e­ni­ging van At­le­tiek­fe­de­ra­sies (IAAF) in Mo­na­co, die In­ter­na­si­o­na­le O­lim­pie­se Ko­mi­tee (IOK) in Lau­san­ne, S­wit­ser­land, en die In­ter­na­si­o­na­le K­rie­ket­raad (IKR) in Du­bai in die Ver­e­nig­de Ara­bie­se E­mi­ra­te te kla oor die k­wo­ta­stel­sel.

“Dit gaan ’n lang en uit­ge­rek­te reg­stryd wees. ’n E­pie­se stryd,” sê Her­mann. As dit moet, sal die stryd ook in die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof ge­voer word.

Vol­gens So­li­da­ri­teit en A­friForum is die kwo­tas on­wet­tig en druis teen oor­een­ge­ko­me in­ter­na­si­o­na­le nor­me in.

“In geen Suid-A­fri­kaan­se wet­ge­wing word kwo­tas ge­reg­ver­dig nie.

“Ons vra die hof om kwo­tas in sport on­grond­wet­lik te ver­klaar. Ons het ons huis­werk deeg­lik ge­doen en ek glo ons het ’n goeie saak,” sê Her­mann.

“Ons glo die vaar­dig­heids­aan­bod vir sport­span­ne moet deur ont­wik­ke­ling ge­skied en nie deur kwo­tas nie. On­ge­luk­kig het die staat as ont­wik­ke­lings­a­gent mis­luk.”

Jo­han Kru­ger, ad­junk­be­stuurs­hoof van So­li­da­ri­teit, sê dit is skrei­end dat die re­ge­ring straw­we ras­se­kwo­tas op­dwing.

“Dit is wel nie ver­ras­send nie. Vir die ANC is plaas­li­ke ras­se­wet­ge­wing en in­ter­na­si­o­na­le oor­een­koms­te bloot lip­pe­taal.”

Hy sê So­li­da­ri­teit en A­friForum sal die hof vra om die re­ge­ring se trans­for­ma­sie­hand­ves on­gel­dig te ver­klaar en om sport­lig­ga­me te ver­bied om kwo­tas toe te pas met span­keu­ses op na­si­o­na­le, pro­vin­si­a­le, klub- en skool­vlak.

Kal­lie K­riel, uit­voe­ren­de hoof van A­friForum, sê me­rie­te be­hoort die e­nig­ste maat­staf vir die sa­me­stel­ling van sport­span­ne te wees.

“Die op­dwing van ras­se­kwo­tas en po­li­tie­ke in­men­ging in Suid-A­fri­kaan­se sport druis reg­streeks in teen die re­ëls en re­gu­la­sies van in­ter­na­si­o­na­le sport­lig­ga­me.”

Jo­han Kru­ger, ad­junk­be­stuurs­hoof van So­li­da­ri­teit (links), dr. Dirk Her­mann, be­stuurs­hoof van So­li­da­ri­teit, Kal­lie K­riel, uit­voe­ren­de hoof van A­friForum, en An­ton van der Bi­jl van So­li­da­ri­teit se regs­af­de­ling, gis­ter op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie in Cen­tu­ri­on. Fo­to: SA­REL VAN DER WALT

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.