Mi­nis­ter sê:

Nxe­si te­vre­de met Sa­ru se werk

Beeld - - Voorblad - Fran­cois de Wet

T­hu­las Nxe­si, mi­nis­ter van sport, is ten guns­te daar­van dat Suid­A­fri­ka weer ’n Wê­reld­be­ker­rug­by­toer­nooi aan­bied, maar trans­for­ma­sie­tei­kens is ’n be­slis­sen­de fak­tor.

Hy is ten guns­te daar­van dat Suid-A­fri­ka weer rug­by se vier­jaar­lik­se Wê­reld­be­ker­skou­spel aan­bied, maar T­hu­las Nxe­si, nu­we mi­nis­ter van sport en ont­span­ning, sê vol­doen­de trans­for­ma­sie­tei­kens sal die be­slis­sen­de fak­tor wees.

Fi­ki­le M­ba­lu­la, Nxe­si se voor­gan­ger en dees­dae mi­nis­ter van po­li­sie, het byna ’n jaar ge­le­de be­sluit dat rug­by, krie­ket, net­bal en at­le­tiek nie groot by­een­koms­te mag aan­bied ten­sy hul­le spe­si­fie­ke trans­for­ma­sie­tei­kens haal nie.

Dit was na­dat ’n ver­slag deur die E­mi­nent Per­sons Group (EPG) ge­wys het die sport­be­heer­lig­ga­me het nog nie ge­noeg ge­doen om trans­for­ma­sie in Suid-A­fri­ka deur te voer nie.

Die Suid-A­fri­kaan­se Rug­by­u­nie (Sa­ru) is wel hoop­vol dat hy die groen lig sal kry om uit­ein­de­lik sy bod in te dien om die WB-toer­nooi in 2023 aan te bied so­dra die EPG se jong­ste

ver­slag bin­ne­kort uit­ge­reik word.

Frank­ryk en Ier­land het reeds aan­ge­dui hul­le wil die rug­by­skou­spel in 2023 aan­bied.

“Die ver­slag is ge­reed en al wat ek en my de­par­te­ment nou moet gaan doen, is om dit te be­stu­deer en uit te reik,” sê Nxe­si.

“Ons be­hoort bin­ne­kort ’n aan­kon­di­ging te doen. Eers dán kan ons as staats­de­par­te­ment sê of ons ’n Suid-A­fri­kaan­se bod gaan steun of nie.”

Nxe­si het Sa­ru se kan­to­re in Kaap­stad gis­ter be­soek om met die u­nie se lei­ers te ge­sels en ver­troud te raak met die werk wat hul­le doen om rug­by in die land te be­vor­der.

Hy is in die al­ge­meen te­vre­de met Sa­ru se werk om ver­al rug­by in ag­ter­ge­ble­we ge­meen­skap­pe aan te moe­dig.

Hy glo wel daar kan selfs nog meer ge­doen word om kin­ders by rug­by en ook an­der sport­soor­te be­trok­ke te kry.

Nxe­si, voor­ma­li­ge se­kre­ta­ris­ge­ne­raal van die on­der­wy­sers­vak­bond Sa­dou, meen sy de­par­te­ment en die on­der­wys­de­par­te­ment sal in die toe­koms nou­er moet saam­werk om die ont­wik­ke­ling van ta­lent by sko­le in ag­ter­ge­ble­we ge­meen­skap­pe ’n hup­stoot te gee.

Hy meen dit sal nie net ver­se­ker dat daar spe­lers ont­wik­kel word nie, maar ook dat meer aan­han­gers vir rug­by ge­lok sal word. Dit is om dié re­de ook be­lang­rik dat die land weer ’n WB­toer­nooi aan­bied. “Kyk net na 2010, toe ons die Wê­reld­be­kersok­ker­toer­nooi aan­ge­bied het. Daar is nou selfs meer wit spe­lers en on­der­steu­ners wat be­lang­stel­ling in sok­ker toon.

“Wat be­tref die aan­bied van rug­by se groot­ste skou­spel is ’n in­fra­struk­tuur reeds ge­skep om as gas­heer op te tree,” sê Nxe­si.

Mark A­lex­an­der, pre­si­dent van Sa­ru, is ook hoop­vol dat goed­keu­ring ver­leen sal word om ’n bod vir die aan­bied van die WB in 2023 in te dien.

“Ons is ge­reed om op 1 Ju­nie ons bod­do­ku­ment by Wê­reld­rug­by te gaan in­dien,” sê hy.

“Ek is vol ver­troue dat ons die trans­for­ma­sie­tei­kens be­reik het. Deur ons Foot­print-stel­sel kry ons week­liks da­ta oor ons vor­de­ring met die trans­for­ma­sie­tei­kens. Ek glo nie die mi­nis­ter sal so guns­tig ver­wys na ons bod as hy nie meen dat ons nie op koers is nie.”

Fo­to: GALLO

T­hu­las Nxe­si, mi­nis­ter van sport en ont­span­ning, praat gis­ter met le­de van die me­dia.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.