Nóg ’n eer vir Bi­bi se bun­del

John Mi­les ook be­kroon

Beeld - - Kuns & Vermaak - Jo Prins

Die dig­ter Bi­bi S­lip­pers se de­buut­bun­del, Fo­to­staat­ma­sjien, raap sta­dig maar se­ker al wat prys is op.

Die nuus dat haar de­buut met die Suid-A­fri­kaan­se A­ka­de­mie vir We­ten­skap en Kuns se Eugè­ne Ma­rais­prys be­kroon is, het nog nie eens be­hoor­lik gaan lê nie en nou word sy met die U­ni­ver­si­teit van Jo­han­nes­burg se ge­sog­te de­buut­prys be­kroon.

S­lip­pers en die deur­win­ter­de skry­wer John Mi­les is van­jaar se twee groot wen­ners van die UJ­pry­se. Mi­les ont­vang die UJ-prys vir die bes­te kre­a­tie­we teks in A­fri­kaans vir sy be­son­der­se ro­man Op ’n dag, ’n hond.

S­lip­pers, wat be­sig is met ’n so­si­a­le­me­dia-de­toks en dus glad nie van die toe­ken­ning van die UJ­prys be­wus was nie, sê ’n vrien­din van haar ma het haar gis­ter­og­gend laat weet.

“Dis so bef*k! Maar ek sê toe vir haar dis se­ker net ’n fout – ek is net be­noem [op die kort­lys] vir die prys.”

In sy re­sen­sie van Fo­to­staat­ma­sjien het die dig­ter C­har­lPier­re Nau­dé in De­sem­ber ge­skryf:

“By die lees [van die bun­del] kan jy jou­self voort­du­rend lig­gies teen die voor­kop klap, soos in ‘blik­sem, wie sou raai?’, ge­volg deur nog ’n klap ag­ter die kop, soos in ‘wat ’n beeld!’

“Dit sal ge­noeg wees. Want hier­die bun­del maak ’n ga­we aan­slag op ál­le le­wens. Die bun­del maak ’n ap­pèl op die breë le­sers­mark so­wel as op die fyn­proe­wer­le­ser.

“In­tus­sen gaan ’n klomp mum­mies in die hall of fa­me reg­op sit.”

Die an­der ti­tels op die kort­lys vir de­bu­te was Die skaal­mo­del deur An­ne­li Groe­ne­wald en Hy kom met die skoen­lap­pers deur Val­da Jan­sen.

Lui­dens ’n ver­kla­ring van die de­par­te­ment A­fri­kaans aan die UJ het ’n be­oor­de­laar soos volg oor Mi­les se ro­man ge­skryf:

“Op ’n dag, ’n hond bied ’n bra sto­ï­syn­se blik op die le­we, hoe­wel die toon­aard nooit fa­ta­lis­ties of pes­si­mis­ties word nie.

“’n Ge­stroop­te teks met ’n goeie fi­lo­so­fie­se on­der­bou.”

An­der boe­ke op die kort­lys vir die UJ-prys was Do­ra­do deur Tom D­rey­er, Huil­boek deur Ryk Hat­tingh, Koors deur De­on Mey­er, 1795 deur Dan S­leigh en Sy­fer­fon­tein deur Cas We­pe­ner.

“Dit is in­te­res­sant dat twee van die ti­tels op die kort­lys van skry­wers is wat in die 1980’s by Tau­rus ge­pu­bli­seer het: Mi­les en Hat­tingh. Die ver­nu­wen­de aan­slag is by ál die ti­tels uit­ge­wys,” lui die ver­kla­ring.

Die UJ-prys vir die bes­te kre­a­tie­we teks in A­fri­kaans het prys­geld van R75 000 en die UJ-de­buut­prys vir die bes­te kre­a­tie­we de­buut in A­fri­kaans het prys­geld van R30 000.

Die keur­pa­neel is saam­ge­stel uit A­fri­kaan­se le­sers be­trok­ke by a­ka­de­mie­se in­stel­lings en in die me­dia.

Vir 2017 se UJ-pry­se was die be­oor­de­laars F­re­de­rick Bo­tha (o­n­af­hank­lik), dr. Bi­bi Bur­ger (UP), dr. Ka­rin Cat­tell (US), prof. Jac Con­ra­die (UJ), prof. Ma­ri­us Crous (NMU), dr. Ka­ren de Wet (UJ), prof. Ronél Johl (UJ), Jo­han My­burg (o­n­af­hank­lik) en prof. Mar­né Pie­naar (UJ).

Die pry­se word eers­daags oor­han­dig.

. . . ek sê toe vir haar dis se­ker net ’n fout – ek is net be­noem vir die prys.

Bi­bi S­lip­pers

John Mi­les

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.