Gold­frapp se nu­we al­bum bra ge­mid­deld

Beeld - - Kuns & Vermaak - Ko­bus Bur­ger Byklan­ke

Nee, jy kan nie al­les glo wat jy op die in­ter­net lees nie. Die B­rit­se groep Gold­frapp “ver­meng vuil rock-‘riffs’ met pol­sen­de sin­te­ti­seer­der-dis­ko”, be­skryf ’n mu­siek­blad dié duo se klank in ’n aan­lyn bi­o­gra­fie.

Sien, Gold­frapp is op sy bes­te die mu­siek­be­dryf se twee­sny­den­de swaard. Die duo gly met ’n warm lem deur die stro­pe­rig­heid wan­neer hul­le rock-e­lek­tro­ni­ka op­dis, maar kan ter­self­der­tyd dro­me­ri­ge at­mos­fe­ri­ka op­to­wer.

Die hoof­san­ger, A­li­son Gold­frapp, het reeds in 1995 ge­de­bu­teer toe sy op haar vriend T­ric­ky se de­buu­tal­bum, Max­in­quaye, ge­sing het.

Gold­frapp se eer­ste uit­rei­king, Felt Moun­tain, het eg­ter met die eeu­wen­ding die win­kel­rak­ke ge­tref en be­hoor­lik van die vars­heid ge­knet­ter. Die­ge­ne wat li­ries raak oor die Deen­se san­ge­res-lied­jie­skry­wer Ag­nes O­bel, kan ge­rus na A­li­son en haar mu­siek­mak­ker Will G­re­go­ry se vroeë werk gaan luis­ter.

Sil­ver Eye is Gold­frapp se se­wen­de al­bum in die duo se loop­baan van 17 jaar en ba­lan­seer fyn­tjies tus­sen die groep se twee sny­kan­te.

Die al­bum se o­pe­ning­snit, “Any­mo­re”, sal waar­skyn­lik die mees­te aan­han­gers te­rug­neem na Felt Moun­tain se op­volg, Black Cher­ry, en sy tref­fer, “Ooh La La”.

Tog is Sil­ver Eye met sy te­ma van trans­for­ma­sie glad nie so ’n op­win­den­de koers­ver­an­de­ring of selfs al­bum van ver­nu­wing soos des­tyds se Black Cher­ry nie.

Gold­frapp het wel dié keer me­de­wer­kers soos John Cong­le­ton (be­kend om sy werk saam met St. Vin­cent) en The Hax­an Clo­ak (a­li­as Bob­by Kr­lic) na die a­tel­jee ge­nooi, maar selfs dié by­stand het nie ’n groot klank­skuif te­weeg ge­bring nie.

By her­haal­de luis­ter klink Sil­ver Eye na ’n ver­sa­mel­al­bum met so­ge­naam­de B-kan­te – lied­jies wat net­net nie die paal ge­haal het nie.

Ja, “Any­mo­re” en “Sys­te­ma­gic” is prop­vol pol­sen­de pop­rock, dis­ko, e­lek­tro­ni­ka en daar­die sexy sweep­slag wat ge­maak het dat selfs 2005 se Su­per­na­tu­re die Gold­frapp-klank her­de­fi­ni­eer het.

Maar van­daar wan­kel die al­bum.

Wat an­ders is, is dat A­li­son self die mu­siek­vi­deo vir “Sys­te­ma­gic” ge­re­gis­seer het. En die hip­no­tie­se, ro­bo­tie­se en ri­tu­a­lis­tie­se beel­de en be­we­gings van die mu­siek­vi­deo is ook wat in die al­bum se klank, li­rie­ke en te­mas bly eg­go.

Selfs ’n lied­jie soos “Be­co­me the One” met sy her­ha­len­de koor skep die in­druk dat Gold­frapp die rol van ’n ei­e­tyd­se sja­maan met sy klank­land­skap­pe wil ver­vul.

As Sil­ver Eye jou eer­ste ken­nis­ma­king met Gold­frapp is, sal die ver­ras­sing én ver­won­de­ring net ver­diep met die luis­ter van die vo­ri­ge ses al­bums. Die­ge­ne wat ver­troud is met die Gold­frapp-oeu­vre sal dié een bra ge­mid­deld vind.

Die e­nig­ste op­flik­ke­ring is die al­bum se laas­te snit, “O­ce­an”. Hier kry jy ’n ge­voel dat die at­mos­fe­ri­ka, dis­ko, roc­ke­lek­tro­ni­ka en sin­te­ti­seer­ders die eer­ste keer in die­self­de koor kan sing. Waar­om het Gold­frapp nie meer hier­mee ge­ëks­pe­ri­men­teer nie?

Ho­pe­lik is die duo se gô nog lank nie uit nie en is die al­bum net die voel-voel na ’n ma­nier om ’n der­de sny­kant tot die dub­bel­lem te voeg. Wie weet?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.