80 leer­lin­ge vor­der in ak­teurs­kom­pe­ti­sie

Beeld - - Kuns & Vermaak -

532 leer­lin­ge het van­jaar vir die Na­si­o­na­le To­neel­spel­kom­pe­ti­sie in­ge­skryf.

80 kan­di­da­te is ná uit­dun­ron­des land­wyd ge­kies om van 11 tot 13 Mei in die Kuns­te­kaap in Kaap­stad deel te neem aan die fi­na­le kom­pe­ti­sie.

Die Ho­ër­skool Bell­vil­le bied die kom­pe­ti­sie se­dert 2002 aan. KykNET is se­dert 2013 die hoof­borg. An­der ven­no­te is RSG, Kuns­te­kaap, WOW, die Woord­fees en die Stig­ting vir Be­mag­ti­ging deur A­fri­kaans.

Leer­lin­ge van gr. 8 tot gr. 12 kan deel­neem. Die kan­di­da­te doen ver­hoog­werk wat be­staan uit ’n uit­trek­sel uit ’n dra­ma, ’n stuk pro­sa en ’n ge­dig. In die twee­de ron­de lê die leer­lin­ge ook ’n ou­di­sie vir ’n ra­di­o­dra­ma in RSG se a­tel­jees in See­punt af. In ron­de 3 word die kan­di­da­te bloot­ge­stel aan ka­me­ra­werk en tree op die stel van die se­pie Suid­oos­ter op.

Vir die kan­di­da­te in gr. 12 is daar ’n kans om ’n beurs van die WOW/ Woord­fees te ont­vang om in die uit­voe­ren­de kuns­te aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch te stu­deer.

Be­ne­wens die geld­pry­se kan kan­di­da­te ook in Suid­oos­ter en Ge­troud met rug­by ver­skyn. Ver­le­de jaar het van die deel­ne­mers ook rol­le in an­der TV-reek­se ge­kry. KykNET het ook ’n kort­fliek met die fi­na­lis­te ver­vaar­dig wat in Au­gus­tus op die Sil­wer­skerm­fees be­kend ge­stel word.

Kon­tak Her­man van der West­hui­zen by 021 948 1801 met na­vrae.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.