ANC smoor oop ge­sprek al lank

Beeld - - Kommentaar - R­ho­da Ka­da­lie

Pres. Ja­cob Zu­ma word pront­uit as on­be­voeg vir sy amp be­stem­pel, nie net deur op­po­si­sie­par­tye, die vak­bond­be­we­ging, die SAKP, die bur­ger­li­ke sa­me­le­wing en die hoof­stroom­me­dia nie, maar ook deur sy eie par­ty en ver­al die ANC se se­ni­or lei­ers­korps.

’n Woe­den­de Sip­ho Pi­ty­a­na het ge­sê: “Ek sal met al­les tot my be­skik­king veg om se­ker te maak my kin­ders word nie sla­we van Rus­land of Du­bai nie.”

Na­dat sy Zu­ma in al sy ge­hei­me tran­sak­sies on­der­steun het, het die voor­ma­li­ge e­ner­gie­mi­nis­ter, Ti­na Joe­mat-Pet­ters­son, be­dank voor­dat sy af­ge­dank kon word, so­dat sy kon baat vind by al die pa­sel­la­tjies wat mi­nis­ters kry. Sy het die reg ver­ont­ag­saam, oor­een­koms­te met tra­wan­te aan­ge­gaan, in duur ho­tel­le op be­las­ting­be­ta­lers se on­kos­te ge­bly, en haar mi­nis­te­rie deur haar ver­stom­men­de on­be­kwaam­heid ver­nie­tig. Dit al­les op grond daar­van dat sy eens deel van die bin­ne­kring was. Tal­le soos sy klou aan Zu­ma om­dat hul voor­spoed met sy ge­ves­tig­de be­lan­ge ver­vleg is.

Pi­ty­a­na se kom­mer oor ko­lo­ni­se­ring deur lei­ers van skurk­sta­te soos Rus­land, C­hi­na, die Mid­de-Oos­te en an­der is ’n werk­lik­heid en kom­mer­wek­kend. En sy uit­la­tings kom in ’n tyd wan­neer die li­be­ra­le in­tel­li­gent­sia ber­serk raak oor ’n on­ska­de­li­ke twiet van He­len Zil­le oor ko­lo­ni­se­ring, ter­wyl dit in werk­lik­heid en met die aan­moe­di­ging van Zu­ma on­der die ANC ge­beur.

Die woe­de jeens Zu­ma, ge­ïl­lus­treer deur die pro­tes­op­tog­te en on­eer­bie­di­ge an­ti-Zu­ma-slag­spreu­ke, is die ge­volg van ’n par­ty wat in­ter­ne de­mo­kra­sie en in­ter­ne me­nings­ver­skil se­dert sy dae in bal­ling­skap ver­bied het. Maar hoe het ons hier be­land?

Dit het on­der oud­pres. Nel­son Man­de­la be­gin, toe min men­se dit ge­waag het om die ANC te kri­ti­seer, al was hy oog­lo­pend ver­keerd. Ek dink aan die Sa­ra­fi­na!-skan­daal, die wa­pen­tran­sak­sie, die reis­skan­daal, die vals-ry­be­wys­skan­daal van Ba­le­ka M­be­te, as­ook die sek­su­e­le teis­te­ring van La­ra Swart deur Nor­man Mas­ha­ba­ne, des­tyds am­bas­sa­deur en die ont­sla­pe eg­ge­noot van die mi­nis­ter van bui­te­land­se sa­ke, Mai­te N­ko­a­na-Mas­ha­ba­ne.

Som­mi­ge het selfs op­ge­merk “sy moet haar­self ge­luk­kig ag om deur ’n swart man ge­teis­ter te word”. Sy het uit­ein­de­lik haar saak teen N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma, mi­nis­ter van bui­te­land­se sa­ke en die “groot fe­mi­nis”, ge­wen.

Dla­mi­ni-Zu­ma en oud­pres. T­ha­bo M­be­ki het des­tyds ook Ro­bert Mu­ga­be en die MIV-ont­ken­ner Pe­ter Du­es­berg ge­pam­per­lang.

Die des­tyd­se at­mos­feer van po­li­tie­ke kor­rekt­heid was aak­lig vir dié van ons wat kri­tiek durf op­per het. Wit skuld ge­kom­bi­neer met swart aan­spraak­ma­king is ’n tok­sie­se men­gel­dran­kie en is die re­de hoe­kom ons van­dag is waar ons is. Die SAKP moes nooit so pro­mi­nent in die par­ty en ka­bi­net ge­wees het son­der om in ’n ver­kie­sing mee te ding nie. Van­dag is hy Zu­ma se groot­ste kri­ti­kus. Dit is die lo­gie­se uit­ein­de van kor­rup­te ver­hou­dings met mag, on­ge­ag wie die mag be­klee.

My groot­ste kom­mer oor die lei­ers ag­ter die pro­tes­op­tog­te, het­sy Sa­ve SA, Groun­dUp, Rig­ht2K­now, E­qual E­du­ca­ti­on, N­di­fu­na U­kwa­zi, en­so­voorts, is dat hul­le al­mal steeds wil hê die ANC moet re­geer en glo die par­ty het die ver­moë om hom­self te sui­wer. T­wee­dens “po­si­si­o­neer” al­mal hul­le vir ’n plek na­by die mag­se­tels, sou die vol­gen­de ANC ver­kies word. Der­dens ver­ag hul­le die DA en sal ak­tief mo­bi­li­seer om sy ver­kie­sing­steun te ver­klein.

Dit is ewe be­lang­rik om po­li­tie­ke mag te be­vraag­te­ken, ver­al die mis­bruik daar­van vir e­nor­me eie ge­win, as wat dit is om die­ge­ne te be­vraag­te­ken wat dit teen­staan en waar hul fi­nan­sie­ring van­daan kom!

Ka­da­lie is ’n men­se­reg­te­ak­ti­vis.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.