WEF fo­kus op in­klu­sie­we groei deur lei­er­skap

Beeld - - Sake -

In­klu­sie­we groei deur mid­del van deel­ne­men­de en ver­ant­woor­de­li­ke lei­er­skap is die te­ma van die Wê­reld E­ko­no­mie­se Fo­rum (WEF) se A­fri­ka2017­kon­gres wat van­dees­week in Dur­ban plaas­vind.

Na ver­wag­ting sal meer as 1 000 af­ge­vaar­dig­des van oor die vas­te­land en die wê­reld heen praat oor hoe daar werk vir A­fri­ka se groei­en­de jeug ge­skep kan word, die im­pak van kli­maats­ver­an­de­ring en hoe om di­ver­si­teit in e­ko­no­mieë te skep.

“’n Ge­meng­de voor­uit­sig staar A­fri­ka in die ge­sig. E­ko­no­mie­se groei gaan na ver­wag­ting van­jaar la­er as die af­ge­lo­pe de­ka­de se ge­mid­del­de 5% wees,” sê die fo­rum in ’n ver­kla­ring.

Die WEF sê ver­der met lan­de wat baie af­hank­lik is van hulp­bron­ne, is dit dui­de­lik dat daar drin­gend e­ko­no­mie­se di­ver­si­fi­ka­sie, op­bloei in ver­vaar­di­ging en goeie ge­bruik van in­no­va­sie moet plaas­vind. “Die vier­de ny­wer­heids­re­vo­lu­sie bied nu­we kan­se om in­klu­sie­we en vol­hou­ba­re groei deur mid­del van ny­wer­heids­ge­bie­de in A­fri­ka te be­spoe­dig.”

Paul Clark, fonds­be­stuur­der van Ashbur­ton In­ves­t­ments, sê van­jaar se te­ma pas goed in by ver­le­de jaar se fo­kus in Ki­ga­li, R­wan­da, juis op die vier­de ny­wer­heids­re­vo­lu­sie. Hy waar­sku eg­ter af­ge­vaar­dig­des wat van­jaar se kon­gres by­woon, moet Pra­vin Gord­han, Suid­A­fri­ka se voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, se bood­skap aan die ein­de van die 2016­kon­gres in ge­dag­te hou. Gord­han het voor­ge­stel die ses­sies moet meer daar­op fo­kus om vas te stel in hoe ’n ma­te be­leid toe­ge­pas word, in plaas daar­van om dit net te be­spreek.

Al was die groot fo­kus in 2016 juis hoe om teg­no­lo­gie­se ont­wik­ke­ling in A­fri­ka te ge­bruik om e­ko­no­mie­se groei aan te vuur, wys die Di­gi­tal in 2017 Glo­bal O­ver­view­ver­slag net 29% van A­fri­ka se 1 231 mil­joen men­se het in­ter­net­toe­gang. 995 mil­joen, of­te­wel 81% van die be­vol­king, het eg­ter toe­gang tot ’n sel­foon.

Die kon­gres be­gin van­dag by die Dur­ban­se In­ter­na­si­o­na­le Kon­fe­ren­sie­sen­trum en duur tot oor­mô­re. Volg dit aan­lyn by https://www.we­fo­rum.org/e­vents/wor­ld­e­co­no­mic­fo­rum­on­a­fri­ca­2017. – El­vi­ra Wood

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.