Mi­nis­ters daar

Beeld - - Sake -

Suid­A­fri­ka stuur ’n af­vaar­di­ging van 18 ka­bi­nets­le­de on­der lei­ding van pres. Ja­cob Zu­ma na die Wê­reld E­ko­no­mie­se Fo­rum se A­fri­ka­2017­kon­gres wat van van­dag in Dur­ban plaas­vind.

Van­jaar se te­ma is in­klu­sie­we groei deur mid­del van deel­ne­men­de en ver­ant­woor­de­li­ke lei­er­skap. Die Suid­A­fri­kaan­se re­ge­ring hang al lank die kon­sep van in­klu­sie­we groei aan, hoe­wel Zu­ma nou die te­ma van “ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie” be­vor­der. Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, wat ook die kon­gres sal by­woon, het kort ná sy in­hul­di­ging in Maart ge­sê hy sal die na­si­o­na­le te­sou­rie aan­hou ge­bruik om in­klu­sie­we e­ko­no­mie­se groei te be­werk­stel­lig.

“Daar be­hoort geen teen­stry­dig­heid tus­sen in­klu­sie­we groei en ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie te wees nie. Daar kan geen e­ko­no­mie­se vor­de­ring wees wat die meer­der­heid van ons men­se uit­sluit nie,” het hy ge­sê. An­der ka­bi­nets­le­de wat die kon­gres gaan by­woon, is dr. Rob Da­vies, mi­nis­ter van han­del en ny­wer­heid, Lyn­ne Bro­wn, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, E­bra­him Pa­tel, mi­nis­ter van e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling, Jeff Ra­de­be, mi­nis­ter in die pre­si­den­sie, M­ma­mo­lo­ko Ku­bayi, mi­nis­ter van e­ner­gie, en S­fi­so But­he­le­zi, ad­junk­mi­nis­ter van fi­nan­sies.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.