Huis­pry­se styg weer min­der as in­fla­sie

Beeld - - Sakenuus - Han­lie S­tad­ler

Hoe­wel huis­pry­se tans teen min­der as die in­fla­sie­koers styg, is dit steeds raad­saam om in ei­en­dom as ’n lang­ter­myn­be­leg­ging te be­lê. Die ge­mid­del­de huis was in A­pril 5,5% meer werd in van­dag se geld as ’n jaar ge­le­de, vol­gens FNB se huis­prys­in­deks.

Hoe­wel die groei aan­sien­lik be­ter is as die jaar­groei van 4,1% in Maart, is dit steeds na­ge­noeg ’n hal­we per­sen­ta­sie­punt min­der as die in­fla­sie­koers, wat be­te­ken dat ge­mid­del­de huis­pry­se vir die so­veel­ste maand nie tred ge­hou het met in­fla­sie nie.

Die in­fla­sie­koers vir A­pril is nog nie be­kend nie, wat be­te­ken die re­ë­le groei vir dié maand kan nog nie be­re­ken word nie.

In Maart was die re­ë­le groei -1,9% om­dat in­fla­sie 6,1% be­loop het.

Re­ë­le huis­pry­se daal nou reeds tien maan­de, maar John Loos, huis­hou­de­li­ke en ei­en­dom­stra­teeg van FNB, sê die da­ling is be­sig om te ver­min­der.

Maand-tot-maand-groei is ook be­sig om ef­fens te ver­be­ter. Tus­sen Maart en A­pril het huis­pry­se met 1,71% ge­styg, ho­ër as die 1,66%-sty­ging tus­sen Fe­bru­a­rie en Maart.

Die ge­mid­del­de huis­prys was in A­pril R1 117 338.

Die ge­mid­del­de huis is nou re­ëel ge­spro­ke 21,3% min­der werd as die al­ge­he­le hoog­te­punt in De­sem­ber 2007, toe huis­pry­se op­ge­druk is deur men­se wat koop­om-te-ver­huur-ei­en­dom aan­ge­skaf het.

Huis­pry­se is eg­ter 63,5% ho­ër (weer eens na­dat in­fla­sie af­ge­trek is) as in De­sem­ber 2000, net meer as 16 jaar ge­le­de.

No­mi­naal ge­spro­ke (dus nie aan­ge­pas vir in­fla­sie nie) is die ge­mid­del­de huis­prys nou 319,9% ho­ër as ein­de 2000.

Dié sy­fers toon op­nuut dat ’n be­leg­ging in ei­en­dom met die oog op lang ter­myn ge­doen moet word.

Loos glo die ef­fen­se ver­be­te­ring in huis­pry­se toon dat die e­ko­no­mie aan die her­stel is. Vol­gens hom is daar ’n ver­band tus­sen die ver­to­ning van die ver­vaar­di­ging­sek­tor soos weer­spie­ël in Bar­clays se aan­ko­pe­be­stuur­der­s­in­deks (PMI) en die huis­mark. Die PMI is se­dert Ja­nu­a­rie bo 50 in­deks­pun­te, wat dui op groei.

Die PMI, wat deur ’n pei­ling saam­ge­stel word, weer­spie­ël nie die droe­wi­ge stand van ver­vaar­di­ging soos in Sta­tis­tie­ke Suid-A­fri­ka se sy­fers nie. In Fe­bru­a­rie het ver­vaar­di­gings­pro­duk­sie met 3,6% ge­val na­dat dit in Ja­nu­a­rie met s­legs 0,4% ge­groei het, al­bei sy­fers oor ’n jaar ge­meet.

Loos gee toe dat groot ri­si­ko’s in die e­ko­no­mie, en dus in die huis­mark, bly voort­be­staan.

Die A­pril-in­deks weer­spie­ël nog nie die af­dan­king van Pra­vin Gord­han as mi­nis­ter van fi­nan­sies en daar­op­vol­gen­de kre­die­taf­gra­de­rings nie. Dit kan dalk oor die vol­gen­de paar maan­de ’n ne­ga­tie­we uit­wer­king op huis­pry­se hê.

“Ge­ge­we die om­vat­ten­de pu­bli­si­teit wat sul­ke be­leids­ont­wik­ke­lin­ge kry, is dit denk­baar dat dit ’n uit­wer­king op ver­brui­kers of huis­hou­de­li­ke sen­ti­ment kan hê, wat tot ver­brui­kers wat ver­sig­ti­ger be­stee, sal lei. In­dien dit die ge­val is, kan dit die huis­mark oor die vol­gen­de maan­de demp.”

Loos voor­spel steeds huis­prys­groei van s­legs 3%, ná in­fla­sie, vir die he­le 2017.

Fo­to ter il­lus­tra­sie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.