WEN! WEN! Kaart­jies, ’n Bul­trui of ’n rug­by­bal!

Beeld - - Voorblad - Ge­or­ge Ger­mis­huys

Die Suid-A­fri­kaan­se Rug­by­u­nie (Sa­ru) sê hy is be­reid om sy trans­for­ma­sie­be­leid in die ho­we te ver­de­dig in­dien dit van hom ver­eis word.

Sa­ru is om kom­men­taar ge­na­der na­dat die vak­bond So­li­da­ri­teit en die bur­ger­reg­te­or­ga­ni­sa­sie A­friForum be­kend ge­maak het dat hul­le reg­stap­pe be­plan om so­ge­naam­de ras­se­kwo­tas in Suid-A­fri­kaan­se sport in die ar­beids­hof te be­veg.

Die de­par­te­ment van sport en ont­span­ning het ver­le­de jaar be­sluit ver­skeie lig­ga­me mag nie meer groot in­ter­na­si­o­na­le by­een­koms­te aan­bied nie om­dat hul­le nie aan se­ke­re ras­se­tei­kens vol­doen nie.

Sa­ru, K­rie­ket Suid-A­fri­ka (KSA), Net­bal Suid-A­fri­ka (NSA), At­le­tiek Suid-A­fri­ka (ASA), die mi­nis­ter van sport en ont­span­ning, as­ook die Suid-A­fri­kaan­se S­port­kon­fe­de­ra­sie en O­lim­pie­se Ko­mi­tee (Sas­kok) word nou voor die ar­beids­hof ge­daag.

Lui­dens die hof­stuk­ke sal So­li­da­ri­teit die hof vra om die de­le van die trans­for­ma­sie­hand­ves, wat on­der meer te doen het met die op­leg­ging van trans­for­ma­sie­tei­kens, ter­sy­de te stel. So­li­da­ri­teit vra ook dat die be­pa­lings van die oor­een­koms­te tus­sen die de­par­te­ment, Sas­kok en die on­der­skeie lig­ga­me wat die in­wer­king­stel­ling van k­wo­tas af­dwing, ter­sy­de ge­stel word.

Dit geld die in­wer­king­stel­ling van k­wo­tas op na­si­o­na­le, pro­vin­si­a­le, klub- en skool­vlak.

So­li­da­ri­teit voer aan die k­wo­tas is on­grond­wet­lik, aan­ge­sien dit “fun­da­men­te­le reg­te in die ar­beid­sfeer oor­tree”.

Die lig­ga­me word dus voor die ar­beids­hof ge­daag, aan­ge­sien hul­le ver­ant­woor­de­lik is vir die in­diens­ne­ming van die on­der­skeie sport­lui.

Kal­lie K­riel, uit­voe­ren­de hoof van A­friForum, sê die saak sal waar­skyn­lik eers vroeg vol­gen­de jaar aan­ge­hoor word.

“Ons gaan ons toe­spits op ar­beids­wet­ge­wing en die Wet op Ge­ly­ke In­diens­ne­ming. In­ge­vol­ge die wet­ge­wing is k­wo­tas nie aan­vaar­baar nie. Dit druis in teen ar­beids­wet­ge­wing,” sê K­riel.

Vol­gens hom sal hul­le die saak ook na die on­der­skeie in­ter­na­si­o­na­le fe­de­ra­sies, soos Wê­reld­rug­by en die In­ter­na­si­o­na­le K­rie­ket­raad (IKR), neem, maar dié ver­ga­de­rings moet nog ge­re­ël word.

Sa­ru het die hof­stuk­ke nog nie on­der oë ge­had nie, maar is vol­gens ’n woord­voer­der be­reid om sy trans­for­ma­sie­stand­punt in die hof te ver­de­dig.

Vol­gens Sa­ru se stra­te­gie­se trans­for­ma­sie­plan moet 50% van die spe­lers in die S­pring­bok­span teen 2019 swart of bruin wees.

Blan­che de la Gu­er­re, uit­voe­ren­de hoof van NSA, sê hul­le is kleur­blind wan­neer dit kom by die kies van die na­si­o­na­le span.

“Ons spe­lers word op ge­hal­te en ver­dien­ste ge­kies. Wan­neer die bes­te spe­lers só ge­kies is, sal ’n mens sien dat die span al­tyd ver­teen­woor­di­gend van die land se de­mo­gra­fie is.”

Fo­to: GALLO IMAGES

Blan­che de la Gu­er­re (links) saam met Ma­ry­ka Holtz­hau­sen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.