ANN7 wil twee­spalt saai met ‘fop­nuus’, sê ANC

Beeld - - News - P­hil­da Es­sop

Die feit dat die ANC die TV-ka­naal ANN7 van “her­haal­de­li­ke vals be­rig­ge­wing” be­skul­dig, is te­ke­nend van on­der meer die “kon­flik” wat tans on­der die ANC se ses top­lei­ers heers, meen ’n po­li­tie­ke ken­ner.

ANN7, wat deur die Gup­ta-fa­mi­lie be­sit word en p­res. Ja­cob Zu­ma goed­ge­sind is, het be­weer drie ANCamp­te­na­re het druk op Zu­ma uit­ge­oe­fen om Co­sa­tu se Wer­kers­dag­saam­trek in Bloem­fon­tein by te woon.

Zu­ma is op die saam­trek so uit­ge­jou dat nie hy of e­nig­ie­mand an­ders ’n toe­spraak kon maak nie.

“Die ANC ver­werp ka­te­go­ries be­we­rings deur ANN7 dat die ad­junk­pre­si­dent, die se­kre­ta­ris­ge­ne­raal en die te­sou­rier­ge­ne­raal druk op p­res. Zu­ma uit­ge­oe­fen het om die Wer­kers­dag­vie­rings by te woon.

“Sul­ke be­rig­ge­wing is ’n ge­woon­te en ti­pies van

ANN7 – ont­bloot van al­le waar­heid, ver­de­lend en ont­werp om die il­lu­sie te skep dat die ka­naal die een of an­der ‘ANC­bin­ne­kring’-sta­tus het.”

Lui­dens die ANC se ver­kla­ring was die ont­plooi­ing van lei­ers na die Wer­kers­dag-saam­trek­ke ’n ge­sa­ment­li­ke be­sluit van die “na­si­o­na­le be­amp­tes” en nie “die een of an­der denk­beel­di­ge struk­tuur ge­naamd die top­drie nie”.

Dit was ook ’n be­sluit wat deur die na­si­o­na­le amp­te­na­re ge­neem is ter­wyl hul­le be­wus was van moont­li­ke ont­wrig­tings.

“Dit lyk eg­ter as­of ANN7 vas­be­slo­te is om val­se kon­sen­sus op te maak en twis­pun­te en kra­ke in die ANC te ver­skerp.

“Die sta­sie dien in der waar­heid as ’n mond­stuk vir die fak­sie­ver­de­lings wat die ANC teis­ter en hou vol om twee­spalt in die or­ga­ni­sa­sie te saai en ka­me­raad teen ka­me­raad te laat draai,” lui die ver­kla­ring.

T­heo Ven­ter, po­li­tie­ke ont­le­der ver­bon­de aan die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit, sê daar blyk twee “oor­log­gies” in die ANC te woed: “Die een dui op kon­flik in die ANC se top­ses, ter­wyl die an­der op kon­flik dui tus­sen Jack­son Mt­hem­bu, voor­sit­ter van die ANC se sub­ko­mi­tee oor kom­mu­ni­ka­sie, en ANN7.”

Ven­ter sê hy het in­lig­ting dat Zu­ma deur Co­sa­tu aan­ge­raai is om die ge­leent­heid nie by te woon nie, maar hy het glo daar­op aan­ge­dring om wel daar te praat.

“Op­drag is glo aan Ace Ma­gas­hu­le, Vry­staat­se pre­mier, ge­gee om men­se te mo­bi­li­seer om Zu­ma se teen­stan­ders by die ge­leent­heid te neu­tra­li­seer, maar hy het eg­ter dié toets ge­dop. Dit wat ANN7 be­rig, is be­slis die teen­oor­ge­stel­de van die in­lig­ting wat ek het. Dit is ons weer­ga­we van fop­nuus.”

Ace Ma­gas­hu­le

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.