G’n geld vir be­dryf van hoë hof in M­bom­be­la

Beeld - - News - P­hil­da Es­sop

Die bou­werk aan die hoog­ge­regs­hof in M­bom­be­la (Nel­spruit) is 94% vol­tooi en die reg­ter-pre­si­dent word eers­daags aan­ge­stel, maar daar is geen be­gro­ting vir die be­dry­wig­he­de daar­van nie.

Dit het LP’s gis­ter erg om­ge­krap. Le­de van die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor jus­ti­sie het ant­woor­de van ’n af­vaar­di­ging van die kan­toor van die hoof­reg­ter ge­ëis oor dié toe­drag van sa­ke.

Cas­per Coet­zer, fi­nan­si­ë­le hoof van die kan­toor, het ge­sê een van die groot be­kom­mer­nis­se vir die de­par­te­ment en die reg­bank is dat die na­si­o­na­le te­sou­rie nie die be­dryfs­be­gro­ting vir die hof toe­ge­ken het nie.

“Dit be­te­ken wan­neer die ge­bou vol­tooi is, sal die in­fra­struk­tuur daar wees, maar ons sal nie die hof kan be­dryf nie om­dat ons nie ’n be­gro­ting het om die ad­mi­nis­tra­tie­we per­so­neel aan te stel of ’n be­dryfs­be­gro­ting om die hof in stand te hou nie. Dié be­gro­ting is nie deur die na­si­o­na­le te­sou­rie toe­ge­ken nie – dit is die ri­si­ko wat ons tans loop.”

Mem­me Se­jo­seng­we, se­kre­ta­ris-ge­ne­raal van die kan­toor van die hoof­reg­ter, het ge­sê vyf of ses amp­te­na­re is oor­ge­plaas, want die voor­ne­me was om die oor­pla­sing te ver­traag ter­wyl die hof in aan­bou was.

“Die per­so­neel sal een di­rek­teur en ek dink vyf on­der­steu­nings­per­so­neel­le­de van die de­par­te­ment van jus­ti­sie kry.

“Vir be­dryfs­kos­te is daar geen geld nie. Ons het nie fi­nan­sie­ring daar­voor nie.”

On­der­hou­de vir die reg­ter-pre­si­dent van dié af­de­ling waar­in die hof ge­leë is, is reeds deur die Reg­ter­li­ke Diens­kom­mis­sie (RDK) ge­voer wat be­te­ken dat ’n aan­stel­ling op han­de is.

Bon­ga­ni Bon­go, ANC-LP, het die si­tu­a­sie as “on­aan­vaar­baar” be­stem­pel.

“As die hof nie sit nie, is daar ’n erns­ti­ge en groot pro­bleem vir die men­se van M­pu­ma­lan­ga. Ek ver­staan nie waar­om ons so ’n mooi ge­bou op­rig, maar daar is geen be­gro­tings­toe­ken­ning daar­voor nie. Ek dink dié kwes­sie moet ver­der ge­voer word. Dit is on­aan­vaar­baar.”

S­te­ve Swart, ACDP-LP, het die si­tu­a­sie as ’n “mas­sie­we be­kom­mer­nis” be­stem­pel.

“Daar­die hof is op die punt om vol­tooi te word, maar daar is geen geld nie. Hoe kan ons ’n splin­ter­nu­we hof hê, maar geen be­gro­tings­toe­ken­ning nie?”

Se­jo­seng­we het ken­nis ge­neem van die LP’s se kwel­lings.

“Ons sal met die na­si­o­na­le te­sou­rie bly praat om­dat ek nie voor­sien dat wan­neer die hof oop is, hul­le nie die hof se be­dry­wig­he­de sal fi­nan­sier nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.