S­tren­ger maat­re­ëls by hoof­reg­ter se kan­toor

Beeld - - News - P­hil­da Es­sop

Ver­skerp­te po­li­sie­pa­trol­lies, vei­lig­heids­ka­me­ras en ’n ster­ker hei­ning is van die vei­lig­heids­maat­re­ëls wat ná die dief­stal by die kan­toor van die hoof­reg­ter in Mid­rand in­ge­stel is.

Ge­sprek­ke is ook aan die gang oor of die po­li­sie en nie pri­va­te vei­lig­heids­wag­te nie die ge­bou moet be­vei­lig, het Mem­me Se­jo­seng­we, se­kre­ta­ris-ge­ne­raal van die kan­toor van die hoof­reg­ter, gis­ter aan le­de van die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor jus­ti­sie ge­sê.

In Maart is 15 re­ke­naars met sen­si­tie­we in­lig­ting uit dié ge­bou in Mid­rand ge­steel.

LP’s wou on­der meer weet wat ge­doen is ná die in­braak en of die moont­lik­heid on­der­soek word of ie­mand van bin­ne be­trok­ke was.

Se­jo­seng­we het ge­sê die on­der­soek duur voort.

’n Oo­reen­koms is met die Mid­rand-po­li­sie ge­sluit om sy pa­trol­lies om die per­seel te ver­meer­der.

Die na­si­o­na­le kan­toor van jus­ti­sie on­der­soek ook die vei­lig­heids­maat­re­ëls by die ge­bou.

Meer vei­lig­heids­wag­te doen diens om die ge­bou, het Se­jo­seng­we ge­sê.

“Die ver­huur­der het ook in­ge­stem om die vei­lig­heids­hei­ning rond­om die ge­bou aan te pas om te ver­se­ker dat dit vei­li­ger is, want dit is dui­de­lik dat die be­staan­de een kwes­baar is.”

Be­ter bui­te­lig­te is ge­ïn­stal­leer om saam met die by­ko­men­de wag­te as af­skrik­mid­del te dien.

Vol­gens Se­jo­seng­we word die moont­lik­heid on­der­soek dat die po­li­sie help met die be­vei­li­ging van die ge­bou “om­dat die kwes­sie ge­op­per is oor of die ge­bou steeds deur pri­va­te vei­lig­heids­wag­te of deur die po­li­sie be­vei­lig moet word”.

Geen be­sluit is hier­oor ge­neem nie. “Die po­li­sie kyk daar­na en die be­sluit sal la­ter ge­neem word.”

Die pro­ses is aan die gang om by­ko­men­de vei­lig­heids­ka­me­ras en ’n bi­o­me­trie­se toe­gang­stel­sel in die ge­bou aan te bring om toe­gang te mo­ni­tor en be­heer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.